Peněžitá pomoc v mateřství a DPČ

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu, nebo spíše o vysvětlení. Od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016 jsem pracovala na HPP, od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 na DPČ, od února 2017 jsem na úřadě práce. Termín porodu mám v srpnu.

Dnes jsem se byla na OSSZ ptát, zda mám nárok na mateřskou, doma když jsem si to počítala tak mi to do ochranné lhůty vyšlo.

Na OSSZ mi bylo řečeno, že i když jsem na DPČ vydělávala víc jak 2500Kč, tak mi nárok na mateřskou nevzniká, z důvodu, že jsem se zaměstnavatelem uzavřela smlouvu na DPČ tzv. na minimum. Moje otázka zní, jak je to možné, když minimum jsem nevydělávala, výplata činila vždy přes 2500Kč. Nějak tomu nerozumím.

Mockrát děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Jana S., 28.06.2017 18:13
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 29.06.2017 14:31 napsal/a:

Dobrý den,

U DPČ je to s účastí na nemocenském pojištění trochu složitější. To, jestli vám z práce na DPČ plyne nemocenské pojištění, se odvíjí od toho, jaký byl sjednán příjem. Třeba u zdravotního pojištění je rozhodujícím faktorem výše příjmu. Jakmile je příjem u DPČ 2500 Kč a vyšší, zaměstnavatel platí zdravotní pojištění.

U sociálního pojištění (pod které pak spadá i nemocenské pojištění) se pracuje se „sjednaným příjmem“:

§ 6

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

(1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže

b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem").

(2) Rozhodný příjem činí 2 500 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného příjmu stanoveného podle věty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.

To ale není vše. Ve vašem případě zřejmě nebyl sjednán žádný příjem, nebo byl sjednán příjem nižší než 2500 Kč. Pokud jste pak v některém měsíci (nebo i obou zmíněných měsících) měla příjem vyšší než 2500 Kč – pak bylo sociální pojištění odvedeno v režimu zaměstnání malého rozsahu:

§ 7

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu

(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.

(2) Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu.

Tím se pak dostáváme k tomu, že nyní jste nezaměstnaná. Na PPM byste měla nárok při splnění minimální doby účasti na nemocenském pojištění v posledních 2 letech (to splňujete započítáním doby v zaměstnání, kde jste byla na HPP). A současně musíte být v ochranné době, která je maximálně 180 dní od skončení posledního zaměstnání. Ze zaměstnání malého rozsahu ale ochranná doba neplyne – viz paragraf 15:

(4) Ochranná lhůta neplyne

c) ze zaměstnání malého rozsahu,

Výše uvedené je ale pouze moje osobní dedukce na základě vámi uvedeného. Je možné, že neznám všechny skutečnosti a důvodem pro to, že nemáte nárok na PPM, je případně i něco jiného.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Úřad práce a těhotenství

-

Dobrý den, prosím o informaci. 15. 6. 2021 mi po 4 letech končí RD. Před nástupem na MD jsem byla zaměstnaná a po 3 letech (t. j. 15. 6. 2020) na RD jsme se se zaměstnavatelem dohodli na výpovědi z důvodu péče o dítě do 4 let. 16. 6. bych tedy měla nastoupit na ÚP, […]

Zobrazit odpověď

Výpočet PPM – změna zaměstnání

-

Dobrý den, můj zaměstnavatel má problémy a chce, abych přestoupila pod jeho druhou firmu, vzhledem k tomu, že jeho první společnost nejspíše ukončí činnost. Tzn., že bych z jeho první firmy odešla na dohodu k 30. 4. 2021 a hned od 1. 5. 2021  nastoupila do jeho druhé firmy za stejných podmínek. Jenže já bych […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na mateřskou dovolenou?

-

Dobrý den, potřebovala bych se nevím, kde zjistím, jestli mám nárok na mateřskou dovolenou. Pracovala jsem se na smlouvu určitou v jedné práci od 5.5.2020 do 23.7.2020. Po té jen nějaké brigády, a po té jsem byla na ÚP od 26.8.2020 do 17.11.2020. Po té jsem šla do práce na smlouvu určitou od 18.11.2020 do […]

Zobrazit odpověď

Z rodičovské dovolené na Úřad práce – budu mít nárok na podporu a kolik?

-

Dobrý den, začnu od začátku, abyste se v tom vyznali: Měla jsem práci na dobu určitou, když jsem zjistila, že jsem těhotná, byl zrovna měsíc, v kterém mi končila smlouva. Po ukončení mi bylo poraděno, abych se přihlásila na nemocenskou, kterou mi platil zaměstnavatel. Po ukončení jsem přešla na mateřskou, která mi vyšla „o prsa“. […]

Zobrazit odpověď