Osoba pečující o dítě do 7 let – sociální pojištění?

Dobrý den,

Chci se zeptat. Jsem vedena na UP ,ale už nic nepobírám.

Když bych se na pojišťovně nahlásila jako osoba pečující o dítě do 7 let, tak sociální si budu platit sama?

A musím i na UP nahlásit že pečuji o dítě do 7 let?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Veronika Z., 03.02.2016 12:50
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 08.02.2016 09:15 napsal/a:

Dobrý den,

V době kdy jste evidována na Úřadu práce (i když nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti), tak za Vás stát odvádí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za Vás nehradí, doba, kdy jste vedena na ÚP, se nezahrnuje do doby, ze které se pak vypočítává důchod.

Pokud byste se rozhodla, že budete doma, jako osoba pečující o dítě do 7 roků, tak zde platí paragraf 25 Zákona číslo 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti:

§ 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není:

….

p) osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí,

Tj. nemůžete být současně osobovou vedenou v evidenci ÚP a současně osobou pečující o dítě.

Jinak dále platí paragraf 7, Zákon číslo 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 7

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

Tedy, pokud byste chtěla být doma, jako osoba pečující o dítě do 7 roků, pak stačí zajít na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny, a zde nahlásit tuto skutečnost. Na základě toho, pak nebudete muset hradit zdravotní pojištění. A současně byste toto měla nahlásit na ÚP, který Vás podle všeho vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání.

Ve výsledku tedy v zásadě není rozdíl mezi tím, jestli jste vedena na ÚP nebo osobou pečující o dítě. Na ÚP za Vás zdravotní pojištění hradí stát, pokud byste byla osobou pečující o dítě, tak je za Vás opět plátcem zdravotního pojištění stát.

Ani v době, kdy jste vedena na ÚP, ani za jako osobou pečující o dítě za Vás nikdo nehradí sociální pojištění. Ani se tato doba (na rozdíl od mateřské nebo rodičovské dovolené) nezapočítává do doby, která zakládá nárok na starobní důchod.

Zdravotní pojištění si musíte platit povinně (je toto dáno zákonem). Pokud nespadáte do některé ze skupin, u kterých je plátcem stát (jako třeba za nezaměstnané, nebo právě za osoby, které celodenně pečují o dítě).

Sociální pojištění ale hradíte na základě výdělečné činnosti. Tj. nemáte povinnost si ho platit v době, kdy jste vedena na ÚP nebo osobou pečující o dítě. Pozor jen na to, že tato doba se nezapočítává do doby, která zakládá nárok na starobní důchod.

Sociální pojištění (resp. důchodové) si ale můžete platit dobrovolně. Pak by se vám doba, kdy platíte toto dobrovolné pojištění, započetla do nároku na důchod.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2016 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2016, tedy 1 891 Kč.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Péče o dítě:

Péče o dítě – dvě děti do 15 let věku

-

Dobrý den, v případě, že je osoba celodenně a řádně pečující o dvě děti do 15 let věku, tak uvedený věk 15 let je myšlen v součtu věků obou dětí (např. 9 let + 6 let) nebo je to bráno samostatně u každého dítěte? Předem Vám velice děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Nástup na Úřad práce po rodičovském příspěvku

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s nástupem na Úřad práce, po rodičovském příspěvku. Loni v březnu byly dcerce 3 roky. Z důvodu nepřijetí do mateřské školy jsem musela dát v práci výpověď. Prodloužila jsem si příspěvek do 4 let dítěte. Jakou výši podpory budu pobírat a jaké potřebné dokumenty musím přinést […]

Zobrazit odpověď

Vedlejší pracovní činnost na ŽL při péči o dítě do 7 let

-

Dobrý den, mám děti 4 a 10 let a již nepobírám rodičovský příspěvek. Pokud se přihlásím u své zdravotní pojišťovny, jako osoba pečující o dítě do věku 7 let, bude za mne placeno zdravotní pojištění (mladší dítě chodí do školky, jen na 4 hodiny denně), i za předpokladu, že vykonávám pracovní činnost s výdělkem do […]

Zobrazit odpověď

Zdravotní pojištění po skončení rodičovské

-

Dobrý den, ještě jednou se na vás obracím se žádostí o odpověď. Synovi budou čtyři roky 1. 12. 2020, do té doby pobírám rodičovský příspěvek. Pracovní poměr jsem ukončila dohodou ve třech letech syna, když mi nepovolili v práci neplacené volno do synových čtyř let. Potřebovala bych vědět, zda si budu muset platit zdravotní pojištění […]

Zobrazit odpověď