Jak se vlastně vypočítává mateřská?

Dobrý den, manželka je cizinka běloruské národnosti a je těhotná.

Pracovala jako recepční od 16. 3. 2017 do 14. 6. 2017. Vyhodili ji ještě ve zkušební době a je teď bez práce a teď nemá nárok na veřejné pojištění.

Nárok na mateřskou má, podmínky splňuje. Na mateřskou může nastoupit od 17. 7. 2017. Ale jde mi o to, že má možnost nastoupit u jiného zaměstnavatele na DPČ aby splňovala pojištění a nemusela si hradit porod sama.

Když nastoupí od 1. 7. 2017, bude se mateřská počítat z příjmu zaměstnavatele, kde byla zaměstnaná ty tři měsíce nebo se bude počítat z poměru na DPČ?

Anebo jestli může nastoupit v uvedený den na mateřskou a pak třeba o den nebo dva dny později uzavřít smlouvu na DPČ?

A chci se zeptat, jak se vlastně vypočítává mateřská?

Dotaz poslal/a: Danyi T., 26.06.2017 09:59
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 27.06.2017 12:12 napsal/a:

Dobrý den,

Pro nárok na „mateřskou“, tedy přesněji peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musí být splněny dvě podmínky. První podmínka je ta, že v době zahájení „mateřské“, což je v 6 – 8 týdnů před porodem, je žena stále zaměstnána (v zaměstnání ze kterého vyplývá účast na nemocenském pojištění). Nebo že je případně v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Druhou podmínkou je pak minimální doba účasti na nemocenském pojištění (tedy nejčastěji doba v zaměstnání), v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Ve vašem případě by žena zřejmě měla být v ochranné lhůtě plynoucí z posledního zaměstnání. Pokud je splněna i podmínka minimální doby 270 kalendářních dní, pak by na PPM mít nárok měla.

V případě, že by vaše žena ještě před zahájením mateřské začala pracovat v jiném zaměstnání – zmíněná DPČ, pak by záleželo na tom, zda by výkon této práce zakládal účast na nemocenském pojištění.

V případě práce na DPČ odvádí zaměstnavatele povinné odvody (sociální, zdravotní a nemocenské pojištění) v případě, že je sjednán měsíční příjem vyšší než 2500 Kč. Pokud by toto bylo splněno, pak by se případná výše PPM mohla počítat i z posledního zaměstnání těsně před porodem formou DPČ (pokud by zde žena pracovala nejméně 7 kalendářních dní).

Obecně platí, že se výše mateřské (nebo obecně všech nemocenských dávek) počítá z posledního zaměstnání (z poslední činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění).

Pokud se jedná o dlouhodobější zaměstnání, pak se to počítá z posledních 12 měsíců. Pokud by se ale jednalo o kratší dobu v zaměstnání (jako ve vašem případě), pak se to počítá i z této kratší doby – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18:

(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.

(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Mám nárok na mateřský nebo rodičovský příspěvek – dlouhodobý pobyt v Anglii?

-

Dobrý den, již nějakou dobu žiji v Anglii, pracuji tady jako dobrovolník pro charitu (nedostávám výplatu, nemám pracovní smlouvu, jen tady pomáhám za byt a stravu). Před příjezdem do Anglie jsem 2 roky pracovala v ČR a několik měsíců jsem byla vedena na Úřadu práce (zařizovala jsem své mezinárodní stěhování). V lednu 2021 jsem na […]

Zobrazit odpověď

Mateřská po rodičovské dovolené – ukončené zaměstnání

-

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu v následující situaci. Do dne 13. 9. 2020 jsem byla na tříleté rodičovské dovolené a byla jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Poté jsem na týden nastoupila do práce a následně jsem podala výpověď. Od té doby jsem vedena na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání. Nyní syna konečně […]

Zobrazit odpověď

Nárok na druhou mateřskou – podnikání v průběhu RD

-

Dobrý den, jsem na RD a mám u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu RD jsem si založila podnikání na vedlejší činnost. Pokud jsem OSVČ jen na vedlejší činnost, rozumím tomu správně, že nárok na druhou mateřskou mi to neovlivní, protože nemocenské pojištění za mě stále platí zaměstnavatel? Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď