Odstěhování od matky k babičce

Dobrý den,

mám otázku. Chci se odstěhovat od mé matky k babičce v srpnu, kdy dosáhnu 18 let. Důvod odstěhování je složitější a je to nejlepší řešení. Babička mě chce plně podpořit. Ví, v jaké situaci jsem.

Chci se zeptat, jestli musí platit alimenty, když studuji. A jestli má babička nárok na nějaké příspěvky či já.

Budu ráda za odpověď je to naléhavé jsem už zoufalá.

Dotaz poslal/a: Patricie P., 06.03.2016 12:01
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.03.2016 18:03 napsal/a:

Dobrý den,

Obecně platí, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem do doby, než se jsou schopni sami uživit (zde jen poznámka, že vyživovací povinnost platí i obráceně, děti pak mají vyživovací povinnost vůči svým rodičům).

Pokud studujete, tak až do věku 26 roků můžete být považována za nezaopatřené dítě – viz konkrétně zákon o státní sociální podpoře, paragraf 11:

§ 11

Nezaopatřené dítě

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení58).

(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud se tedy odstěhujete ke své babičce, tak Vaši rodiče i nadále (dokud trvá Vaše nezaopatřenost), mají povinnost Vás vyživovat, tedy platit výživné, resp. alimenty.

Pokud by tak nečinili „dobrovolně“, tedy po vzájemné dohodě, tak je nutné se obrátit na soud a požádat o určení výše výživného. Pokud by ani poté neplatili, pak jsou postupy jak výživné vymáhat soudně či exekučně.

Co se týká jiných příspěvků, tak zde těžko říci. Záleží i na majetkových poměrech, resp. příjmech Vaší babičky. Mohl by zde být nárok na přídavky na dítě, případně příspěvek na bydlení, ale to takto, bez bližších údajů neposoudím.

 

Zařazeno v: , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Příspěvek na živobytí a společně posuzované osoby

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to se společně posuzovanými osobami. Kvůli dlouhodobě nepříznivému stavu (onkologické onemocnění), jsem práce neschopná. Byla mi přiznána invalidita 3.stupně, ale nemám nárok na vyplacení důchodu a podpory v nezaměstnanosti. V současné době tedy žiji s rodiči, kteří veškeré výdaje domácnosti platí sami. Chci požádat o příspěvek na […]

Zobrazit odpověď

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď

Uřad práce a úraz

-

Dobrý den, prosím o radu, co má dělat kamarád, který nemá zaměstnání, chtěl se zaregistrovat na úřad práce, ale zlomil si loket a na úřad ho kvůli úrazu nevzali? V červnu 2020 skočil školu a bohužel od té doby nepracoval ani se nezaregistroval na úřadu práce. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Nezaměstnaná a těhotná – mám nárok na nemocenskou?

-

Dobrý den, od srpna 2020 jsem evidovaná na úřadu práce, do prosince jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Nyní jsem přišla na to, že jsem těhotná. Lékař mi doporučuje nemocenskou na základě rizikového těhotenství. Chci se zeptat: 1, Mám nárok na nemocenskou? 2, Z čeho se mi bude vypočítávat podpora v mateřství? Předem děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď