Odstěhování od matky k babičce

Dobrý den,

mám otázku. Chci se odstěhovat od mé matky k babičce v srpnu, kdy dosáhnu 18 let. Důvod odstěhování je složitější a je to nejlepší řešení. Babička mě chce plně podpořit. Ví, v jaké situaci jsem.

Chci se zeptat, jestli musí platit alimenty, když studuji. A jestli má babička nárok na nějaké příspěvky či já.

Budu ráda za odpověď je to naléhavé jsem už zoufalá.

Dotaz poslal/a: Patricie P., 06.03.2016 12:01
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.03.2016 18:03 napsal/a:

Dobrý den,

Obecně platí, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem do doby, než se jsou schopni sami uživit (zde jen poznámka, že vyživovací povinnost platí i obráceně, děti pak mají vyživovací povinnost vůči svým rodičům).

Pokud studujete, tak až do věku 26 roků můžete být považována za nezaopatřené dítě – viz konkrétně zákon o státní sociální podpoře, paragraf 11:

§ 11

Nezaopatřené dítě

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení58).

(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud se tedy odstěhujete ke své babičce, tak Vaši rodiče i nadále (dokud trvá Vaše nezaopatřenost), mají povinnost Vás vyživovat, tedy platit výživné, resp. alimenty.

Pokud by tak nečinili „dobrovolně“, tedy po vzájemné dohodě, tak je nutné se obrátit na soud a požádat o určení výše výživného. Pokud by ani poté neplatili, pak jsou postupy jak výživné vymáhat soudně či exekučně.

Co se týká jiných příspěvků, tak zde těžko říci. Záleží i na majetkových poměrech, resp. příjmech Vaší babičky. Mohl by zde být nárok na přídavky na dítě, případně příspěvek na bydlení, ale to takto, bez bližších údajů neposoudím.

 

Zařazeno v: , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Dotaz na řešení odejmutí dávek hmotné nouze

-

Dobrý den, obrátila se na nás nájemnice našeho bytu, která které byly odejmuty dávky hmotné nouze. Důvodem bylo zjištění, že v době kontroly sociální pracovnice se v bytě zdržovala sestra naší nájemnice, která nemá v bytě trvalé bydliště. Sociální pracovnice žádá po naší nájemnici, aby doložila, že její sestra v bytě trvale nebydlí. Nestačí prý […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek pro OSVČ s onemocněním COVID

-

Dobrý den, měla bych prosím dotaz ohledně svého bratra. Pracuje jako OSVČ –  instalatér, topenář. V současné době je už 14 dní nemocný, má COVID a je v domácím ošetření. Bude mít nějaký nárok na finanční podporu? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Pomoc samoživitelce při ztrátě zaměstnání

-

Dobrý den, díky koronaviru jsem přišla před měsícem o práci den ze dne. Jsem hlášena na UP, ale na dávky nemám nárok, protože mám odpracováno jen 6 měsíců (předtím jsem pracovala jen brigádně). Práci jsem si hledala a našla, ale do toho zavřely školy. Mám doma prvňáčka! Jsem samoživitelka!! O dítě se starám jen sama. […]

Zobrazit odpověď

Samoživitelka a koronavirová krize

-

Dobrý den, dobrý jsem se do neřešitelné situace kvůli koronavirové krizi. Přišla jsem o práci a nyní jsem na pracovním úřadu. Nemohu najít práci a celou situaci velmi komplikuje, že jsem samoživitelka se sedmiletou dcerou, která má zavřenou školu. Nemám pro ni hlídání a ještě musíme zvládat distanční výuku. Takže nemohu ani na brigádu. Pokud […]

Zobrazit odpověď