Příspěvek na péči vs. péče o osobu blízkou

Dobrý den,

jaký je rozdíl mezi „Příspěvkem na péči “ a „Péčí o osobu blízkou“?

Děkuji

Dotaz poslal/a: K. H., 16.03.2017 20:55
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 17.03.2017 12:58 napsal/a:

Dobrý den,

Příspěvek na péči je sociální dávka, na kterou vzniká nárok v určitých, přesně specifikovaných případech.  Konkrétně na tuto sociální dávku mají nárok lidé, kteří jsou například dlouhodobě nemocní, mají špatný zdravotní stav nebo jsou již „prostě jen“ velmi staří. Zákon definuje deset základních životních potřeb, kam patří schopnost mobility, orientace, komunikace, stravovaní, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Podle toho, kolik daná osoba nezvládá splnit těchto „potřeb“ je pak stanoven stupeň závislosti na pomoci jiné osoby – I, II, III, IV stupeň závislosti a od něj se pak odvíjí výše příspěvku na péči. Tento příspěvek tedy dostává osoba, která potřebuje péči. Tuto péči jí pak může poskytnout buď rodina, nebo asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Příspěvek na péči je pak určen na úhradu této pomoci.

Péče o osobu blízkou je pak situace, kdy nějaká vaše blízká osoba vyžaduje pomoc – viz předchozí odstavec. Nezvládá sama uspokojovat nějaké životní potřeby a je tak v některém ze stupňů závislosti na pomoci jiné osoby. Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

V takovém případě pak můžete o danou osobu pečovat. Ve výsledku to pak může znamenat podstatné snížení výdělku nebo úplné ukončení zaměstnání. Aby se vám tím nekrátil nárok na důchod, je právě institut pečující osoby. Doba péče o blízkou osobu se pak pro účely důchodu započítává jako tzv. „náhradní doba“.

Péče o osobu blízkou se vztahuje na případy péče o děti do 10 roků, které jsou v prvním stupni závislosti (lehká závislost). Nebo bez ohledu na věk na případy péče o osoby ve II, III a IV stupni závislosti.

 

 

Zařazeno v: , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Příspěvek na péči:

Péče o osobu blízkou nebo o dvě děti do 15 let

-

Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem. Mám dvě děti 7 a 3,5 roku, v  současné době jsem doma čtvrtým rokem s druhým dítětem (v zaměstnání jsem požádala o rok neplaceného volna), neboť zároveň pečuji o téměř 90letou babičku a dceru nevzali do MŠ. V současné době již navštěvuje dopoledne MŠ, starší […]

Zobrazit odpověď

Nárok na ošetřovné při péči o rodiče

-

Dobrý den, prosím o radu k nároku na ošetřovné při péči o rodiče, který nemá společné trvalé bydliště, ale bydlí s námi ve společné domácnosti. Děkuji

Zobrazit odpověď

Ošetřovné na manželku po cévní příhodě

-

Prosím, chci se zeptat, zda mám nárok na ošetřovné mé manželky, která je po cévní příhodě. Je ve starobním důchodu a já také. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění a příspěvek na péči

-

Dobrý den, již skoro šest let pobírám příspěvek na péči na maminku II.st. Teď jsem se dozvěděl, že nemusím platit sociální ani zdravotní pojištění. Nikdo mne však o tomto neinformoval. Můžu žádat o vrácení plateb zpětně?

Zobrazit odpověď