Příspěvek na péči – dcera onemocněla diabetem 1 typu

Dobrý den.

Potřebuji poradit ohledně mé dcery.

Jsem na rodičovské dovolené, mám 1,5 roční dceru, která v prosinci 2015 onemocněla diabetem 1 typu, potřebovala bych vědět, jak je to s prodloužením rodičovské při tomto onemocnění.

Nyní mám rodičák na 4 roky, a jak je to s příspěvkem na péči při tomto onemocnění. A na co všechno bych mohla mít nárok. Je závislá na inzulínu, slyšela sem něco i o příspěvku na benzín pro lidi s tímto onemocněním.

Budu moc ráda za jakékoliv informace.

Moc vám děkuji

Dotaz poslal/a: Hana B., 15.02.2016 12:23
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.02.2016 07:26 napsal/a:

Dobrý den,

Pokud máte nyní zvolený rodičovský příspěvek na dobu 4 roky, tak to je maximální možná délka vyplácení rodičovského příspěvku. Nejpozději ve 4 letech věku dítěte bude vyplácení RP ukončeno.

Následně pak máte v zásadě 3 možnosti – nastoupit do zaměstnání, být vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, být osobou celodenně pečující o dítě do 7 roku. V případě té třetí možnosti ale nevzniká nárok na žádné sociální dávky, pouze si nemusíte platit zdravotní pojištění, doba se ale současně nezapočítá do doby vzniku nároku na starobní důchod.

Jiná věc je ale zmíněný příspěvek na péči. Na ten mají nárok osoby (resp. pobírala byste ho vy jako zákonný zástupce), u kterých byl stanoven některý ze 4 stupňů závislosti na pomoci jiné osoby. Viz příslušný zákon - Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb.:

§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

A dále pak ještě:

§ 8

(1) Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Tedy co se týká příspěvku na péči, tak zde je nutné obrátit se na místní pobočku Úřadu práce. Na základě podané žádosti je pak prováděno sociální šetření, kdy je mimo jiné posuzován zdravotní stav a je stanoven stupeň závislosti. Od něj se pak odvíjí i výše příspěvku. Ve specifických případech je pak možné žádat dále i o jeho zvýšení.

Podle uznaného stupně závislosti je pak případně možné žádat o průkaz osoby zdravotně/tělesně postižené (ZTP, ZTP/P).

Pak případně může vznikat i třeba na zmíněný příspěvek na mobilitu atd.

Každopádně prvním krokem je obrátit se na místní UP a začít to zde řešit.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Příspěvek na péči:

Péče o osobu blízkou nebo o dvě děti do 15 let

-

Dobrý den, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem. Mám dvě děti 7 a 3,5 roku, v  současné době jsem doma čtvrtým rokem s druhým dítětem (v zaměstnání jsem požádala o rok neplaceného volna), neboť zároveň pečuji o téměř 90letou babičku a dceru nevzali do MŠ. V současné době již navštěvuje dopoledne MŠ, starší […]

Zobrazit odpověď

Nárok na ošetřovné při péči o rodiče

-

Dobrý den, prosím o radu k nároku na ošetřovné při péči o rodiče, který nemá společné trvalé bydliště, ale bydlí s námi ve společné domácnosti. Děkuji

Zobrazit odpověď

Ošetřovné na manželku po cévní příhodě

-

Prosím, chci se zeptat, zda mám nárok na ošetřovné mé manželky, která je po cévní příhodě. Je ve starobním důchodu a já také. Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění a příspěvek na péči

-

Dobrý den, již skoro šest let pobírám příspěvek na péči na maminku II.st. Teď jsem se dozvěděl, že nemusím platit sociální ani zdravotní pojištění. Nikdo mne však o tomto neinformoval. Můžu žádat o vrácení plateb zpětně?

Zobrazit odpověď