Opakovaná evidence na Úřadu práce

Dobrý den,

pokud jsem byla vedena v evidenci uchazečů na ÚP a následně nastoupila na do zaměstnání, jak se postupuje v případě, že pracovní poměr bude v průběhu zkušební doby rozvázán?

Mohu se znovu zaevidovat na ÚP? Pokud se tak stane, bude za mě i v tomto případě stát odvádět zdravotní pojištění?

Děkuji za Vaši odpověď.

Dotaz poslal/a: Renata Ch., 22.11.2016 12:46
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 23.11.2016 17:02 napsal/a:

Dobrý den,

Obecně platí, že pokud ukončíte pracovní poměr ve zkušební době, můžete být znovu zaevidována na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V takovém případě pak za vás opět bude zdravotní pojištění odvádět stát.

Je zde jedna výjimka – pokud toto zaměstnání, kde chcete skončit v pracovní době, bylo zprostředkováno Úřadem práce, pak můžete být do evidence ÚP opětovně zařazena až po 6 měsících, od nástupu do tohoto zaměstnání.

Jiné je to ale s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. Na tu můžete mít nárok, jen pokud jste při předchozí evidenci na ÚP nevyčerpala „celou podporu“.

Platí totiž, že pokud při předchozí evidenci na Úřadu práce nevyčerpáte celou dobu podpory v nezaměstnanosti a pokud v novém zaměstnání odpracujete méně než 3 měsíce, pak máte nárok na „zbytek“ podpory, kterou jste při předchozí evidenci nevyčerpala (například u nezaměstnaných do 50 roků je to 5 měsíců a vy byste byla nezaměstnaná třeba jen 3 měsíce, následně necelé 3 měsíce pracovala, pak máte při druhé nezaměstnanosti nárok na zbylé dva měsíce).

Pokud v novém zaměstnání odpracujete alespoň 3 měsíce a při předchozí evidenci na ÚP nebyla vyčerpána „celá“ podpora, pak je nárok na podporu v plném rozsahu podpůrčí doby.

Pokud je při první nezaměstnanosti vyčerpána celá podpora, tak musíte v novém zaměstnání odpracovat nejméně 6 měsíců. Viz paragraf 48 a 49, zákona o zaměstnanosti (Zákon číslo 435/2004 Sb.)

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)]. 

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2016:

Evidence na UP nebo osoba pečující o dítě?

-

Dobrý den, prosím o radu, zda je pro mě výhodnější po skončení rodičovské dovolené a podání výpovědi v zaměstnání se nahlásit na ÚP, protože dítě nemá školku a tudíž se o něj musím starat nebo na VZP, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Můžu se i […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na přídavky na bydlení?

-

Dobrý den, letos jsem dostudovala VŠ (je mi 24 a již mám pouze matku, která žije z vdovského důchodu) a nastoupila do první práce, kde jsem ale ve tříměsíční výpovědní lhůtě na vlastní žádost pracovní poměr ukončila. Mezitím jsem si ale stihla v bytě, ve kterém jsem v nájmu zřídit trvalé bydliště. Takže když teď […]

Zobrazit odpověď

OSVČ – nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM a RP

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně své momentální situace. V současné době jsem OSVČ a zároveň jsem těhotná. Každý měsíc (již od roku 2013) si hradím dobrovolné nemocenské pojištění – tím pádem bych měla mít nárok na PPM a RP. Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 1)V případě, že se rozhodnu ukončit SVČ a zaregistruji […]

Zobrazit odpověď

Podpora z úřadu práce

-

Byla jsem na podpoře úřadu práce 8 měsíců. Pak jsem nastoupila do práce a chci dát po 6 měsících výpověď. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Zobrazit odpověď