PPM pro otce OSVČ

Dobrý den,

jsem studentkou doktorandského studia, pobírám pouze doktorandské stipendium, zaměstnaná nejsem, tudíž nemám nárok na PPM. S přítelem (otcem dítěte) spolu nežijeme. Měla bych 2 dotazy:

1, z čeho se bude vypočítávat, zda mám nárok na porodné?

2, je možné, aby si o PPM zažádal otec dítěte, když je OSVČ?

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Alena O., 23.12.2016 06:29
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 25.12.2016 14:38 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká nároku na porodné, tak na tuto sociální dávku máte nárok při narození prvního nebo druhého dítě. A to v případě, že příjmy „rodiny“ v předchozím kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Jedná se o průměrný měsíční příjem spočítaný na základě součtu příjmů všech společně posuzovaných osob. U této sociální dávky se jako společně posuzované osoby počítají zpravidla matka + otec + dítě (děti) – viz paragraf 7, zákon o nemocenském pojištění (tedy zákon číslo 117/1995 Sb.):

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

U OSVČ se pak jako příjem počítá buď skutečně dosahovaný příjem, ale zároveň (pokud třeba OSVČ dokládá jen nízké příjmy), se jako příjem započítá vždy nejméně 50% z průměrné mzdy v ČR (pro dok 2017 to bude 27 000, tedy minimálně 13500 Kč).

Co se pak týká nároku na PPM u otce dítěte, který je OSVČ, tak platí, že musí splňovat základní podmínky pro nárok na tuto dávku. Tedy platit si jako OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění minimálně po dobu 270 kalendářních dní za poslední 2 roky a současně minimálně 180 dní v posledním roce – viz paragraf 32, zákon o nemocenském pojištění (Zákon číslo 187/2006 Sb.):

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění. 

(3) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.

Otec dítěte také může o PPM žádat nejdříve po ukončení 6 týdne po porodu (žena má nárok už 6 – 8 týdnů před porodem), a PPM může dostávat po dobu 22 týdnů. Pro OSVČ ale současně platí, že v době, kdy dostává PPM, také nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost – viz paragraf 16:

§ 16 Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou

a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

Pokud otec dítěte jako OSVČ splňuje podmínky pro nárok na PPM (účast na nemocenském pojištění), pak s vámi na začátku 7 týdne po porodu může uzavřít písemnou dohodou o svěření dítěte do jeho péče, a na základě toho se pak obrátit na ČSSZ (respektive místní OSSZ) a podat žádost o PPM.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Zvýšení rodičovského příspěvku nad 10 000 Kč měsíčně

-

Dobrý den, manželka bude od ledna 2022, pobírat rodičovský příspěvek 10 000 Kč. My jsme chtěli navýšit měsíční splátky. Na úřadu práce nám řekly ano, musím donést od sociálky denní vyměřovací základ. Na sociálce mě to paní odmítla napsat, protože já nejsem účastník na nemocenském pojištění. Chtěl bych vás zeptat – co mam dělat??

Zobrazit odpověď

Pozdní žádost o RP – bude mi nakonec vyplacena celá rodičovská?

-

V dubnu 2021 se nám narodil syn. Do srpna jsem pobírala mateřskou. Až teď v lednu 2022 jsem požádala o rodičovský příspěvek. Bude mi nakonec vyplaceno celých 300 000 Kč nebo ne? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Docházka do školky a rodičovský příspěvek

-

Dobrý den, prosím o radu: Pobírám rodičovský příspěvek, dcera má 3 roky (nar. 12/2018). RD mám až do 08/2022, naskytla se mi však nyní možnost umístit dceru do MŠ a tedy bych mohla také hledat práci. Jak to bude s RD, budu ji nadále pobírat nebo jsou nějaká omezení pro dceru ve školce či pro […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď