Kompenzační bonus 2021/2022 srovnávací období

Dobrý den,

V návrhu zákona o Kompenzačním bonusu za listopad až leden 2021/2022 se uvádí, že za srovnávací období se použije červen-říjen 2021. Výjimku tvoří tzv. sezonní podnikatelé.

Jsem učitelem angličtiny, učím pracovníky vysokých škol i soukromých firem, a v mém případě dochází v období červenec až září k významnému poklesu příjmu z důvodu přerušení  výuky během prázdnin, či čerpání dovolených.

Mohu použít i já jako srovnávací období měsíce před březnem 2020?

Moc děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jan A., 15.12.2021 05:18
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 15.12.2021 16:23 napsal/a:

Dobrý den,

Nový zákon o kompenzačním bonusu, byl dnes (15. 12. 2021) schválen i v Senátu. Nyní už stačí jen podpis prezidenta a zákon by měl začít platit.

O nový kompenzační bonus, ale bude možné žádat až na začátku ledna 2022. Na rozdíl od předchozích kompenzačních bonusů, se u toho pro rok 2022, bude žádat až zpětně, po uplynutí bonusového období.

První bonusové období je v zákoně stanoveno na 22. 11. 2021 až 31. 12. 2021. Přičemž u tohoto prvního bonusového období, by se měly porovnávat příjmy za měsíc prosinec 2021 (srovnávané období) s průměrnou výší příjmu za 3 měsíce v rozhodném období (srovnávací období).

Rozhodné období je v zákoně stanoveno od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021. V tomto intervalu si sám můžete zvolit tři měsíce, které po sobě následují. Tj. u vás by to mohl být například srpen, září a říjen (abyste tam neměl i červenec, a trochu omezil zmiňovaný propad příjmu během léta)

V důvodové zprávě k novému zákonu se k tomu píše:

Základem pro určení rozhodného období je léto a začátek podzimu daného roku, tedy období, které je obecně nejméně zasažené epidemickou situací a během kterého nejsou v účinnosti žádná opatření státních orgánů způsobující zásadní omezení podnikatelské činnosti.

Zákon připouští pro sezónní podnikatele, i jiné srovnávací období, a to od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2022. Je to ale omezeno jen na sezónní podnikatele:

Paragraf 8, odstavec 3, písmeno b:

b) období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020, nelze-li činnost podle odstavce 1 z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

V důvodové zprávě se k tomu píše toto:

Pro posouzení, zda je určitá činnost sezónního charakteru, tedy toho, zda ji nelze v daném období efektivně vykonávat, platí, že se musí jednat o nemožnost objektivní, tj. musí vyplývat z vlastní povahy dané činnosti, která je společná v principu všem subjektům, které danou činnost provozují (platí tedy pro daný obor jako celek). Jinými slovy, tato nemožnost nemůže být důsledkem individuálního nastavení ze strany podnikatele, jeho obchodního konceptu či soukromých priorit (např. letní přerušení činnosti z titulu každoroční dovolené). Půjde tak typicky o činnosti, které jsou navázány na konkrétní roční období buď tak, že je v jiném období fakticky vykonávat nelze (např. zimní sporty) či z objektivních důvodů razantně klesá poptávka po nich (např. provozování saun v letních měsících). Naproti tomu uvedená nemožnost nemusí být dána absolutně, ale postačí, že jde o nemožnost účelného výkonu dané činnosti, tedy zejména o nemožnost ji vykonávat obvyklým ekonomicky přínosným způsobem odpovídajícím standardům daného oboru. Obecně pak platí, že za projev sezónnosti nelze považovat dílčí ekonomické výkyvy při celoročním provozování dané činnosti, kdy v určitých obdobích roku je poptávka vyšší a v určitých nižší (např. v letních měsících, kdy řada zákazníků není přítomna z titulu dovolených).     

Osobně nemám nějaké větší povědomí o tom, jak funguje obor výuky cizích jazyků, s ohledem na sezónnost.

Musíte tedy sám posoudit, zda se vaše činnost dá považovat za sezónní činnost. Resp., podstatné je zde to, zda vámi zmiňovaný pokles příjmu v letních měsících, je obecně platný pro celý váš obor, nebo jestli se to týká spíše jenom vás (toho, jaké máte klienty).

Vzhledem k tomu, co je uvedeno v důvodové zprávě, se ale domnívám, že Finanční úřad zřejmě vaši činnost nebude považovat za sezónní. V důvodové zprávě se přímo mluví o tom, že za sezónnost se nedá považovat pokles poptávky, z důvodu dovolených u zákazníků.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Kompenzační bonus:

Kompenzace pro OSVČ při paušálním režimu

-

V roce 2021 jsem byl v režimu paušální daně z příjmu. Mám nárok na kompenzaci?

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus 2022 – nárok pro OSVČ vedlejší

-

Dobrý den, jsem zaměstnanec a zároveň OSVČ vedlejší. Mohl bych požádat o vysvětlení pojmů: „Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.“. Jedná se mi o to, zda nám na kompenzační bonus nárok? Děkuji moc za odpověď.

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus 2022 – upřesnění rozhodných měsíců

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na upřesnění rozhodných měsíců. Pracuji v pojišťovnictví a jsem placený z provizí. Funguje to tak, že stejně jako v zaměstnání vydělám nějaké peníze v listopadu, ale přijdou mi až v prosinci, takže to co vydělám v prosinci, přijde až v lednu. Má otázka je, zda mám pro kompenzaci za […]

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus 2022 – jak se dokládá pokles příjmu o 30%?

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mám nárok na kompenzační bonus. Jsem OSVČ a podnikám 20 let v cestovním ruchu – Cestovní agentura, incoming se zaměřením na koncerty a hudební festivaly. Nikdy jsem nebyla ve ztrátě, ale od začátku pandemie – r. 2020 a 2021 nemám žádné příjmy. Jsem závislá na zahraniční klientele. Přesto […]

Zobrazit odpověď