Jak se počítá porodné u OSVČ

Prosím Vás, ako živnostník (živnosť mám ako vedľajšiu činnosť).

Akú sumu si mám započítať do žiadosti o porodne, keď v rozhodnom období – vo štvrťroku predchádzajúcom narodeniu dieťaťa som nemala žiaden príjem – z toho obdobia nemám žiadnu faktúru.

Ďakujem

Dotaz poslal/a: Ivana B., 29.04.2018 11:13

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 30.04.2018 08:44 napsal/a:
 

Dobrý den,

Na sociální dávku porodné máte nárok, pokud v rozhodném období – poslední ukončené kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte/dětí, nepřevyšuje vaše průměrná měsíční mzda 2,7 násobek životního minima.

Příjmy se dokládají za kalendářní čtvrtletí. Pokud by se dítě mělo narodit např. v květnu 2018, pak se budou dokládat příjmy za leden – březen 2018. Pokud by se dítě mělo narodit třeba až v červenci 2018, pak by se dokládaly příjmy za duben – červen 2018.

Dokládá se příjem za vás + otce dítěte. Z nich se pak spočítá průměrný měsíční příjem. Pokud by se jednalo o vaše první dítě, pak je společné životní minimum (vás + dítě + otec dítěte) ve výši 7710 Kč, nárok na porodné je tedy, pokud společný průměrný (čistý) měsíční příjem nepřesáhne 20 817 Kč.

U OSVČ pak nerozhoduje ani tak, jestli jste v daném období (kalendářní čtvrtletí) měla nějaké reálné příjmy, jako spíše to, co máte v daňovém přiznání.

Až do konce června 2018 se vychází z daňového přiznání za rok 2016 (daňové přiznání, které jste podával v roce 2017). Od prvního července se pak již bude vycházet z daňového přiznání, které jste podívala letos (tedy DP za rok 2017).

Váš příjem (resp. zisk – rozdíl mezi příjmy a náklady) se pak vydělí 12 a to se vám bude započítávat jako příjem – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 5:

(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc 

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,