Péče o osobu blízkou – sociální a zdravotní pojištění?

Dobrý den,

babička je závislá na péči jiné osoby ve stupni III (těžká závislost), pobírá i příspěvek na péči.

Chci se zeptat, kam se musím nahlásit, když o ni celodenně pečuji? Na zdravotní pojišťovnu i někam na úřad, popř. kam přesně? Bude za mě zdravotní pojištění v tomto případě platit stát?

Sociální pojištění si ale musím platit sama, že?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Petra, 26.01.2016 21:15
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 27.01.2016 12:18 napsal/a:

Dobrý den,

Institut péče o osobu blízkou, je upraven příslušnými zákony, které pamatují právě i na problematiku sociální a zdravotního pojištění.

Prvním krokem je to že příjemce příspěvku na péči Vás musí nahlásit jako hlavní pečující osobu. Na základě toho Vám na Úřadu práce vydají potvrzení o této skutečnosti.

Co se týká zdravotního pojištění, tak své zdravotní pojišťovně musíte doložit „Potvrzení prokazující dobu poskytování péče.“ Na základě toho již nebudete mít povinnost hradit si zdravotní pojištění sama, ale plátcem pojistného bude po dobu poskytování péče stát.

To samé se pak týká i sociálního pojištění. Stejné potvrzení je nutné doložit na místní pobočku ČSSZ (resp. OSSZ).

Doba, kdy budete pečující osobou, se následně započítává jako tzv. náhradní doba pro důchod. Sociální pojištění si tedy po dobu, kdy budete hlavní pečující osoba, hradit nebudete. Viz zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

§12

(1) Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2; podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, s výjimkou doby účasti na pojištění podle § 5 odst. 2 písm. h), že byla získána na území České republiky a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5 odst. 2 hodnotila po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění, je, že pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice účasten důchodového pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění anebo, bydlel-li v České republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník odvozoval své nároky ze zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie; za účast na zdravotním pojištění v České republice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast na tomto zdravotním pojištění, která je pouze odvozeným nárokem rodinného příslušníka z účasti jiné osoby na tomto pojištění. Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu.

(2) Nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, hodnotí se pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu náhradní doba pojištění stejně jako doba pojištění.

 

Zařazeno v: , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Příspěvek na péči:

Péče o osobu blízkou nebo o dvě děti do 15 let

-

Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem. Mám dvě děti 7 a 3,5 roku, v  současné době jsem doma čtvrtým rokem s druhým dítětem (v zaměstnání jsem požádala o rok neplaceného volna), neboť zároveň pečuji o téměř 90letou babičku a dceru nevzali do MŠ. V současné době již navštěvuje dopoledne MŠ, starší […]

Zobrazit odpověď

Nárok na ošetřovné při péči o rodiče

-

Dobrý den, prosím o radu k nároku na ošetřovné při péči o rodiče, který nemá společné trvalé bydliště, ale bydlí s námi ve společné domácnosti. Děkuji

Zobrazit odpověď

Ošetřovné na manželku po cévní příhodě

-

Prosím, chci se zeptat, zda mám nárok na ošetřovné mé manželky, která je po cévní příhodě. Je ve starobním důchodu a já také. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění a příspěvek na péči

-

Dobrý den, již skoro šest let pobírám příspěvek na péči na maminku II.st. Teď jsem se dozvěděl, že nemusím platit sociální ani zdravotní pojištění. Nikdo mne však o tomto neinformoval. Můžu žádat o vrácení plateb zpětně?

Zobrazit odpověď