Příspěvek na bydlení a nájem zaplacený dopředu

Dobrý den,

od 1. 6. 2017 mám v nájmu městský byt, v bytě mám trvalé bydliště. Při uzavření nájemní smlouvy jsem musela dle podmínek města uhradit nájem na 6 měsíců dopředu. Částku cca 24000 Kč jsem uhradila 30. 5. 2017.

Zajímalo by mne, zda tyto náklady na bydlení budou kompletně zahrnuty do výpočtu příspěvku na bydlení v příslušném období.

Pokud chápu správně, u žádosti na III. Čtvrtletí, kdy budou posuzovány náklady ve II. čtvrtletí.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Lucie K., 27.06.2017 15:48
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 28.06.2017 12:09 napsal/a:

Dobrý den,

Ano je to tak, že u příspěvku na bydlení jsou dokládány vždy náklady na bydlení uhrazené v předchozím kalendářním čtvrtletí. Pokud je tedy žádost o příspěvek podávána ve 3 kalendářní čtvrtletí (období červenec až září), pak se dokládají náklady a příjmy za druhé kalendářní čtvrtletí (období duben – červen). Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 6:

§ 6 Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

b) jde-li o
1.příspěvek na bydlení, období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

A dále pak paragraf 25:

(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení

a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období a současně v něm byly hlášeny k trvalému pobytu,

Pokud jsou v rozhodném čtvrtletí zaplaceny nějaké zálohy nebo je naopak vrácen nějaký přeplatek, pak se to také zahrnuje do nákladů na bydlení:

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.

V praxi tedy dokládáte všechny zaplacené náklady za dané čtvrtletí (nebo přijaté přeplatky) – buď na příslušném formuláři „Doklad o výši nákladů na bydlení“ nebo jinou formou (uhrazené složenky, výpis z účtu, zaplacené SIPO, apod.).

Náklady uhrazené za dané čtvrtletí se pak zprůměrují (celkově zaplacené náklady se vydělí 3) a výsledkem jsou průměrné měsíční náklady na bydlení.

Mezi obecné podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení pak patří to, že se musí jednat o byt/dům v osobním/družstevním vlastnictví, nebo o byt užívaný na základě nájemní smlouvy. Dále je pak požadováno, aby měl žadatel v tomto bytě/domě trvalé bydliště.

Nárok na příspěvek na bydlení a jeho výše, se odvíjí od počtu osob, které mají v bytě trvalé bydliště, od toho, jak jsou vysoké příjmy těchto osob, a také od toho, o jak velké město se jedná, a jaké jsou skutečně zaplacené /doložené náklady na bydlení.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Dávky na bydlení:

Rodina a 5 dětí – máme nárok na nějaké sociální dávky?

-

Dobrý den, chci se zeptat, zda by mi někdo poradil, jestli máme nárok na nějaké dávky. Máme 5 dětí (od 4 do 12let) bydlíme ve vlastním domě. Já i manželka pracujeme. Já mám cca 38000Kč hrubého a manželka cca 28000Kč hrubého. Děkuji za radu – případné další info rád doplním.

Zobrazit odpověď

Doplatek na bydlení sociální dávky – od dubna 2022

-

Dobrý den. Od 1. 4. 2022 je nově snížená – zastropovaná v doplatku na bydlení na hmotné nouzi výše nájmu. A to na – na mnohých místech Prahy – nereálné výši, nízko. Kdo má nájem vyšší, teď už doplatek v reálné výši svého nájmu nedostane. Mám nájem vyšší, nevím, jestli si mám půjčit někde na […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď

Sociální dávky pro nezaměstnané na Úřadu práce

-

Dobrý den, mám syna, který nedokončil studium VŠ a začal pracovat. Je ale rozhodnutý odejít před vypršením měsíční zkušební lhůty a zapsat se do evidence ÚP. Bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo nějaké sociální dávky? Jsem v důchodu a jeho výše je cca 10 000 Kč. Z toho musím platit nájem a jídlo. Pro nás dva […]

Zobrazit odpověď