Nárok na podporu v nezaměstnanosti po mateřské dovolené

Dobrý den,

jsem 6 let na mateřské a nyní jsem se vrátila do práce, kde jsem zaměstnaná na dobu neurčitou.

Bohužel jsem nucena zde dát výpověď, jelikož mi nevyhovuje pracovní doba kvůli dětem, na které bych neměla čas.

Chtěla jsem se tedy zeptat, když se půjdu registrovat na úřad práce, zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, popřípadě zda mě čeká nějaké krácení podpory z důvodu, že jsem dala výpověď sama a nikoli zaměstnavatel.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Denisa Z., 7.06.2017 05:17
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 08.06.2017 17:02 napsal/a:

Dobrý den,

Po ukončení „mateřské“ (resp. spíše rodičovské dovolené), máte určitě nárok na podporu v nezaměstnanosti. Základní podmínkou nároku na podporu v nezaměstnanosti je to, že v posledních dvou letech před podáním žádosti máte účast na důchodovém pojištění alespoň 12 měsíců.

Doba účasti na důchodovém pojištění, může být splněna buď tím, že pracujete v zaměstnání, kde je vám ze mzdy strháváno sociální pojištění (+ další část odvádí zaměstnavatel), nebo když si při výkonu SVČ hradíte příslušné zálohy na sociální pojištění, nebo tím, že se započítá tzv. „náhradní doba pojištění“, kam spadá mimo jiné i péče o dítě do 4 roků.

Takže i kdybyste po skončení rodičovské dovolené nepracovala vůbec, nebo je krátkou dobu, nárok na podporu v nezaměstnanosti máte. Započítá se vám to že v posledních dvou letech jste byla doma s dítětem, což se z pohledu nároku na podporu bere stejně, jako kdybyste celou tu dobu chodila do zaměstnání.

Co se týká krácení podpory v nezaměstnanosti – pokud dáte výpověď v zaměstnání na základě vážného důvodu – tedy podle paragrafu 5, odstavec c, zákona o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., pak se podpora nekrátí. To, že je výpověď dávána z tohoto důvodu, by mělo být ve výpovědi uvedeno. To samé pak platí, pokud by se nejednalo o výpověď, ale ukončila byste pracovní poměr dohodou – i tak by zde mělo být odkaz na zmíněný paragraf:

c) vážnými důvody jsou důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

To, jak vysoká bude vaše podpora v nezaměstnanosti, se pak ale bude odvíjet od toho, kdy přesně byste zaměstnání ukončila. Pokud byste zaměstnání ukončila ihned po skončení rodičovské dovolené, pak by zde nebyl žádný příjem v rozhodném období a podpora v nezaměstnanosti by se odvíjela od průměrné mzdy v ČR. Pak je podpora velmi nízká. První dva měsíce je to 15% z 28232 Kč, další dva pak 12% a zbytek doby 11%.

Pokud byste v zaměstnání nějakou dobu pracovala, pak by se výše podpory v nezaměstnanosti měla odvíjet z příjmů ze zaměstnání po skončení rodičovské. Tedy z vašeho platu po skončení rodičovské.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2017:

Výpočet podpory z více pracovních poměrů v předchozím období

-

Dobrý den, manželka pracuje ve státní instituci jako vědec, kde je běžné, že její celkový pracovní poměr se skládá s několika dílčích úvazků, tak jak pracuje na jednotlivých grantech apod. Za poslední rok měla průměrný příjem cca 35.000 čistého, ale minulý měsíc jí skončili dílčí úvazky na dvou projektech a má celý úvazek u jednoho […]

Zobrazit odpověď

Na jaké dávky mám nárok, když jsem nezaměstnaný na ÚP

-

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na jaké sociální dávky mám nárok. Momentálně jsem nezaměstnaný. Podpora mi byla vyměřena na 9000 Kč, bydlím sám a mé měsíční nájemné činí 8000kč. V nezaměstnanosti jsem se ocitl poprvé, tudíž nevím, na co mám a nemám nárok. Předem díky za odpověď a uvedené informace.

Zobrazit odpověď

Podpora při skončení rodičovské dovolené

-

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor, co se týče podpory v nezaměstnanosti. Do práce jsem nastoupila ještě v průběhu rodičovské dovolené. Ve firmě jsem pracovala 8 měsíců, kde během té doby skončila rodičovská dovolená. Nicméně z osobních důvodů jsem musela v zaměstnání skončit. Před rodičovskou jsem dodělávala školu. A teď moje otázka zní, zda-li […]

Zobrazit odpověď

Mám být nezaměstnaná na Úřadu práce, nebo matka pečující o dítě do 7 roků?

-

Dobrý den, potřebovala bych poradit s několika věcmi. Jsem od 1. 6. 2017 vedena jako uchazeč o zaměstnání po rodičovské dovolené, dcera půjde do školky až v září. Paní na ÚP mi říkala, že už nekoukají na to, zda matka musí být doma, protože dítě nemá ještě ve školce, nechají mě 2měsíce a pak mi […]

Zobrazit odpověď