Nárok na porodné – otec dítěte je OSVČ

Dobrý den,

chci se zeptat, jak zjistím, jestli mám nárok na porodné?

Otec dítěte je OSVČ a já jsem od dubna 2016 vedená na ÚP. Od listopadu 2016 pobírám životní minimum + příspěvek na bydlení.

Leden a únor jsem pobírala příspěvek při rekvalifikaci a teď zase pobírám životní minimum + příspěvek na bydlení.

Dítě se má narodit na konci června.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Bára K., 11.06.2017 16:05
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 12.06.2017 14:44 napsal/a:

Dobrý den,

Porodné je jednorázově vypláceno při narození prvního dítěte (13000 Kč), nebo při narození druhého dítěte (10000 Kč), pokud průměrný měsíční příjem „rodiny“ v rozhodném období nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima.

Pokud se dítě narodí v červnu, pak se budou posuzovat příjmy za leden – březen 2017. Pokud by se dítě „opozdilo“ a narodilo se až v červenci, pak se budou posuzovat příjmy za duben – červen 2017. Vždy se tedy posuzují příjmy za přechozí kalendářní čtvrtletí.

Pokud je to vaše první dítě, je životní minimum (vás + otce dítěte + dítěte, které se narodí), ve výši 7710 Kč. Hranice výše příjmu pro nárok na porodné je pak 20 817 Kč. Pokud tedy průměrný příjem vás a otce dítěte, v rozhodném období nebude vyšší než tato částka, pak byste nárok na porodné mít měla.

Mezi příjmy se pak bude případně započítávat i podpora při rekvalifikaci. Příspěvek na bydlení se jako příjem počítat nebude. U otce dítěte se pak započítá jako příjem to, co má uvedeno na posledním daňovém přiznání (přepočítá se na průměr za jeden měsíc).

Platí ale, že u OSVČ se jako příjem započítává vždy nejméně jedna polovina průměrné mzdy (v roce 2017 by to bylo 50% z 27000 Kč, tedy 13500 Kč).

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2, nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Při stanovení rozhodného příjmu podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté nepřihlíží.

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, měsíčně nejméně částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,

a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,

b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se porodné a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznává-li se příspěvek na bydlení v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).

Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Porodné:

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo porodné?

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Začala jsem pracovat od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021. Od 1. 9. 2021 jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem skončila 10. 11. 2021. Od 11. 11. 2021 Jsem v evidenci úřadu práce, kde jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti až do dubna 2022. Na úřadu práce jsem […]

Zobrazit odpověď

Sociální dávky 2022 – jsem těhotná a nezaměstnaná

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Před měsícem jsem zjistila, že jsem těhotná. Momentálně jsem nezaměstnaná a myslím, že ani z důvodu těhotenství nebudu. Nejsem vedená na úřadu práce, zdravotní pojištění si platím. Bydlím v pronájmu s přítelem. Chci se zeptat, jestli budu mít nárok na nějaké příspěvky. Děkuji

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na porodné – s otcem dítěte nežijeme

-

Dobrý den, mám dotaz, ohledně nároku na porodné. Jsem nyní těhotná, ale žiju sama, a tak to bude i po narození dítěte. Otce chci nechat zapsat do rodného listu, ale nebydlíme spolu a ani to neplánujeme. Zajímalo by mě, jestli mám nárok na porodné, a jak se to bude počítat? Předem děkuji

Zobrazit odpověď