Podpora z úřadu práce

Byla jsem na podpoře úřadu práce 8 měsíců.

Pak jsem nastoupila do práce a chci dát po 6 měsících výpověď.

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Dotaz poslal/a: Jana N., 19.12.2016 07:02
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 19.12.2016 15:24 napsal/a:

Dobrý den,

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vzniká při splnění podmínek, které jsou určeny příslušným zákonem. Zde se konkrétně jedná o zákon o zaměstnanosti, tedy zákon číslo 435/2004 Sb. Jednou z hlavních podmínek, abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, je pak to, že v posledních 2 letech před podáním žádosti splňujete podmínku minimální účasti na důchodovém pojištění v rozsahu 12 kalendářních měsíců (tedy zaměstnání nebo nějaká „náhradní“ doba).

V dotazu pište, že jste nyní 6 měsíců pracovala a před tím byla 8 měsíců vedená v evidenci Úřadu práce. Předpokládám, že současné zaměstnání je toho typu, že vám vzniká účast na důchodovém pojištění (nejedná se tedy o práci na DPP s měsíčním příjmem nižším než 10 tisíc korun nebo DPČ, kde by byl sjednán měsíční příjem nižší než 2500 Kč).

V takovém případě pak bude záležet na tom, co bylo oněch 10 měsíců před první podporou v nezaměstnanosti. Pokud jste během těchto 10 měsíců byla alespoň 6 měsíců zaměstnána, tak byste splňovala tuto podmínku minimální doby „zaměstnání“ v posledních dvou letech.

Vzhledem k tomu, že nyní budete mít „odpracováno“ šest měsíců, pak byste při splnění oné podmínky minimální doby důchodového pojištění, měla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud byste pracovala kratší dobu než 6 měsíců, pak by záleželo i na tom, zda jste vyčerpala celou podporu v nezaměstnanosti, jestli se nejednalo o zaměstnání zprostředkované úřadem práce apod.

Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti viz paragraf 39, zákon o zaměstnanosti:

§ 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a

c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Pokud současně ukončíte pracovní poměr bez uvedení „vážného důvodu“, pak by se vám výše podpory krátila, a po celou dobu byste dostála jen 45% - viz paragraf 50, zákon o zaměstnanosti:

(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2016:

Evidence na UP nebo osoba pečující o dítě?

-

Dobrý den, prosím o radu, zda je pro mě výhodnější po skončení rodičovské dovolené a podání výpovědi v zaměstnání se nahlásit na ÚP, protože dítě nemá školku a tudíž se o něj musím starat nebo na VZP, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Můžu se i […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na přídavky na bydlení?

-

Dobrý den, letos jsem dostudovala VŠ (je mi 24 a již mám pouze matku, která žije z vdovského důchodu) a nastoupila do první práce, kde jsem ale ve tříměsíční výpovědní lhůtě na vlastní žádost pracovní poměr ukončila. Mezitím jsem si ale stihla v bytě, ve kterém jsem v nájmu zřídit trvalé bydliště. Takže když teď […]

Zobrazit odpověď

OSVČ – nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM a RP

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně své momentální situace. V současné době jsem OSVČ a zároveň jsem těhotná. Každý měsíc (již od roku 2013) si hradím dobrovolné nemocenské pojištění – tím pádem bych měla mít nárok na PPM a RP. Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 1)V případě, že se rozhodnu ukončit SVČ a zaregistruji […]

Zobrazit odpověď

Dávky v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, můj dotaz: byla jsem zaměstnána 9. měsíců jako operátorka, marodit jsem začala ve zkušební době, poté jsem podala výpověď ve zkušební době a začala pobírat mateřskou. Předtím jsem zaměstnána nebyla. Můj dotaz, dcera je narozena v dubnu, když zvolím výši rodičovského příspěvku na tři roky, budu mít nárok na dávky v nezaměstnanosti od […]

Zobrazit odpověď