Mateřská a výpověď ze zaměstnání

Dobrý den,

dne 5. 9. 2016 jsem dostala výpověď. Nyní jsem na nemocenské v ochranné lhůtě. Plánujeme miminko.

Pokud bych otěhotněla za dva měsíce, měla bych nárok na PPM, a kdo by ji platil?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Petra M., 16.12.2016 08:42
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 17.12.2016 12:34 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud dostanete výpověď ze zaměstnání a současně u vás vznikne během výpovědní lhůty pracovní neschopnost, tak se na dobu této pracovní neschopnosti ona výpovědní lhůta dočasně „přeruší“. Je řekněme „pozastavena“ a jakmile skončí pracovní neschopnost, pak pokračuje dále.

Zde tedy bude záležet mimo jiné na tom, jak dlouho byste byla v současné pracovní neschopnosti. Pokud byste v ní byla delší dobu, pak byste teoreticky nárok na PPM mohla mít. Jedná se o to, že abyste měla nárok na PPM, musí být splněny dvě důležité podmínky. Jednak to, abyste v době zahájení PPM (tj. 6 – 8 týdnů před porodem) byla stále zaměstnána (resp. účastníkem nemocenského pojištění), nebo v ochranné době 180 dní od skončení posledního zaměstnání).

A současně je pak nutné abyste v době zahájení PPM měla účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech.

Pokud byste tedy například byla v pracovní neschopnosti až do doby zahájení PPM, pak byste na ni nárok měla – byla byste stále zaměstnaná a tedy účastníkem nemocenského pojištění a splňovala byste i podmínku účasti na nemocenském pojištěním.

Jinou situací by bylo, kdybyste dočasnou pracovní neschopnost ukončila a došlo tedy k ukončení vašeho zaměstnání. I pak nárok na PPM máte, pokud by jejímu zahájení došlo ještě v ochranné lhůtě, což je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

I samotné těhotenství (nejenom dočasná pracovní neschopnost) je ale ochranná doba, během které nemůžete dostat výpověď – viz paragraf 53, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 53

(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Zvýšení rodičovského příspěvku nad 10 000 Kč měsíčně

-

Dobrý den, manželka bude od ledna 2022, pobírat rodičovský příspěvek 10 000 Kč. My jsme chtěli navýšit měsíční splátky. Na úřadu práce nám řekly ano, musím donést od sociálky denní vyměřovací základ. Na sociálce mě to paní odmítla napsat, protože já nejsem účastník na nemocenském pojištění. Chtěl bych vás zeptat – co mam dělat??

Zobrazit odpověď

Pozdní žádost o RP – bude mi nakonec vyplacena celá rodičovská?

-

V dubnu 2021 se nám narodil syn. Do srpna jsem pobírala mateřskou. Až teď v lednu 2022 jsem požádala o rodičovský příspěvek. Bude mi nakonec vyplaceno celých 300 000 Kč nebo ne? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Docházka do školky a rodičovský příspěvek

-

Dobrý den, prosím o radu: Pobírám rodičovský příspěvek, dcera má 3 roky (nar. 12/2018). RD mám až do 08/2022, naskytla se mi však nyní možnost umístit dceru do MŠ a tedy bych mohla také hledat práci. Jak to bude s RD, budu ji nadále pobírat nebo jsou nějaká omezení pro dceru ve školce či pro […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď