Péče o osobu blízkou na dítě

Dobrý den, jsem v takové situaci. Syn je nedonošený je mu rok a půl a trpí na bronchitidy, neprospívá, pořád jen po doktorech.

Teď má zase po měsíci ATB což je děsné. Ptala jsem se naší dr. že i když je brzy, tak jestli ho můžu ve 3 letech ( mat. mám jen na 3 roky) dát do školky, tak mi řekla, že určitě nééé, že s jeho imunitou mi to neschválí.

Tak jsem se chtěla zeptat, zda bych měla nějakou šanci na péči o osobu blízkou??? Hlídání nemáme.

Prosím, co mám dělat a kam se obrátit???

Děkuji

Dotaz poslal/a: Jana , 03.03.2016 12:14

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 07.03.2016 18:55 napsal/a:
 

Dobrý den,

Tady trochu spojujete dvě věci. Jedna věc je péče o dítě do 7 roků a druhá věc je péče o osobu blízkou, resp. příspěvek na péči.

Jakmile Vám skončí rodičovské dovolená (resp. čerpání rodičovského příspěvku), pak můžete i nadále zůstat doma s dítětem jako osoba pečující o dítě do 7 roků. V takovém případě je za Vás i nadále plátcem zdravotního pojištění stát. Tuto skutečnost stačí nahlásit na Vaší zdravotní pojišťovně.

Z titulu osoby pečující o dítě do 7 roků ale nevzniká nárok na žádné dávky nebo příspěvky.

Druhá věc je pak příspěvek na péči a s tím související statut osoby pečující o osobu blízkou.

Na příspěvek na péči je určený především pro zdravotně postižené osoby. Nárok na tuto dávku tedy mají osoby, které „jsou závislé na pomoci jiné osoby“.

Viz zákon o sociálních službách, paragraf 7:

§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 ….

Zákon pak rozlišuje 4 různé stupně „závislosti“:

§ 8

(1) Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb,

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

V takovém případě je pak nutné obrátit se na příslušný úřad (Úřad práce dle místa trvalého bydliště) a podat žádost o příspěvek o péči. Daný úřad pak zahájí sociální šetření. V rámci něj je mimo jiné posuzován zdravotní stav. Na jeho základě je pak případně stanoven „stupeň závislosti“, a od něj se pak odvíjí výše daného příspěvek.

Pokud je pak přiznán příspěvek na péči, můžete pak žádat o statut pečující osoby.

To, jestli v daném případě máte nárok, na tento příspěvek, si netroufám nijak posoudit, to je mimo moji kompetenci. Samotný fakt, že dítě nemůže navštěvovat předškolní zařízení, ale zpravidla na získání této dávky nestačí.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,