Peněžitá pomoc v mateřství a DPČ

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu, nebo spíše o vysvětlení. Od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 jsem pracovala na HPP, od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 na DPČ, od února 2017 jsem na úřadě práce. Termín porodu mám v srpnu.

Dnes jsem se byla na OSSZ ptát, zda mám nárok na mateřskou, doma když jsem si to počítala tak mi to do ochranné lhůty vyšlo.

Na OSSZ mi bylo řečeno, že i když jsem na DPČ vydělávala víc jak 2500Kč, tak mi nárok na mateřskou nevzniká, z důvodu, že jsem se zaměstnavatelem uzavřela smlouvu na DPČ tzv. na minimum. Moje otázka zní, jak je to možné, když minimum jsem nevydělávala, výplata činila vždy přes 2500Kč. Nějak tomu nerozumím.

Mockrát děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jana S., 28.06.2017 18:13
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 29.06.2017 14:31 napsal/a:

Dobrý den,

U DPČ je to s účastí na nemocenském pojištění trochu složitější. To, jestli vám z práce na DPČ plyne nemocenské pojištění, se odvíjí od toho, jaký byl sjednán příjem. Třeba u zdravotního pojištění je rozhodujícím faktorem výše příjmu. Jakmile je příjem u DPČ 2500 Kč a vyšší, zaměstnavatel platí zdravotní pojištění.

U sociálního pojištění (pod které pak spadá i nemocenské pojištění) se pracuje se „sjednaným příjmem“:

§ 6

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

(1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže

b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem").

(2) Rozhodný příjem činí 2 500 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného příjmu stanoveného podle věty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.

To ale není vše. Ve vašem případě zřejmě nebyl sjednán žádný příjem, nebo byl sjednán příjem nižší než 2500 Kč. Pokud jste pak v některém měsíci (nebo i obou zmíněných měsících) měla příjem vyšší než 2500 Kč – pak bylo sociální pojištění odvedeno v režimu zaměstnání malého rozsahu:

§ 7

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu

(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.

(2) Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu.

Tím se pak dostáváme k tomu, že nyní jste nezaměstnaná. Na PPM byste měla nárok při splnění minimální doby účasti na nemocenském pojištění v posledních 2 letech (to splňujete započítáním doby v zaměstnání, kde jste byla na HPP). A současně musíte být v ochranné době, která je maximálně 180 dní od skončení posledního zaměstnání. Ze zaměstnání malého rozsahu ale ochranná doba neplyne – viz paragraf 15:

(4) Ochranná lhůta neplyne

c) ze zaměstnání malého rozsahu,

Výše uvedené je ale pouze moje osobní dedukce na základě vámi uvedeného. Je možné, že neznám všechny skutečnosti a důvodem pro to, že nemáte nárok na PPM, je případně i něco jiného.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Z čeho se vypočítá mateřská dovolená, když jsem vedená na UP

-

Dobrý den, Prosím, z čeho by se vypočítala mateřská dovolená, pokud bych byla vedena na Úřadu práce déle než 5 měsíců, pokud bych se vešla do té ochraně lhůty 180 dní, po rozvázání pracovního poměru?

Zobrazit odpověď

Nárok na mateřskou při neschopence

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když je daná výpověď zaměstnankyní, zda má nárok na mateřskou, když nesplňuje 180 dní od skončení poměru (o pár dní), protože na konci pracovního poměru byla na neschopence, která trvala i po skončení pracovního poměru. Zda se lhůta 180 dní počítá od data skončení pracovního poměru, nebo od data, […]

Zobrazit odpověď

Péče o dítě do 7 let – jaké mám možnosti

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám / nemám možnosti… Resp. 1. 10. 2022 bude mít syn 4. narozeniny, RP mám do 4 let věku dítěte. Naskytla se mi možnost práce jako průvodce v Lesním klubu. Syn by tam mohl být se mnou. Smlouvu bych měla na DPP. Má otázka je, jak by to […]

Zobrazit odpověď

Na co mám nárok po skončení rodičovské?

-

Dobrý den, jestli mohu, chtěla bych poprosit o radu. Moje dcera teď 3. 10. 2022 bude mít 2 roky. Příští rok v březnu 2023, mi končí rodičovský příspěvek, a v Havířově jsou jen jedny jesle. Když jsem chtěla rezervovat místo, tak mi řekli, že mají plno až do srpna 2023. Já si tudíž nemůžu hledat […]

Zobrazit odpověď