Nárok na porodné když přítel je OSVČ?

Dobrý den,

jak se posuzuje nárok na porodné v případě, kdy já jsem zaměstnancem, ale přítel je OSVČ.

Počítají se jeho příjmy z daňového přiznání za příslušný rok poděleno na čtvrtletí předcházející narození dítěte.

Nebo se vypočítává příjem z průměrné mzdy bez ohledu na skutečné příjmy?

Termín porodu 1. 3. 2017

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Kateřina R., 30.11.2016 07:44
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 01.12.2016 16:53 napsal/a:

Dobrý den,

Nárok na porodné (jak již asi víte), je v případě, že příjmy „rodiny“ (tedy otec dítěte + matka dítěte + dítě) v rozhodném období nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Tedy, pokud je to vaše první dítě, pak se jedná o částku 20 817 Kč za měsíc v daném čtvrtletí.

Rozhodným obdobím pro porodné je pak předcházející kalendářní čtvrtletí. Pokud se má vaše dítě narodit 1. 3. 2017 (a i kdyby to bylo o pár dní dříve/později), pak je rozhodným obdobím říjen 2016 – prosinec 2016.

Zatímco u zaměstnanců (vás) je započítávání příjmu poměrně „jednoduché“ u OSVČ je to trochu složitější. U OSVČ se jako příjem započítává skutečný příjem z podnikání – na jeden měsíc pak připadá jedna dvanáctina příjmu z daňového přiznání. Současně ale, pokud by takto určená částka byla příliš nízká, pak se započítává nejméně 50% z průměrné mzdy:

(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající           

a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51),

b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté do daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na účtování v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů, nebo

c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů,

nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce činnost, z níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2.

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, měsíčně nejméně částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce OSVČ:

Nárok na nový kompenzační bonus pro spolupracující osobu

-

Dobrý den, mám nárok na nový kompenzační bonus, když jsem 2019, 2020 byla spolupracující osobou manžela, OSVČ, který musí mít nyní uzavřenou provozovnu? Šlo o vedlejší činnost při rodičáku a kvůli situaci s COVID jsem zrušila registraci na FU, jako spolupracující osoba v listopadu 2020, nyní jsem na úřadu práce. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus versus OČR

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu čerpat ošetřovné na dítě a zároveň žádat o kompenzační bonus u společníků společnosti s ručením omezeným, kde jsem jednatelem společnosti. Zda je možné žádat o oboje najednou. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Kompenzace – spolupracující osoba

-

Jsem důchodkyně OSVČ (vedlejší činnost), podnikající v pohostinství (úplné uzavření provozovny) = významně dotčená činnost. Bonusové období: leden – březen 2021 jsou tržby nulové, v daném období by to byla převažující část příjmů (pokud se nezapočítává důchod). Srovnávací období: tržby listopad 2018 činily 45 000 Kč, prosinec 2018 tržby činily 48 000 Kč, leden 2019 […]

Zobrazit odpověď

Nárok na kompenzační bonus po přerušení živnosti

-

Pozastavil jsem živnost 1. 3. 2021, mam nárok na třetí KB v r. 2021? Děkuji

Zobrazit odpověď