Neomezené vycházky v pracovní neschopnosti

Dobrý den,

jsem těhotná epileptička, takže jsem v rizikovém těhotenství a chtěla jsem se zeptat, jestli bych se mohla řadit mezi ty lidi, kteří můžou dostat neomezené vycházky.

Já jako těhotná si nemůžu naplánovat, kdy mi bude a kdy nebude nevolno a jako epileptička si už vůbec nenaplánuji jestli, anebo kdy, dostanu nebo nedostanu záchvat, takže pohledu dodržování striktně určitých časů je těhotenství a epilepsie náročná kombinace, takže znovu píšu svou otázku.

Mohla bych zažádat doktora, aby mi napsal neomezené vycházky?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Iveta P., 11.05.2017 06:55
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 12.05.2017 11:47 napsal/a:

Dobrý den

Co se týká vycházek v době pracovní neschopnosti, tak povolení vycházek a určení jejich rozsahu, je plně v kompetenci vašeho ošetřujícího lékaře. Pouze on může rozhodovat o tom, jestli a v jakém rozsahu, můžete mít v době pracovní neschopnosti vycházky.

Standardně umožňuje zákon ošetřujícímu lékaři povolit vycházky v rozsahu maximálně 6 hodin denně v časovém rozmezí 7 – 19 hodin.

Je zde ale i možnost výjimky, kdy na základě mimořádně náročného léčebného plánu nebo třeba nepříznivých účinků léčby či celkově závažnému stavu pacienta, může lékař povolit, aby si pacient určoval dobu vycházek sám. Tato výjimka se uděluje zpravidla na 3 měsíce.

Osobně se domnívám, že váš případ by mohl spadat do této výjimky, ale musíte se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a řešit to s ním.

Režim vycházek a jejich povolování je upraven příslušným zákonem – zde se jedná o zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění – konkrétně pak paragraf 56 odstavec 4 a 6:

§ 56

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti

(4) O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby [odstavec 2 písm. c)] a o změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí rozhoduje ošetřující lékař; o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec požádá o povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřující lékař vycházky nebo jejich změnu nebo změnu místa pobytu nepovolí, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tomto nepovolení, jen pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí požaduje. Na rozhodnutí týkající se vycházek a povolení změny místa pobytu ošetřujícím lékařem a na další postup se použije zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních služeb.

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.

 

Zařazeno v: , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská dovolená (MD):

Mám nárok na mateřskou dovolenou při druhém dítěti?

-

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem (nar. 28. 8. 2019) Rodičovskou jsem měla v plánu pobírat do tří let věku dítěte (dle domluvy se zaměstnavatelem). Před rodičovskou jsem byla normálně zaměstnaná a probírala i mateřskou dovolenou. Nyní jsem ale opět těhotná a datum porodu vychází na půlku prosince. Jak […]

Zobrazit odpověď

Rodičovská na první dítě a narozeni druhého dítěte

-

Dobrý den, v březnu 2021 očekáváme druhé dítě a malé v té době budou 2 roky a 2 měsíce. Chci se zeptat, jestli mám nárok i na mateřskou. Když jsem se bavila se šéfem, tak ten řekl, že bych musela na 6 měsíců do práce, abych měla nárok na mateřskou. Děkuji

Zobrazit odpověď

Pracovní neschopnost (rizikové těhotenství)

-

Dobrý den, jsem asi komplikovaný případ, přečetla jsem toho už hodně, ale nemůžu nikde dohledat informace přímo na mě. S manželem plánujeme miminko. Pracovní poměr mi začíná 24. 8. 2020 (nemám ve smlouvě zkušební dobu), jako zástup za učitelku v MŠ po dobu její MD. Za poslední dva roky jsem byla zaměstnaná, ale z toho […]

Zobrazit odpověď

Nárok na dovolenou za PPM a její proplacení

-

Dobrý den, mám ještě jeden dotaz ohledně PPM. Momentálně jsem už na nemocenské. Termín porodu mam 18. 11. 2020. Tzn., že na PPM nastoupím 7. 10. 20 a končit mi bude 21. 4. 21. Můj dotaz zní, co s mou dovolenou? Z tohoto roku mi zbyde 11,5 dne dovolené. To znamená, že po skončení PPM […]

Zobrazit odpověď