Příspěvek na bydlení pro studentku VŠ

Dobrý den, jsem studentkou VŠ.

Bydlím už rok a půl v nájmu, kde mám trvalé bydliště a nájem platím ze svého účtu.

V nájemní smlouvě je napsán i přítel, ale on má trvalé bydliště napsané u rodičů.

Chtěla jsem se zeptat, zda bychom si mohli zažádat o příspěvek na bydlení a zda by brali v úvahu pouze mé příjmy nebo i partnerovy?

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Hana R., 28.04.2018 12:45
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 29.04.2018 14:47 napsal/a:

Dobrý den,

Na sociální dávku příspěvek na bydlení můžete mít nárok, pokud bydlíte v bytě/domě, který máte v osobním nebo družstevním vlastnictví. Nebo právě v bytě, kde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu.

U příspěvku na bydlení se dokládají příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Aktuálně (duben 2018), by se tedy dokládaly příjmy za leden až březen 2018 – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7:

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

Příjem se dokládá za všechny osoby, které mají v daném bytě vedený trvalý pobyt. Pokud osoba (váš přítel) nemá v bytě trvalé bydliště, pak se jeho příjem nezohlední (stejně, jako se nebude zohledňovat při samotném výpočtu – výše příspěvku se mimo jiné odvíjí od počtu osob, které v daném bytě bydlí) – viz paragraf 6, zákon 117/1995 Sb.:

§ 6 Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

a) u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

Náklady na bydlení, které musíte také doložit, zahrnují jednak nájemné a také platby za služby. Měly by se dokládat skutečně zaplacené náklady – platby za vodu, elektřinu, plyn, odvoz odpadu apod. V případě, že máte v nájemní smlouvě uvedenou jen nějakou celkovou částku – například nájem 5000 Kč + 2500 Kč za služby, budete muset požádat pronajímatele, aby vám služby rozepsal na jednotlivé položky (co z toho připadá na jakou službu).

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď

Těhotenství – nezaměstnanost – samoživitelka – na co mám nárok?

-

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu v mé současné situaci. Posledního května 2020 jsem dostala výpověď vzhledem k pandemii. Byly mi vyplaceny tři odstupné platy. V srpnu jsem se registrovala na ÚP. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti na pět měsíců. (prosinec 2020 – duben 2021). V říjnu jsem zjistila, že […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení v rodinném domě

-

Dobrý den, žiji v rodinném domku, kde mi nic nepatří, přemýšlím požádat majitele (2 syny) o nájemní smlouvu. Nájem po mně chtít nebudou. První dotaz je tedy, zda postačí napsat do nájemní smlouvy, nájem za symbolickou  1 Kč. Jako formalitu, že nájemní smlouvu k žádosti na příspěvek na bydlení doložím. Druhý dotaz, se týká, že […]

Zobrazit odpověď

Dotaz na řešení odejmutí dávek hmotné nouze

-

Dobrý den, obrátila se na nás nájemnice našeho bytu, která které byly odejmuty dávky hmotné nouze. Důvodem bylo zjištění, že v době kontroly sociální pracovnice se v bytě zdržovala sestra naší nájemnice, která nemá v bytě trvalé bydliště. Sociální pracovnice žádá po naší nájemnici, aby doložila, že její sestra v bytě trvale nebydlí. Nestačí prý […]

Zobrazit odpověď