Jak se vlastně vypočítává mateřská?

Dobrý den, manželka je cizinka běloruské národnosti a je těhotná.

Pracovala jako recepční od 16. 3. 2017 do 14. 6. 2017. Vyhodili ji ještě ve zkušební době a je teď bez práce a teď nemá nárok na veřejné pojištění.

Nárok na mateřskou má, podmínky splňuje. Na mateřskou může nastoupit od 17. 7. 2017. Ale jde mi o to, že má možnost nastoupit u jiného zaměstnavatele na DPČ aby splňovala pojištění a nemusela si hradit porod sama.

Když nastoupí od 1. 7. 2017, bude se mateřská počítat z příjmu zaměstnavatele, kde byla zaměstnaná ty tři měsíce nebo se bude počítat z poměru na DPČ?

Anebo jestli může nastoupit v uvedený den na mateřskou a pak třeba o den nebo dva dny později uzavřít smlouvu na DPČ?

A chci se zeptat, jak se vlastně vypočítává mateřská?

Dotaz poslal/a: Danyi T., 26.06.2017 09:59
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 27.06.2017 12:12 napsal/a:

Dobrý den,

Pro nárok na „mateřskou“, tedy přesněji peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí být splněny dvě podmínky. První podmínka je ta, že v době zahájení „mateřské“, což je v 6 – 8 týdnů před porodem, je žena stále zaměstnána (v zaměstnání ze kterého vyplývá účast na nemocenském pojištění). Nebo že je případně v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Druhou podmínkou je pak minimální doba účasti na nemocenském pojištění (tedy nejčastěji doba v zaměstnání), v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Ve vašem případě by žena zřejmě měla být v ochranné lhůtě plynoucí z posledního zaměstnání. Pokud je splněna i podmínka minimální doby 270 kalendářních dní, pak by na PPM mít nárok měla.

V případě, že by vaše žena ještě před zahájením mateřské začala pracovat v jiném zaměstnání – zmíněná DPČ, pak by záleželo na tom, zda by výkon této práce zakládal účast na nemocenském pojištění.

V případě práce na DPČ odvádí zaměstnavatele povinné odvody (sociální, zdravotní a nemocenské pojištění) v případě, že je sjednán měsíční příjem vyšší než 2500 Kč. Pokud by toto bylo splněno, pak by se případná výše PPM mohla počítat i z posledního zaměstnání těsně před porodem formou DPČ (pokud by zde žena pracovala nejméně 7 kalendářních dní).

Obecně platí, že se výše mateřské (nebo obecně všech nemocenských dávek) počítá z posledního zaměstnání (z poslední činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění).

Pokud se jedná o dlouhodobější zaměstnání, pak se to počítá z posledních 12 měsíců. Pokud by se ale jednalo o kratší dobu v zaměstnání (jako ve vašem případě), pak se to počítá i z této kratší doby – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18:

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.

(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď