Nahlášení osoby na nemocenské, která je prokazatelně zdravá

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné někde nahlásit člověka, který prokazatelně má nemocenskou delší již 14 dnů, ale vesele si chodí skoro každý večer za zábavou. Pokud lze, na koho se mohu obrátit.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Alena M., 03.11.2016 12:42
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 05.11.2016 03:43 napsal/a:

Dobrý den,

Máte možnost obrátit se na místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení), s tím, že popíšete danou situaci. OSSZ pak může vyslat k dané osobě kontrolu. V případě, že by pak kontrola zjistila pochybení – tedy nedodržování léčebného režimu (režimu vycházek povolených ošetřujícím lékařem), může pak dané osobě hrozit i ztráta všech nemocenských dávek.

Viz zákon o nemocenském pojištění:

§ 64

(1) Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen     

a) dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,

b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2 písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

a dále pak:

§ 76

(1) Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí příslušný orgán nemocenského pojištění pověřenými zaměstnanci z vlastního podnětu nebo z podnětu ošetřujícího lékaře pojištěnce anebo zaměstnavatele. Podá-li podnět k provedení této kontroly ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, je tento orgán povinen provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně žadatele písemně informovat.           

(2) O kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se sepisuje písemný záznam, ve kterém se uvede výsledek kontroly. Pokud bylo při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zjištěno porušení tohoto režimu, zasílá orgán nemocenského pojištění záznam o kontrole dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli

A nakonec pak:

§ 125 Krácení nebo odnětí nemocenského       

(1) Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 64 odst. 1 písm. b), může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu nebo nesplnění povinnosti této součinnosti, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu nebo nesplnění povinnosti této součinnosti.

Kontakty na jednotlivé OSSZ je možné najít přímo na webu České správy sociálního zabezpečení – viz zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty

Na webových stránkách jednotlivých OSSZ pak najdete i kontakty na jednotlivé pověřené pracovníky (telefon nebo email).

Případně máte možnost obrátit se na call centrum České správy sociálního zabezpečení a to na čísle 571 811 081.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Pracovní neschopnost a nemocenská:

Ošetřovné na dítě po 9 dnech – prodloužení při delší nemoci dítěte

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, co dělat v případech, kdy jde malé dítě na plánovanou operaci a bude doma nejméně 14 dní. Tj. klasické ošetřovné na 9 dní, mi nebude stačit. Lze toto ošetřovné nějak prodloužit? Stačilo by jej ukončit třeba v pátek, a od pondělí znovu podat např. další ošetřovné? Nebo něco jiného? Moc […]

Zobrazit odpověď

Nárok na finanční příspěvek před rodičovskou

-

Dobrý den, chtěla bych poradit, jestli v mém případě vzniká nárok na nějakou sociální dávku před RD. Minulý týden jsem konečně zjistila, že jsem těhotná. Smlouvu na DPČ mám do 31. 12. 2020. Rozsah práce od 8h do 13h, ale prakticky každý den jsem tam cca do 15h. Protože mám 5 leté dítě, se kterým […]

Zobrazit odpověď

Nemocenská nepřišla – zpoždění výplaty nemocenské

-

Dobrý den, mám nemocenskou od 22. 6. 2020 a za tento měsíc mi ještě nepřišly peníze. Rád bych věděl, kde se stala chyba a kdy mi peníze přijdou. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Nemocenská – termíny kdy sociální správa zasílá peníze

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítává nemocenská a jaké jsou termíny, kdy sociální správa zasílá peníze. Marodila jsem od 7. 10. 2020 a nechala jsem se uschopnit 25. 11. 2020 a zatím mi žádné peníze nepřišly. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď