Mateřská – práce na zkrácený úvazek a invalidní důchod

Dobrý den,

pracuji na zkrácený úvazek u pracovní agentury od září 2016, z důvodu, že jsem osoba se zdravotním postižením.

Plánuji ještě jedno dítě, a abych dosáhla mateřskou, potřebuji odpracovat 270 kalendářních dní za dva roky, vztahuje se i tato doba na můj případ tedy na zkrácený úvazek?

Bude tedy stačit odpracovat jeden rok? Nebo je to při zkr. úvazku jinak? Pobírám k tomu i invalidní důchod. Má to také vliv?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Eva M., 23.10.2016 08:33

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 14.11.2016 02:32 napsal/a:
 

Dobrý den,

Pro nárok na „mateřskou“ (resp. peněžitou pomoc v mateřství), je rozhodující především to, jestli jste nebo nejste účastníkem nemocenského pojištění. Nerozhoduje tedy typ úvazku. Podmínky jsou stejné, ať už pracujete na hlavní pracovní poměr, nebo i na jiný typ pracovní smlouvy.

Vždy ale musí být splněna podmínka minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Není to tedy tak, že by při polovičním úvazku stačila jen poloviční doba pojištění.

Dále také musí být splněna podmínka, že v době podání žádosti o „mateřskou“ jste zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění), nebo v ochranné lhůtě.

Píšete, že pracujete u pracovní agentury. Nevím ale, jakou formou. Pokud se jedná o práci na hlavní pracovní poměr, byť se zkráceným úvazkem, pak za vás zaměstnavatel platí nemocenské pojištění a vy jste účastníkem nemocenské pojištění. V takovém případě byste musela před začátkem mateřské odpracovat oněch 270 dní.

Pokud ale pracujete na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) nebo na DPP (dohoda o provedení práce) může to být trochu složitější.

Při práci na DPP za vás běžně zaměstnavatel nemusí odvádět nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění za vás zaměstnavatel platí jen za ty měsíce, kdy máte příjem vyšší než 10 tisíc korun za měsíc. Do lhůty 270 kalendářních dní by se pak započítávaly pouze tyto měsíce.

Při práci na DPČ, pak za vás zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění pouze v případě, že rozhodný příjem, který je sjednán ve smlouvě, je vyšší než 2500 Kč. Pak by se opět tyto měsíce započítávaly do nároku na PPM.

Pro nárok na PPM pak také musíte být v době, kdy na ni vzniká nárok (tedy 6 – 8 týdnů před porodem), zaměstnána nebo v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta může být až 180 dní od skončení posledního zaměstnání, resp. poslední pojištěné činnosti. Pokud ale třeba poslední zaměstnání trvá jen 3 měsíce, pak je ochranná lhůta jen cca 90 dní.

Ochranná lhůta také nevzniká, pokud se jedná o práci na DPP nebo o práci malého rozsahu (tedy pokud byste třeba pracovala na DPČ a sjednaný příjem byl nižší než 2500 Kč, nebo pokud by zde příjem nebyl sjednán vůbec).

Také platí, že ochranná doba se neuplatní u pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Současně ale, pokud by to byl váš případ, do doby oněch 270 kalendářních dní se může započítat doba pobírání invalidního důchodu  - pokud se jedná o invaliditu třetího stupně.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,