Nárok na PPM – dálkové studium VŠ a zaměstnání

Dobrý den, potřebovala bych prosím poradit ohledně čerpání PPM.

1. Nastoupila jsem na HPP na dobu neurčitou od 1. 2. 2017. Předtím jsem pracovala jako OSVČ a neplatila si dobrovolné nemocenské pojištění. Nástup na mateřskou bych měla mít 27.7. Nesplňuji tedy 270 dní účasti na pojištění (k datu nástupu na mateřskou bych plnila nějakých 177 dní). V roce 2015 jsem ovšem dálkově studovala a ukončila státní závěrečnou zkouškou. Četla jsem, že studium lze započítat do oněch 270 dní, ale nejsem si jistá, jestli se vztahuje i na kombinované (dálkové) a také nevím, do jakého data se pojištění ze školy počítá a jestli se „vejdu“ do oněch požadovaných 2 let zpětně od data nástupu na MD.

2. Pokud bych tuto podmínku nesplnila, pak by mě zajímalo, jestli mohu u zaměstnavatele pracovat až do porodu a od porodu čerpat nemocenské souvislé s porodem, které je 6 týdnů. Neměla bych zájem o čerpání nemocenské před porodem, ale až po. Jak bych v této situaci tedy měla postupovat, když by měl gynekolog vyplňovat datum nástupu na mateřskou 6-8 týdnů před plánovaným termínem porodu?

Moc děkuji za radu

Dotaz poslal/a: Tereza S., 12.06.2017 13:39
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 13.06.2017 15:51 napsal/a:

Dobrý den,

Máte pravdu v tom, že jednou z podstatných podmínek pro vznik nároku na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), je účast na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Je sice pravda, že u studentů VŠ se po úspěšném ukončení studia, může tato doba započítat do doby 270 dní účasti na nemocenském pojištění. Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Platí to ale pouze pro řádné, denní studium. Na dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium se tato podmínka obvykle nevztahuje. Resp. pokud jste během dálkového studia pracovala / podnikala, pak se toto studium nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu paragrafu 21, zákon o důchodovém pojištění, zákon číslo 155/1995:

 (1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje

a) studium na středních a vysokých školách v České republice21), s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

Pokud by se doba studia měla započítat, pak se započítává jen ta část, která spadá do posledních dvou let před zahájením PPM. Pokud tedy máte případný termín zahájení PPM 27. 7. 2017, pak se posuzuje období 27. 7. 2015 – 26. 7. 2015. Předpokládám tedy, že studium jste pravděpodobně ukončila spíše květen/červen 2015. Takže i kdyby se studium dalo započítat, tak k jeho ukončení pravděpodobně došlo mimo rozmezí posledních dvou let před zahájením PPM.

Pokud jste zaměstnaná a nebudete mít nárok na PPM, pak ale máte případně nárok na to, abyste v době před, a po porodu byla v pracovní neschopnosti a dostávala nemocenské dávky. A to po dobu 12 týdnů – 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu:

§ 57

Vznik dočasné pracovní neschopnosti

(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,

§ 59

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti

(1) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

h) pojištěnky, která byla v dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a porodem podle § 57 odst. 1 písm. f), uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů,

V takovém případě byste tedy před porodem a po porodu neměla klasickou mateřskou dovolenou, ale jednalo by se o pracovní neschopnost. Po jejím skončení byste pak zahájila rodičovskou dovolenou a vyřídila byste si rodičovský příspěvek.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Mateřská dovolená a odpracované dny v zaměstnání

-

Dobrý den, vím že nárok na mateřskou vzniká, když mám odpracováno minimálně 270 dní v posledních 2 letech a účastním se na nemocenském pojištění. Zajímalo by mě, ale jak se počítá oněch 270 dní, když pracuji krátký/dlouhý týden. Tedy zda se počítají opravdu jen dny, kdy jsem v práci nebo všechny dny od začátku pracovní […]

Zobrazit odpověď

Rodičovská na první dítě a narozeni druhého dítěte

-

Dobrý den, v březnu 2021 očekáváme druhé dítě a malé v té době budou 2 roky a 2 měsíce. Chci se zeptat, jestli mám nárok i na mateřskou. Když jsem se bavila se šéfem, tak ten řekl, že bych musela na 6 měsíců do práce, abych měla nárok na mateřskou. Děkuji

Zobrazit odpověď

Pracovní neschopnost (rizikové těhotenství)

-

Dobrý den, jsem asi komplikovaný případ, přečetla jsem toho už hodně, ale nemůžu nikde dohledat informace přímo na mě. S manželem plánujeme miminko. Pracovní poměr mi začíná 24. 8. 2020 (nemám ve smlouvě zkušební dobu), jako zástup za učitelku v MŠ po dobu její MD. Za poslední dva roky jsem byla zaměstnaná, ale z toho […]

Zobrazit odpověď

Nová práce na HPP ještě během rodičovské dovolené

-

Dobrý den, v listopadu mi končí rodičovská dovolená, na které budu 3 roky, zaměstnavatel mi tedy má držet místo. Bohužel moje pozice byla zrušena a já předpokládám, že dostanu výpověď. Našla jsem si práci novou, do které mám nastoupit v záři. Moje otázka zní: mohu mít u nové práce smlouvu na dobu neurčitou, i když […]

Zobrazit odpověď