Mám nárok na porodné v roce 2017, když jsem OSVČ?

Dobrý den,

v červnu mám termín porodu. Jsem OSVČ a přítel je zaměstnán na dohodu.

Chci se zeptat, jak se bude počítat porodné, když jsem OSVČ?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Markéta Z., 16.06.2017 13:19
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 18.06.2017 16:14 napsal/a:

Dobrý den,

Na porodné vám může vznikat nárok, pokud se jednalo vaše první nebo druhé dítě. U prvního dítěte je to 13000 Kč, u druhého dítěte je to 10000 Kč. O nároku na porodné rozhoduje výše příjmu u vás a otce dítěte v rozhodném období. Pokud je společný průměrný měsíční příjem v rozhodném období nižší než 2,7 násobek životního minima „rodiny“ (tedy společné životní minimum vy + otec dítěte + narození dítě/děti), pak máte nárok.

U porodného se posuzuje výše příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte. Tedy pokud by se mělo dítě narodit třeba v červnu 2017, pak by se posuzoval příjem za měsíce leden – březen 2017. Pokud by se dítě narodilo v červenci 2017, pak se posuzuje příjem za měsíce duben – červen 2017, a tak dále.

U OSVČ se příjem počítá, buď na základě toho, jaké jsou skutečně doložené příjmy, nebo se započítá „teoretický příjem“. U OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, se tak jako příjem započítává vždy nejméně jedna polovina průměrné mzdy v ČR. Tedy buď jejich skutečný příjem, nebo pokud je nižší, pak je to ta polovina průměrné mzdy. Aktuálně, tedy v roce 2017 se takto jako příjem započítá nejméně 14 161 Kč.

Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2, nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Při stanovení rozhodného příjmu podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté nepřihlíží.

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, měsíčně nejméně částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,

Pokud se jedná o vaše první dítě, pak společné životní minimum za vás, otce a narození dítě bude 7710 Kč, hranice příjmu pro nárok na porodné je tedy 20 817 Kč. Za vás, jako OSVČ se bude příjem počítat minimálně 14 161 Kč (ale případně i více, v závislosti na vašich příjmech).

Nárok na porodné tedy budete mít, pokud jsou příjmy otce dítěte spíše nižší, tak aby společný průměr nepřevyšoval zmíněných 20 817 Kč.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Porodné:

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo porodné?

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Začala jsem pracovat od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021. Od 1. 9. 2021 jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem skončila 10. 11. 2021. Od 11. 11. 2021 Jsem v evidenci úřadu práce, kde jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti až do dubna 2022. Na úřadu práce jsem […]

Zobrazit odpověď

Sociální dávky 2022 – jsem těhotná a nezaměstnaná

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Před měsícem jsem zjistila, že jsem těhotná. Momentálně jsem nezaměstnaná a myslím, že ani z důvodu těhotenství nebudu. Nejsem vedená na úřadu práce, zdravotní pojištění si platím. Bydlím v pronájmu s přítelem. Chci se zeptat, jestli budu mít nárok na nějaké příspěvky. Děkuji

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď

Nárok na porodné – s otcem dítěte nežijeme

-

Dobrý den, mám dotaz, ohledně nároku na porodné. Jsem nyní těhotná, ale žiju sama, a tak to bude i po narození dítěte. Otce chci nechat zapsat do rodného listu, ale nebydlíme spolu a ani to neplánujeme. Zajímalo by mě, jestli mám nárok na porodné, a jak se to bude počítat? Předem děkuji

Zobrazit odpověď