Opakovaná podpora v nezaměstnanosti

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, na kolik měsíců budu potřebovat novou smlouvu od zaměstnavatele. Stálý pracovní poměr mi skončil 31. 8. 2015. Na pracovním úřadu jsem byla do 28. 12. 2015.

Nastoupila jsem a pracovala do 31.3.2016 . Vše řádně na smlouvu. Platili sociální a zdravotní pojištění. Od 1. 4. 2016 jsem opět na pracovním úřadu.

Nyní se vracím ke stejnému zaměstnavateli a to od 21. 12. 2016. Kolik musím odpracovat měsíců, abych měla opět nárok na celou podporu? Je mi 60 let a do důchodu mám jít až v 63 letech. Jsem bezdětná.

Moc vám děkuji za vaši odpověď.

Dotaz poslal/a: Jaroslava P., 12.12.2016 11:12
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 14.12.2016 13:42 napsal/a:

Dobrý den,

To, jak dlouho musíte pracovat v novém zaměstnání, se odvíjí od toho, jestli jste v posledních 2 letech vyčerpala celou podporu v nezaměstnanosti nebo ne. Vzhledem k věku máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v době trvání 11 měsíců. Ve svém dotazu ale nepíšete, zda jste po pokaždé, když jste byla nezaměstnaná, dostávala i podporu v nezaměstnanosti, a jestli při poslední evidenci na ÚP byla vyčerpána celá podpora v nezaměstnanosti.

Obecně platí, že pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte splňovat podmínku účasti na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech.

Pokud byste například nyní pracovala do 31. 3. 2017 a od 1. 4. 2017 byla nezaměstnaná, pak by se v době 1. 4. 2015 až 31. 3. 2017 mohly (do těchto 12 měsíců) započítat 3 měsíce v roce 2017, cca 3 měsíce v roce 2016 a cca 5 měsíců v roce 2015, a dále tam pak máte dvakrát malou část měsíce prosince, což ale dohromady nedává 12 měsíců.

Domnívám se tedy, že tímto podmínku minimální doby tedy splňujete a že byste tedy měla pracovat nejméně do 21. 9. 2017 abyste opět splňovala podmínku 12 měsíců za poslední dva roky. Dále ale bude zálet i na tom, jak to bylo u předchozích „nezaměstnaností“.

Pokud jste v posledních 2 letech vyčerpala celou podporu v nezaměstnanosti a v novém zaměstnání byste pracovala alespoň 6 měsíců, pak máte opět nárok na podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu.

Pokud jste v posledních 2 letech celou podporu nevyčerpala, a budete pracovat alespoň 3 měsíce, pak máte nárok opět na podporu v nezaměstnanosti v celém rozsahu.

Pokud jste v posledních 2 letech celou podporu nevyčerpala a budete pracovat méně než 3 měsíce, pak byste měla nárok jen na „zbytek“ nevyčerpané podpory v nezaměstnanosti.

Viz paragraf 48 a 49, zákon o zaměstnanosti (Zákon číslo 435/2004 Sb.):

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise36) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2016:

Evidence na UP nebo osoba pečující o dítě?

-

Dobrý den, prosím o radu, zda je pro mě výhodnější po skončení rodičovské dovolené a podání výpovědi v zaměstnání se nahlásit na ÚP, protože dítě nemá školku a tudíž se o něj musím starat nebo na VZP, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Můžu se i […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na přídavky na bydlení?

-

Dobrý den, letos jsem dostudovala VŠ (je mi 24 a již mám pouze matku, která žije z vdovského důchodu) a nastoupila do první práce, kde jsem ale ve tříměsíční výpovědní lhůtě na vlastní žádost pracovní poměr ukončila. Mezitím jsem si ale stihla v bytě, ve kterém jsem v nájmu zřídit trvalé bydliště. Takže když teď […]

Zobrazit odpověď

OSVČ – nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM a RP

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně své momentální situace. V současné době jsem OSVČ a zároveň jsem těhotná. Každý měsíc (již od roku 2013) si hradím dobrovolné nemocenské pojištění – tím pádem bych měla mít nárok na PPM a RP. Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 1)V případě, že se rozhodnu ukončit SVČ a zaregistruji […]

Zobrazit odpověď

Podpora z úřadu práce

-

Byla jsem na podpoře úřadu práce 8 měsíců. Pak jsem nastoupila do práce a chci dát po 6 měsících výpověď. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Zobrazit odpověď