Odhlášení trvalého pobytu osobě, která zde již nežije

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak je to s odhlášením trvalého bydliště při změně majitele domu.

Přítel dostal od otce dům, ale má tam hlášený trvalý pobyt strýc, který byl z tohoto domu již před lety vyplacen.

Chceme dům rekonstruovat a bohužel tento pán je nám v tom překážkou, nechceme se ani do ničeho nějak extra pouštět kvůli případným komplikacím.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Zuzana, 07.04.2017 13:30
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 08.04.2017 12:41 napsal/a:

Dobrý den,

První možností „jak odhlásit trvalé bydliště“ vašemu strýci je se s ním zkusit domluvit, že on sám si změní adresu trvalého pobytu na nějakou jinou.

Pokud by z nějakého důvodu taková dohoda nebyla možná, pak v případě, že strýc již nemá žádné užívací právo k danému domu (tedy nemá zde třeba nájemní smlouvu, nebo nějaké věcné břemeno jako je např. „právo dožití“ apod.) ,se můžete obrátit na místní úřad (městský, obecní), oddělení evidence obyvatel (obvykle tam kde se vydávají občanské průkazy).

Na základě ustanovení v paragraf 12, zákona o evidenci obyvatel (zákon číslo 133/2000 Sb.), pak můžete požadovat „zrušení“ trvalého pobytu vašeho strýce:

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Bude potřeba doložit vaše užívací/vlastnické právo k dané nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva apod., popř. výpis z katastru). A dále pak je potřeba doložit, že se daná osoba v domě skutečně nezdržuje a nežije zde.

K tomu může posloužit třeba svědectví některého ze sousedů, kteří vám potvrdí, že dotyčná osoba se v posledních 3 měsících nebo déle v dané nemovitosti nevyskytovala, nežila zde.

Na základě toho pak ohlašovna provede změnu místa trvalého bydliště vašeho strýce a zaeviduje novou adresu – což bude adresa ohlašovny, resp. městského úřadu.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

-

Dobrý den, poprosila bych o radu: Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let. Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající […]

Zobrazit odpověď

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď

Vystěhování bývalé přítelkyně – trvalý pobyt

-

Dobrý den, bydlím v rodinném domě, který je mým výlučným vlastnictvím. Měl jsem dlouhodobější vztah s přítelkyní (nebyli jsme manželé). V poslední době nám to hodně neklape a v podstatě se rozcházíme. Chci, aby se moje přítelkyně odstěhovala, ale ona to odmítá. Tvrdí, že nemá kam jít, a že ji nemohu vystěhovat, protože tam má trvalé bydliště. Zajímalo by mě, […]

Zobrazit odpověď