Péče o nemohoucího seniora

Dobrý den,

babička, vlastně maminka mého manžela, 84 let je po druhé operaci nohy. Nyní na LDN.

Babička je absolutně závislá na pomoci druhé osoby a v nemocnici se její stav nyní rapidně zhoršil i po psychické stránce.

Právě pro tak velké zhoršení zdravotního stavu si jí s manželem chceme vzít domů a postarat se o babičku, aby měla doma klid, pohodu a prožívala důstojné stáří, protože péče o starého člověka v LDN je opravdu hrozná a nedůstojná.

Budu muset zůstat doma, skončit v zaměstnání. Chtěla bych se zeptat, na co vše mám nárok a jestli je možné získat nějaké sociální dávky na nepřetržité ošetřování člena rodiny, seniora.

Vím, že babička si asi může, nebo respektive já mohu za babičku zažádat o příspěvek na péči, ale jak je to když budu muset zůstat doma já s babičkou, kde mám zažádat, abych se mohla o babičku starat celých dvacet čtyři hodin a nezůstala úplně bez prostředků a na co vše mám při ošetřování nárok.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Jiřina, 03.03.2016 12:05
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.03.2016 18:49 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká příspěvku na péči, tak ten se vyřizuje na místním Úřadu práce (dle trvalého pobytu).

Podmínky nároku na příspěvek na péči jsou upraveny příslušným zákonem, zde konkrétně zákon číslo 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách:

§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Je tedy nutné obrátit se na Úřad práce, který provede sociální šetření, v rámci jehož je pak posuzován zdravotní stav a stupeň závislosti dané osoby na pomoci jiné osoby, zákon pak rozlišuje 4 stupně „závislosti“:

(2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb,

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Na základě přiznaného stupně „závislosti“ je pak stanovena i výše příspěvku.

Jakmile je přiznán příspěvek, pak vy se můžete „nahlásit“ jako osoba pečující o osobu blízkou. Pak je nutné zajít na Úřad práce a na místní pobočku ČSSZ (OSSZ), doložit potřebné doklady (osobní doklady, doklad o přiznání příspěvku na péči, doklad prokazující příbuzenský stav a případně a další).

Následně pak, po dobu kdy budete „osoba pečující“ za Vás stát hradí zdravotní pojištění a současně se Vám i tato doba započítává do doby nároku na starobní důchod jako tzv. náhradní doba.

Tyto informace berte prosím ale pouze jako „stručný“ úvod, doporučuji obrátit se na Úřad práce, oddělení, které řeší právě příspěvek na péči, kde Vám určitě doplní co vše je dále potřeba. Nebudu vám předstírat, že vyřízení všeho potřebného je na „pár“ dní, zpravidla se jedná minimálně o týdny, někdy i měsíce.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Ošetřovné:

Má přítel nárok na ošetřovné, když budu po operaci?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli si může vzít partner OČR na mě jako přítelkyni, když jdu na operaci s rukou a budu potřebovat doma pomoci. Žijeme spolu, ale manželé nejsme.

Zobrazit odpověď

Může mi zaměstnavatel zakázat OČR?

-

Dobrý den, v zaměstnání mají problém s OČR, které čerpám na nemocné čtyřleté dítě. Bohužel nemocnost v MŠ je velká a děti jsou nemocné téměř každý měsíc. Můj zaměstnavatel mi OČR zakazuje a já nemám kam nemocné dítě dát. Poradíte? Je toto jednání v souladu se zákoníkem práce? Jak mám argumentovat? Pracuji jako pedagogický asistent […]

Zobrazit odpověď

Nárok na OČR – nemocná manželka a dvě malé děti

-

Dobrý den, máme dvě děti, manželka je doma na rodičovské s mladším synem (věk 8 měsíců). Starší syn ještě není ve školkovém věku (2,5 roku). Manželka aktuálně půjde na operaci, takže nebude schopna se starat o děti. Na které dítě se napíše OČR? Děkuji

Zobrazit odpověď

Ošetřovné či nemocenská v případě souběhu nemoci (COVID) matky a dítěte

-

Dobrý den, ráda bych zjistila, jak správně postupovat v případě, že jsem zároveň nemocná já i dítě (COVID pozitivní). Je správně, zažádat si u svého doktora o nemocenskou nebo žádat u pediatra o ošetřovné? Pokud se mohu rozhodnout sama, je pro mě nějaká z těchto variant výhodnější, s ohledem na současnou situaci? Předem děkuji za […]

Zobrazit odpověď