Přídavek na bydlení bez trvalého bydliště

Dobrý den,

bydlíme s manželem v nájemním bytě, který stojí 16000,-. Naše platy jsou 17786,-.

V bytě nesmíme mít trvalé bydliště, protože si to majitel nepřeje.

Máme nárok na přídavky na bydlení?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Michaela, 14.07.2017 08:42
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.07.2017 13:10 napsal/a:

Dobrý den,

Jednou z podstatných podmínek pro nárok na příspěvek na bydlení je to, že v daném bytě/domě máte vedené trvalé bydliště. Bez trvalého bydliště bohužel nemáte nárok na příspěvek na bydlení. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 24:

§ 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže
a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Je ale otázka, jak to máte s tím trvalým bydlištěm. Podle platných zákonů vám pronajímatel nemůže bránit v tom, abyste v bytě (kde máte uzavřenu platnou nájemní smlouvu), měli trvalé bydliště.

K tomu, abyste si vyřídili změnu bydliště, ani nepotřebujete souhlas majitele bytu. Souhlas majitele bytu (nebo jiné oprávněné osoby), je vyžadován pouze v případě, že byste neměli nájemní smlouvu.

Takže můžete zajít na místní úřad, oddělení evidence obyvatel (zpravidla tam, kde se vyřizují občanské průkazy), a zde vám pak na základě nájemní smlouvy provedou změnu trvalého bydliště.

Například pokud by nájemní smlouva byla uzavřena na vaše jméno, pak vy při změně trvalého pobytu, nepotřebujete souhlas majitele bytu. Stačí, když předložíte platnou nájemní smlouvu a na základě toho na úřadu provedou příslušnou změnu.

Z úřadu pak posílají vyrozumění majiteli bytu – ale to má jenom informační charakter. Majitel bytu v tomto případě nemůže zřízení trvalého bytu zakázat. A to ani nějakým ustanovením v nájemní smlouvě. I pokud by to bylo v nájemní smlouvě uvedeno. Tím, že by takové ustanovení je v rozporu se zákonem, tak by takové ustanovení bylo neplatné.

Každopádně by ale asi bylo lepší zkusit se nejprve s majitelem bytu domluvit – vysvětlit mu situaci, že trvalé bydliště potřebujete jen kvůli přídavku na bydlení. Tím, že máte v bytě trvalý pobyt, nezískáváte žádné speciální právo na byt. Pro majitele bytu se tím nic nemění. Po skončení nájemní smlouvy může vaše trvalé bydliště nechat majitel bytu zase velmi snadno zrušit.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení v rodinném domě

-

Dobrý den, žiji v rodinném domku, kde mi nic nepatří, přemýšlím požádat majitele (2 syny) o nájemní smlouvu. Nájem po mně chtít nebudou. První dotaz je tedy, zda postačí napsat do nájemní smlouvy, nájem za symbolickou  1 Kč. Jako formalitu, že nájemní smlouvu k žádosti na příspěvek na bydlení doložím. Druhý dotaz, se týká, že […]

Zobrazit odpověď

Okamžitá výpověď z nájmu s vystěhováním do 14 dnů

-

Dobrý den, včera nám majitel přivezl výpověď z nájmu. Máme vystěhovat dům do 14 dnů. Důvod je nezaplacení nájmu, které vzniklo během roku. Vyzval nás zaplatit vše do 10 dnů anebo se vystěhovat do 14 dnů. Dluh tam je ale na doplacení za 10 dnů. To nemám, výplatu bereme až na konci měsíce. Nájem jsme […]

Zobrazit odpověď

Jak si můžu přihlásit trvalý pobyt na městském úřadě?

-

Vážená poradno, byla bych vám velice vděčná za pomoc, protože se mi nedaří odpověď nikde najít. Již řadu let bydlím v cizině (EU) a mám stále české občanství. Trvalé bydliště v době odjezdu, bylo hlášené v bytě, kde jsem byla v podnájmu. Ale již dávno ten byt ani nepatří původnímu majiteli. Chtěla bych si v tom […]

Zobrazit odpověď