Příspěvek na bydlení – jak se dokládají poplatky započítané v nájmu?

Dobrý den,

chtěl bych si zažádat o příspěvek na bydlení.

Bydlím v nájmu, mám zde nahlášené trvalé bydliště. V nájemní smlouvě mám uvedeno, že platím 11000 nájem plus 2700 poplatky na plnění spojená s užívaného bytu (vodné, stočné, ukliď společných prostor, elektřina).

Jak mám úřadu doložit, kolik platím za vodu a elektřinu, když je smlouva napsaná takto, a energie jsou psané přímo na majitele bytu?

Dotaz poslal/a: Zdeněk H., 12.06.2017 10:13
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 14.06.2017 14:57 napsal/a:

Dobrý den,

Nárok na příspěvek na bydlení vám vzniká, při užívání bytu na základě nájemní smlouvy, pokud v tomto bytě máte trvalé bydliště. Což jak uvádíte, by měla být vaše situace.

V takovém případě se dokládají náklady na bydlení a příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Aktuálně (červen 2017), se tedy dokládají náklady a příjmy za leden – březen. Od července byste pak dokládal duben – červen, atd. Náklady a příjmy se takto dokládají opakovaně v každém čtvrtletí.

Náklady na bydlení pak jsou definovány v paragrafu 5, zákona o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

§ 25

Náklady na bydlení

(1) Náklady na bydlení tvoří

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na příslušném formuláři a společně s ním se vyplňuje formulář „Doklad o výši nákladů na bydlení“. Ten vám případně potvrdí pronajímatel, nebo dokládáte zaplacené nájemné jinou formou (například složenka, výpis z účtu apod.).

Pokud jsou platby za elektřinu, vodu, plyn apod., nedílnou součástí nájmu, pak se o ně „nemusíte starat“, a dokládáte výši zaplaceného nájmu.

V nájemní smlouvě byste pak měl mít uvedeno, z jakých položek se tyto paušální poplatky (zmíněných 2700 Kč), skládají. Pokud by to Úřadu práce nestačilo, pronajímatel vám má povinnost vystavit podrobný rozpis jednotlivých položek – viz zákon 67/20013 Sb., paragraf 9:

(3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.

Tento rozpis by pak měl stačit k doložení toho, jaké poplatky jsou zahrnuty do nájemného.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď

Těhotenství – nezaměstnanost – samoživitelka – na co mám nárok?

-

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu v mé současné situaci. Posledního května 2020 jsem dostala výpověď vzhledem k pandemii. Byly mi vyplaceny tři odstupné platy. V srpnu jsem se registrovala na ÚP. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti na pět měsíců. (prosinec 2020 – duben 2021). V říjnu jsem zjistila, že […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení v rodinném domě

-

Dobrý den, žiji v rodinném domku, kde mi nic nepatří, přemýšlím požádat majitele (2 syny) o nájemní smlouvu. Nájem po mně chtít nebudou. První dotaz je tedy, zda postačí napsat do nájemní smlouvy, nájem za symbolickou  1 Kč. Jako formalitu, že nájemní smlouvu k žádosti na příspěvek na bydlení doložím. Druhý dotaz, se týká, že […]

Zobrazit odpověď

Dotaz na řešení odejmutí dávek hmotné nouze

-

Dobrý den, obrátila se na nás nájemnice našeho bytu, která které byly odejmuty dávky hmotné nouze. Důvodem bylo zjištění, že v době kontroly sociální pracovnice se v bytě zdržovala sestra naší nájemnice, která nemá v bytě trvalé bydliště. Sociální pracovnice žádá po naší nájemnici, aby doložila, že její sestra v bytě trvale nebydlí. Nestačí prý […]

Zobrazit odpověď