Příspěvek na bydlení a trvalý pobyt majitele bytu

Dobrý den,

Prosím, mám se stěhovat do nájmu. Je to nájemní smlouva, trvalý pobyt tam budu mít taky. Takže to splňuje požadavky na příspěvek.

Ale ta majitelka tam má trvalý pobyt, a žije v zahraničí, zastupuje ji realitka

Budu mít nárok na ty příspěvky, když budu mít prohlášení, že tam nežije a zároveň žádost o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob?

Děkuji moc

Dotaz poslal/a: Lucie T., 10.06.2017 17:01
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 11.06.2017 16:27 napsal/a:

Dobrý den,

Mezi základní podmínky nároku na sociální dávku příspěvek na bydlení patří to, že se jedná o byt/dům užívaný na základě nájemní smlouvy (což by měl být váš případ). A že v tomto bytě máte vedený trvalý pobyt (což zřejmě také budete splňovat). Pak už záleží jen na doložení nákladů na bydlení (dokládá se vždy předchozí kalendářní čtvrtletí). A na doložení příjmů (také předchozí kalendářní čtvrtletí).

U příspěvku na bydlení se posuzují společně všechny osoby, které mají v daném bytě/domě vedený trvalý pobyt. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7:

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

Tedy standardně by se mezi společně posuzované osoby měla zahrnout i majitelka bytu (která v něm má trvalé bydliště). Aby tomu tak nebylo, je potřeba při podání žádosti o přídavky na bydlení požádat, aby byla majitelka bytu vyloučena z okruhu společně posuzovaných osob – viz paragraf 7:

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

To znamená, že společně s žádostí o příspěvek na bydlení, budete muset ještě vyplnit formulář „Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob“, ve kterém uvedete, že daná osoba byt déle než 3 měsíce neužívá.

Pak by k majitelce bytu, při posuzování vaší žádosti o příspěvek na bydlení, nemělo být přihlíženo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Vlastním nemovitost, kde nebydlím – musím platit poplatek za popelnici?

-

Dobrý den, nedávno jsem koupila nemovitost, kterou opravuji a ještě v ní nebydlím, tudíž trvalý pobyt mám stále jinde. Jaké povinnosti mám vůči MÚ/Obecnímu Úřadu? Popelnici zatím nepotřebuji, musím ji i tak přihlásit?

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení pro důchodce v rodinném domě

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli dva lidé v důchodu, (jsou rozvedení), bydlí spolu v přízemí v rodinném domě, trvalý pobyt mají nahlášený. Mají nárok na příspěvek na bydlení? Jejich měsíční důchod je cca 8 000Kč, druhý cca 12 000Kč. V domě, který má stejné číslo popisné, bydlí další rodina v patře, která hospodaří […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení a nezkolaudovaný byt

-

Dobrý den, moje matka bydlí v domě, který je v katastru nemovitostí evidovaný jako rodinný dům a byly v něm při rekonstrukci vybudované byty. Ona tam má pronajatý byt, na který má smlouvu. Chtěla si zažádat o příspěvek na bydlení, ale bylo jí řečeno, že byty nejsou zkolaudované, tudíž příspěvek nemůže dostat. Chtěla bych se […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení – příjem z brigády

-

Dobrý den, mám dotaz: Pobírám příspěvek na bydlení a mezi posuzované osoby patří i moje dcera, která se mnou bydlí. Ale až teď nedávno jsem si uvědomila, že jsem do 2. čtvrtletí nezahrnula její příjem z brigády, vůbec jsem si to neuvědomila. Nevíte prosím, jak se to řeší, nerada bych o příspěvek přišla, díky tomuto […]

Zobrazit odpověď