Nárok na porodné při exekuci (jak se počítá příjem)?

Dobrý den,

jsem na RD a očekáváme příchod druhého potomka.

Manžel je v exekuci a já se ptám, do čistého příjmu na nárok na porodné, se počítá mzda před srážkou exekuce nebo konečná částka co je skutečně vyplacená?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Eliška V., 06.07.2017 10:37

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.07.2017 15:20 napsal/a:
 

Dobrý den,

Mezi obecné podmínky nároku na porodné patří především to, že se jedná o vaše první nebo druhé dítě (první nebo druhé dítě, které žena porodila). A současně je nárok, pokud příjem rodiny v rozhodném období nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Rozhodným obdobím je pak předchozí kalendářní čtvrtletí – pokud by se dítě mělo narodit v červenci nebo třeba srpnu či září, pak je rozhodným obdobím 2 kalendářní čtvrtletí – tedy duben červen.

Pokud to bude vaše druhé dítě, pak může být porodné ve výši 10000 Kč. Za předpokladu, že průměrný měsíční příjem všech členů rodiny nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Životní minimum je 9450 Kč (předpokládám, že první dítě má do 6 roků). 2,7 násobek životního minima by tedy byl 25515 Kč.

Jako příjem – co se týká výplaty ze zaměstnání – se započítává čistá mzda, po provedení základních srážek – sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně (resp. nejenom srážky, ale i zohlednění případných daňových slev apod.).

Srážky prováděné z důvodu nařízení soudu nebo exekutora se nezohledňují – resp. při posuzování nároku na sociální dávky se započítá celá čistá mzda ve výši před tím, než jsou provedeny srážky. To se týká nejenom nároku na porodné, ale i ostatních sociálních dávek.

Viz konkrétně zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

§ 5

(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:

1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,