Nárok na PPM – dálkové studium VŠ a zaměstnání

Dobrý den, potřebovala bych prosím poradit ohledně čerpání PPM.

1. Nastoupila jsem na HPP na dobu neurčitou od 1. 2. 2017. Předtím jsem pracovala jako OSVČ a neplatila si dobrovolné nemocenské pojištění. Nástup na mateřskou bych měla mít 27.7. Nesplňuji tedy 270 dní účasti na pojištění (k datu nástupu na mateřskou bych plnila nějakých 177 dní). V roce 2015 jsem ovšem dálkově studovala a ukončila státní závěrečnou zkouškou. Četla jsem, že studium lze započítat do oněch 270 dní, ale nejsem si jistá, jestli se vztahuje i na kombinované (dálkové) a také nevím, do jakého data se pojištění ze školy počítá a jestli se „vejdu“ do oněch požadovaných 2 let zpětně od data nástupu na MD.

2. Pokud bych tuto podmínku nesplnila, pak by mě zajímalo, jestli mohu u zaměstnavatele pracovat až do porodu a od porodu čerpat nemocenské souvislé s porodem, které je 6 týdnů. Neměla bych zájem o čerpání nemocenské před porodem, ale až po. Jak bych v této situaci tedy měla postupovat, když by měl gynekolog vyplňovat datum nástupu na mateřskou 6-8 týdnů před plánovaným termínem porodu?

Moc děkuji za radu

Dotaz poslal/a: Tereza S., 12.06.2017 13:39
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 13.06.2017 15:51 napsal/a:

Dobrý den,

Máte pravdu v tom, že jednou z podstatných podmínek pro vznik nároku na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), je účast na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Je sice pravda, že u studentů VŠ se po úspěšném ukončení studia, může tato doba započítat do doby 270 dní účasti na nemocenském pojištění. Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Platí to ale pouze pro řádné, denní studium. Na dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium se tato podmínka obvykle nevztahuje. Resp. pokud jste během dálkového studia pracovala / podnikala, pak se toto studium nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu paragrafu 21, zákon o důchodovém pojištění, zákon číslo 155/1995:

 (1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje

a) studium na středních a vysokých školách v České republice21), s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

Pokud by se doba studia měla započítat, pak se započítává jen ta část, která spadá do posledních dvou let před zahájením PPM. Pokud tedy máte případný termín zahájení PPM 27. 7. 2017, pak se posuzuje období 27. 7. 2015 – 26. 7. 2015. Předpokládám tedy, že studium jste pravděpodobně ukončila spíše květen/červen 2015. Takže i kdyby se studium dalo započítat, tak k jeho ukončení pravděpodobně došlo mimo rozmezí posledních dvou let před zahájením PPM.

Pokud jste zaměstnaná a nebudete mít nárok na PPM, pak ale máte případně nárok na to, abyste v době před, a po porodu byla v pracovní neschopnosti a dostávala nemocenské dávky. A to po dobu 12 týdnů – 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu:

§ 57

Vznik dočasné pracovní neschopnosti

(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

§ 59

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti

(1) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

h) pojištěnky, která byla v dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a porodem podle § 57 odst. 1 písm. f), uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů,

V takovém případě byste tedy před porodem a po porodu neměla klasickou mateřskou dovolenou, ale jednalo by se o pracovní neschopnost. Po jejím skončení byste pak zahájila rodičovskou dovolenou a vyřídila byste si rodičovský příspěvek.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Ukončení pracovního poměru dohodou v těhotenství

-

Dobrý den, dne 12. 11. 2022 bych měla nastoupit na mateřskou (termín porodu 7. 1. 2023). Aktuálně jsem zaměstnaná na HPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Celkem vážně zvažuji ukončení pracovního poměru dohodou. Moje účetní mi řekla, že pokud ukončíme dohodou ze zdravotních důvodů (pracovní doba je přes noc tudíž nemohu už práci vykonávat), […]

Zobrazit odpověď

OSVČ vs. OBZP těsně před nástupem na mateřskou (s pokrytým nemocenským pojištěním)

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně nároku na mateřskou a rodičovskou v případě, že před nástupem na mateřskou budu 2 měsíce OBZP. Aktuálně jsem v 6. měsíci těhotenství stále OSVČ a platím si nemocenské pojištění (tzn., mám pokryté nemocenské pojištění po požadovanou dobu), nicméně plánuji pozastavit živnost kvůli poklesu práce a přejít na poslední […]

Zobrazit odpověď

Neprodloužení smlouvy, neschopenka, těhotenství a nárok na mateřskou?

-

Dobrý den, momentálně jsem těhotná a 30. 7. mi končí pracovní smlouva, kterou mi zaměstnavatel neprodlouží. Dnes 21.7 jsem nastoupila na neschopenku. Termín porodu mám 28. 12. Chci se zeptat, zda budu mít nárok na mateřskou dovolenou, když jsem posledních pět let byla zaměstnaná. Také se chci poptat, jak to bude po ukončení smlouvy, jestli […]

Zobrazit odpověď

Rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek a dvě zaměstnání na HPP

-

Dobrý den, letos v srpnu mi bude končit rodičovská dovolená (bude to 4 roky, co jsem již doma). Zároveň do toho srpna pobírám i rodičovský příspěvek. V práci, kde jsem byla před nástupem na mateřskou dovolenou, mi do srpna drží práci, a zároveň tam tedy v tom srpnu chci nastoupit. Ale problém je, že od září […]

Zobrazit odpověď