Nárok na řádnou dovolenou po PPM

Dobrý den,

dne 4. 4. 2017 mám termín porodu, na mateřskou dovolenou (PPM) bych nastupovala 6 týdnů před porodem, tedy 21. 2. 2017.

U zaměstnavatele pracuji od r. 2010, za poslední dobu jsem nebyla v pracovní neschopnosti. Řádnou dovolenou za r. 2016 budu mít k 31. 12. 2016 plně vybranou.

Když si ke konci PPM zažádám u zaměstnavatele o vybrání řádné dovolené (před nástupem na rodičovskou dovolenou, na kolik dnů řádné dovolené (a její proplacení) budu mít nárok?

Na celých 20 dnů, anebo se mi bude řádná dovolená nějak krátit? V zaměstnání mi tvrdí, že se bude krátit. Ale dle dostupných informací na internetu, jsem se dočetla, že do potřebné odpracované doby (60 dnů) se započítává i mateřská dovolená – chápu to tedy tak, že bych měla mít nárok na výběr celých 20 dnů.

Najdu někde zákon, který toto upravuje a o který bych se před zaměstnavatelem mohla opřít?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Lenka K., 14.12.2016 09:47
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 15.12.2016 17:50 napsal/a:

Dobrý den,

Je to tak jak uvádíte. Čerpání mateřské dovolené se z pohledu posuzování nároku na řádnou dovolenou považuje za výkon práce (naopak čerpání rodičovské dovolené se již za výkon práce neposuzuje, resp. u té se může započíst jen menší část, pokud není čerpána mateřská) – viz paragraf 216, zákoník práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 216

(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

Pokud tedy čerpání PPM zahájíte 21. 2. 2017 a za předpokladu že se vám narodí jedno dítě, tak budete mateřskou dovolenou čerpat až do 5. 9. 2017. Tím bez problémů splňujete podmínku, že v daném kalendářním roce (2017) jste u zaměstnavatele odpracovala více než 60 dní, a současně, vzhledem k tomu, že po vyčerpání řádné dovolené bude bezprostředně navazovat rodičovská dovolená, tak splňujte i podmínku toho, že váš pracovní poměr u daného zaměstnavatele trvá po celý rok.  Viz paragraf 212, zákoník práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 212

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

V zásadě tedy není o čem se zaměstnavatelem diskutovat. Před koncem mateřské dovolené mu písemně oznamte od jakého konkrétního data (konec PPM) do jakého data (máte nárok na minimálně 4 týdny) budete čerpat řádnou dovolenou, a také od jakého data budete čerpat rodičovskou dovolenou.

A tím by měla veškerá debata se zaměstnavatelem skončit. Pokud čerpáte řádnou dovolenou, která bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou, tak k jejímu čerpání není potřeba předchozí souhlas zaměstnavatele (tak jako u jiných případů čerpání dovolené). Viz paragraf 217, zákoník práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.):

§ 217

(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Zvýšení rodičovského příspěvku nad 10 000 Kč měsíčně

-

Dobrý den, manželka bude od ledna 2022, pobírat rodičovský příspěvek 10 000 Kč. My jsme chtěli navýšit měsíční splátky. Na úřadu práce nám řekly ano, musím donést od sociálky denní vyměřovací základ. Na sociálce mě to paní odmítla napsat, protože já nejsem účastník na nemocenském pojištění. Chtěl bych vás zeptat – co mam dělat??

Zobrazit odpověď

Pozdní žádost o RP – bude mi nakonec vyplacena celá rodičovská?

-

V dubnu 2021 se nám narodil syn. Do srpna jsem pobírala mateřskou. Až teď v lednu 2022 jsem požádala o rodičovský příspěvek. Bude mi nakonec vyplaceno celých 300 000 Kč nebo ne? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Docházka do školky a rodičovský příspěvek

-

Dobrý den, prosím o radu: Pobírám rodičovský příspěvek, dcera má 3 roky (nar. 12/2018). RD mám až do 08/2022, naskytla se mi však nyní možnost umístit dceru do MŠ a tedy bych mohla také hledat práci. Jak to bude s RD, budu ji nadále pobírat nebo jsou nějaká omezení pro dceru ve školce či pro […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď