Nahlášení osoby na nemocenské, která je prokazatelně zdravá

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné někde nahlásit člověka, který prokazatelně má nemocenskou delší již 14 dnů, ale vesele si chodí skoro každý večer za zábavou. Pokud lze, na koho se mohu obrátit.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Alena M., 03.11.2016 12:42
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 05.11.2016 03:43 napsal/a:

Dobrý den,

Máte možnost obrátit se na místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení), s tím, že popíšete danou situaci. OSSZ pak může vyslat k dané osobě kontrolu. V případě, že by pak kontrola zjistila pochybení – tedy nedodržování léčebného režimu (režimu vycházek povolených ošetřujícím lékařem), může pak dané osobě hrozit i ztráta všech nemocenských dávek.

Viz zákon o nemocenském pojištění:

§ 64

(1) Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen     

a) dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,

b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2 písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

a dále pak:

§ 76

(1) Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí příslušný orgán nemocenského pojištění pověřenými zaměstnanci z vlastního podnětu nebo z podnětu ošetřujícího lékaře pojištěnce anebo zaměstnavatele. Podá-li podnět k provedení této kontroly ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, je tento orgán povinen provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně žadatele písemně informovat.           

(2) O kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se sepisuje písemný záznam, ve kterém se uvede výsledek kontroly. Pokud bylo při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zjištěno porušení tohoto režimu, zasílá orgán nemocenského pojištění záznam o kontrole dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli

A nakonec pak:

§ 125 Krácení nebo odnětí nemocenského       

(1) Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 64 odst. 1 písm. b), může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu nebo nesplnění povinnosti této součinnosti, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu nebo nesplnění povinnosti této součinnosti.

Kontakty na jednotlivé OSSZ je možné najít přímo na webu České správy sociálního zabezpečení – viz zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty

Na webových stránkách jednotlivých OSSZ pak najdete i kontakty na jednotlivé pověřené pracovníky (telefon nebo email).

Případně máte možnost obrátit se na call centrum České správy sociálního zabezpečení a to na čísle 571 811 081.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Pracovní neschopnost a nemocenská:

Nemoc při výpovědi ze zaměstnání – kdo platí nemocenskou?

-

Dobrý den, chtěla se zeptat: V zaměstnání jsem dala výpověď k 30. 11. 2021, ale 26. 11. 2021 jsem dostala Covid a byla jsem  nemocná do 12. 12. 2021. Pak jsem nastoupila na UP. Zaměstnavatel mi zaplatil jen nemocenskou od 26. 11. – 30. 11. 2021, další dny v prosinci už ne. Za 10. 12. […]

Zobrazit odpověď

Brigáda v době nemocenské – bude mi krácena nemocenská?

-

Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti a našel jsem si brigádu. Bude mi krácena nemocenská o částku, kterou si na brigádě vydělám?

Zobrazit odpověď

Rozvázání pracovního poměru v pracovní neschopnosti a Úřad práce

-

Dobrý den, chtěla bych zeptat: Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr v nemocenské. Z důvodu mé nemoci. Pracovní smlouvu jsem uzavřela 4. 10. 2021. A na pracovní neschopnost jsem nastoupila 27. 12. 2021. Nevím zda se mám již přihlásit na ÚP nyní nebo až mi bude pracovní neschopnost ukončena. Děkuji předem za Vaši odpověď

Zobrazit odpověď

Nemocenská na Úřadu práce, sociální dávky, ukončení evidence

-

Dobrý den, měla bych dotaz, ocitla jsem se v dost složité životní situaci. Skončila jsem v zaměstnání ve zkušební době dohodou na vlastní žádost. Ihned jsem se neevidovala na ÚP v domnění, že ten samý měsíc nastoupím do dalšího zaměstnání. Což se mi nezadařilo registrace na ÚP ale proběhla ještě tentýž měsíc ke konci. Ke […]

Zobrazit odpověď