Příspěvek na bydlení a trvalý pobyt majitele bytu

Dobrý den,

Prosím, mám se stěhovat do nájmu. Je to nájemní smlouva, trvalý pobyt tam budu mít taky. Takže to splňuje požadavky na příspěvek.

Ale ta majitelka tam má trvalý pobyt, a žije v zahraničí, zastupuje ji realitka

Budu mít nárok na ty příspěvky, když budu mít prohlášení, že tam nežije a zároveň žádost o vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob?

Děkuji moc

Dotaz poslal/a: Lucie T., 10.06.2017 17:01
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 11.06.2017 16:27 napsal/a:

Dobrý den,

Mezi základní podmínky nároku na sociální dávku příspěvek na bydlení patří to, že se jedná o byt/dům užívaný na základě nájemní smlouvy (což by měl být váš případ). A že v tomto bytě máte vedený trvalý pobyt (což zřejmě také budete splňovat). Pak už záleží jen na doložení nákladů na bydlení (dokládá se vždy předchozí kalendářní čtvrtletí). A na doložení příjmů (také předchozí kalendářní čtvrtletí).

U příspěvku na bydlení se posuzují společně všechny osoby, které mají v daném bytě/domě vedený trvalý pobyt. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7:

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

Tedy standardně by se mezi společně posuzované osoby měla zahrnout i majitelka bytu (která v něm má trvalé bydliště). Aby tomu tak nebylo, je potřeba při podání žádosti o přídavky na bydlení požádat, aby byla majitelka bytu vyloučena z okruhu společně posuzovaných osob – viz paragraf 7:

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

To znamená, že společně s žádostí o příspěvek na bydlení, budete muset ještě vyplnit formulář „Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob“, ve kterém uvedete, že daná osoba byt déle než 3 měsíce neužívá.

Pak by k majitelce bytu, při posuzování vaší žádosti o příspěvek na bydlení, nemělo být přihlíženo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení – vrácení přeplatku za předchozí rok

-

Dobrý den, od května 2022 dostávám příspěvek na bydlení, ale minulý rok 2021 jsem žádný příspěvek na bydlení nepobírala. Za minulý rok 2021 jsem dostala přeplatek, který mi chtějí započítat a tudíž snížit momentálně příspěvek na bydlení. Mohou mi přeplatek započítat, když jsem minulý rok žádný příspěvek na bydlení nedostávala a vše jsem si hradila […]

Zobrazit odpověď

Rozhodný příjem pro příspěvek na bydlení a daňový bonus na dítě

-

Dobrý den, v dubnu jsem dostala vrácený přeplatek na dani a větší část z toho byl daňový bonus na dítě. Počítá se to do příjmů, když si budu žádat o příspěvek na bydlení za 2. čtvrtletí tohoto roku? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Dotaz na trvalé bydlení – bez nájemní smlouvy

-

Dobrý den, poprosila bych o radu: Opatrovala jsem maminku 9 let a vzhledem k tomu, že tam měla doživotní bydlení zajištěno, „věcné břemeno“, ale chalupa už byla předána mojí neteři a synovci, tak jsem si trvalé bydliště přehlásila na „fixní adresu“ na 7 let. Maminka zemřela a já neměla kam jít a tak mi nastávající […]

Zobrazit odpověď

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď