Nárok na porodné když přítel je OSVČ?

Dobrý den,

jak se posuzuje nárok na porodné v případě, kdy já jsem zaměstnancem, ale přítel je OSVČ.

Počítají se jeho příjmy z daňového přiznání za příslušný rok poděleno na čtvrtletí předcházející narození dítěte.

Nebo se vypočítává příjem z průměrné mzdy bez ohledu na skutečné příjmy?

Termín porodu 1. 3. 2017

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Kateřina R., 30.11.2016 07:44
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 01.12.2016 16:53 napsal/a:

Dobrý den,

Nárok na porodné (jak již asi víte), je v případě, že příjmy „rodiny“ (tedy otec dítěte + matka dítěte + dítě) v rozhodném období nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Tedy, pokud je to vaše první dítě, pak se jedná o částku 20 817 Kč za měsíc v daném čtvrtletí.

Rozhodným obdobím pro porodné je pak předcházející kalendářní čtvrtletí. Pokud se má vaše dítě narodit 1. 3. 2017 (a i kdyby to bylo o pár dní dříve/později), pak je rozhodným obdobím říjen 2016 – prosinec 2016.

Zatímco u zaměstnanců (vás) je započítávání příjmu poměrně „jednoduché“ u OSVČ je to trochu složitější. U OSVČ se jako příjem započítává skutečný příjem z podnikání – na jeden měsíc pak připadá jedna dvanáctina příjmu z daňového přiznání. Současně ale, pokud by takto určená částka byla příliš nízká, pak se započítává nejméně 50% z průměrné mzdy:

(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající           

a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51),

b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté do daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na účtování v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů, nebo

c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů,

nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce činnost, z níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2.

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, měsíčně nejméně částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce OSVČ:

Uzavření ordinace kvůli karanténě a nárok na kompenzační bonus pro OSVČ

-

Po pozitivním testu na COVID jsem musel uzavřít svoji ordinaci na 10 dnů. Mám jako OSVČ nárok na nějakou kompenzaci a pokud ano, kde najdu nějaký on-line formulář. Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek pro OSVČ s onemocněním COVID

-

Dobrý den, měla bych prosím dotaz ohledně svého bratra. Pracuje jako OSVČ –  instalatér, topenář. V současné době je už 14 dní nemocný, má COVID a je v domácím ošetření. Bude mít nějaký nárok na finanční podporu? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus OSVČ – musím platit sociální a zdravotní pojištění?

-

Dobrý den, pracuji jako OSVČ a v rámci proti-epidemiologických opatření vlády ČR mi byla uzavřena provozovna. Zažádala jsem o kompenzační bonus za 1. období 5. 10. – 4. 11. 2020 ve výši 15 500 Kč. Musím z této částky dále ještě odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jež v průměru dělají cca. 5000 Kč […]

Zobrazit odpověď

Ošetřovné střídání partnerů – zaměstnanec a OSVČ

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda může s dítětem být doma střídavě rodič zaměstnaný a rodič OSVČ. A hlavně, jak je to v případě, když dceři bude 2.11 10 let. Pochopila jsem, že záleží na tom, kdy došlo k uzavření škol. V případě, že je to před 10 rokem máme na ošetřovné nárok, až do opětovného […]

Zobrazit odpověď