Konec RD a ukončení pracovního poměru

Dobrý den,

25.3. mi končí RD a tudíž bych se měla vrátit do zaměstnání. Zaměstnavatel ale nejen že pro mne nemá práci, ale také změnil místo podnikání. Nemá tedy problém s tím, dát mi výpověď s uvedením §52.

Vím tedy, že mi od prvního následujícího měsíce poběží dvouměsíční výpovědní lhůta a po ní bych měla dostat i odstupné ve výši trojnásobku platu. V čem ale já problém vidím je to, že mi naznačil, že nemá dostatek finančních prostředků nejen na můj plat, ale ani na odstupné.

Pokud takovouto výpověď podepíšu, bude to v nejhorším případě znamenat, že budu 2 měsíce bez příjmu ze zaměstnání, ale ani na ÚP první tři měsíce nedostanu nic, protože bych měla mít to odstupné.

Není pro mne lepší Dohoda o ukončení pracovního poměru?

A pokud tuto dohodu podepíšu, v jaké výši dostanu podporu?

Dotaz poslal/a: Kateřina V., 15.03.2016 17:18
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.03.2016 16:16 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud je pracovní poměr ukončen dle paragrafu 52 s uvedením důvodu na který se vztahuje písmeno a – c:

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

pak je v zásadě jedno jestli se jedná o výpověď nebo dohodu. Na odstupné máte nárok v obou případech:

§ 67

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

Rozdíl bude tedy pouze v tom, na jakou podporu v nezaměstnanosti budete mít nárok. Pokud byste přistoupila na výpověď, tedy pokud byste dva měsíce po skončení rodičovské dovolené „pracovala“ (a zde je jedno jestli byste danou práci skutečně vykonávala, nebo jestli byste byla doma a jen vám „běžela“ výpověď a Vy jste reálně byla doma), pak by se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjela z vašeho příjmu v této výpovědní době.

Pokud byste ale uzavřela dohodu o ukončení pracovního poměru ke dni, kdy Vám končí RD, tedy vůbec byste po skončení rodičovské dovolené nepracovala, pak není možné určit vyměřovací základ, a v takovém případě se výše podpory odvíjí od průměrné mzdy v ČR:

§ 51

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo

c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

V roce 2015 byla průměrná mzda cca 26 tisíc korun, za první dva měsíce byste tedy v takovém případě dostala přibližně 3400 Kč.

Jinak dále, zaměstnavatel Vám nemůže „jen tak“ říci, že Vám nezaplatí mzdu, na kterou máte nárok nebo odstupné.

Pokud by Vám skutečně nezaplatil, pak máte možnost jako „věřitel“ podat na daného zaměstnavatele návrh na zahájení insolvenčního řízení. Jakmile by byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tak se pak můžete obrátit na Úřad práce, který by Vám dlužnou mzdu měl vyplatit. Ale jenom mzdu, odstupné již ne. To byste pak musela vymáhat v rámci insolvenčního řízení.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2016:

Evidence na UP nebo osoba pečující o dítě?

-

Dobrý den, prosím o radu, zda je pro mě výhodnější po skončení rodičovské dovolené a podání výpovědi v zaměstnání se nahlásit na ÚP, protože dítě nemá školku a tudíž se o něj musím starat nebo na VZP, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Můžu se i […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na přídavky na bydlení?

-

Dobrý den, letos jsem dostudovala VŠ (je mi 24 a již mám pouze matku, která žije z vdovského důchodu) a nastoupila do první práce, kde jsem ale ve tříměsíční výpovědní lhůtě na vlastní žádost pracovní poměr ukončila. Mezitím jsem si ale stihla v bytě, ve kterém jsem v nájmu zřídit trvalé bydliště. Takže když teď […]

Zobrazit odpověď

OSVČ – nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM a RP

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně své momentální situace. V současné době jsem OSVČ a zároveň jsem těhotná. Každý měsíc (již od roku 2013) si hradím dobrovolné nemocenské pojištění – tím pádem bych měla mít nárok na PPM a RP. Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 1)V případě, že se rozhodnu ukončit SVČ a zaregistruji […]

Zobrazit odpověď

Podpora z úřadu práce

-

Byla jsem na podpoře úřadu práce 8 měsíců. Pak jsem nastoupila do práce a chci dát po 6 měsících výpověď. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Zobrazit odpověď