Mateřská a ochranná lhůta – ukončení PP ve zkušební době

Dobrý den,

20. března 2017 jsem nastoupila do nové práce, byla sjednána 3 měsíční zkušební doba. Jenže 24. 4. 2017 jsem zjistila, že jsem těhotná, a musela jsem nastoupit na neschopenku kvůli rizikovému těhotenství.

Termín porodu mám 13. 12. 2017 Dnes, tj. 5. 6. 1017 mi přišlo zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zrušení bude platné k datu doručení výpovědi.

Chtěla jsem se zeptat, zda budu mít nárok na mateřskou a jestli se vlezu do ochranné lhůty.

Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Karolína K., 05.06.2017 08:41
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 06.06.2017 14:50 napsal/a:

Dobrý den,

Ve svém dotazu neuvádíte několik poměrně podstatných informací, bez kterých vám nemohu odpovědět konkrétně. Jde o to, zda jste před tímto posledním zaměstnáním, které končí ve zkušební době, byla zaměstnána někde jinde? Jak dlouho, a kdy případně toto předchozí zaměstnání skončilo?  Pokusím se tedy odpovědět alespoň teoreticky.

S ochrannou lhůtou pro nárok na „mateřskou“ (přesněji tedy pro nárok na PPM, peněžitou pomoc v mateřství), je to tak, že je až 180 dní. Podstatné je zde to „až“. Pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu než oněch 180 dní, pak je i ochranná lhůta adekvátně kratší.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15:

§ 15

(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

Ve vašem případě tedy, na základě posledního zaměstnání, které vám nyní bylo ukončeno ve zkušební době, vám plyne ochranná lhůta 77 dní. Udáváte plánovaný termín porodu na 13. 12. 2017. K zahájení „mateřské“ (PPM) pak může dojít v období 6 až 8 týdnů před porodem. U vás tedy od 1. 11. 2017 do 18. 10. 2017.

Budu-li vycházet z plánovaného termínu porodu, pak zahájení těhotenství mohlo být cca 8. 3. 2017 (280 dní před termínem porodu). Pokud byste v této době pracovala v jiném zaměstnání, a to následně ukončila (již jako těhotná), mohla by vám případně plynout ochranná lhůta z tohoto jiného zaměstnání.

Běžně to může fungovat tak, že těhotná žena ukončí jedno zaměstnání a z něj jí plyne ochranná lhůta. Pak je měsíc nezaměstnaná a nastoupí do nového zaměstnání. Ochranná lhůta z předchozího zaměstnání se „zastaví“. Pokud by byla nezaměstnaná měsíc (30 dní), pak jí zůstává 150 dní. V novém zaměstnání by žena byla třeba jen měsíc (30 dní), a následně opět byla nezaměstnaná. Pak se sečte 30 dní ochranné lhůty z druhého zaměstnání a oněch zbývajících 150 z předchozího, takže celková ochranná lhůta je opět 180 dní.

Takže záleží i na tom, jak jste to měla před tím, než jste 20. 3. 2017 nastoupila do posledního zaměstnání. Aby vám z případného předchozího zaměstnání plynula ochranná lhůta, pak musíte být v době jeho ukončení již těhotná.

Pro nárok na PPM je pak také podstatné, že musíte splňovat podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. V současném posledním zaměstnání to bylo jen 77 dní, takže opět - případný teoretický nárok na PPM záleží na tom, zda jste v předchozí době někde pracovala.

Pokud byste neměla ochrannou lhůtu ještě z nějakého předchozího zaměstnání, pak vám nárok na PPM nevychází. Musela byste jedině ještě někdy v době před porodem alespoň nějakou dobu pracovat.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Mateřská dovolená a odpracované dny v zaměstnání

-

Dobrý den, vím že nárok na mateřskou vzniká, když mám odpracováno minimálně 270 dní v posledních 2 letech a účastním se na nemocenském pojištění. Zajímalo by mě, ale jak se počítá oněch 270 dní, když pracuji krátký/dlouhý týden. Tedy zda se počítají opravdu jen dny, kdy jsem v práci nebo všechny dny od začátku pracovní […]

Zobrazit odpověď

Rodičovská na první dítě a narozeni druhého dítěte

-

Dobrý den, v březnu 2021 očekáváme druhé dítě a malé v té době budou 2 roky a 2 měsíce. Chci se zeptat, jestli mám nárok i na mateřskou. Když jsem se bavila se šéfem, tak ten řekl, že bych musela na 6 měsíců do práce, abych měla nárok na mateřskou. Děkuji

Zobrazit odpověď

Pracovní neschopnost (rizikové těhotenství)

-

Dobrý den, jsem asi komplikovaný případ, přečetla jsem toho už hodně, ale nemůžu nikde dohledat informace přímo na mě. S manželem plánujeme miminko. Pracovní poměr mi začíná 24. 8. 2020 (nemám ve smlouvě zkušební dobu), jako zástup za učitelku v MŠ po dobu její MD. Za poslední dva roky jsem byla zaměstnaná, ale z toho […]

Zobrazit odpověď

Nová práce na HPP ještě během rodičovské dovolené

-

Dobrý den, v listopadu mi končí rodičovská dovolená, na které budu 3 roky, zaměstnavatel mi tedy má držet místo. Bohužel moje pozice byla zrušena a já předpokládám, že dostanu výpověď. Našla jsem si práci novou, do které mám nastoupit v záři. Moje otázka zní: mohu mít u nové práce smlouvu na dobu neurčitou, i když […]

Zobrazit odpověď