Příspěvek na živobytí v roce 2017 a byt v osobním vlastnictví

Dobrý den,

ještě mám prosím Vás jeden dotaz. Ovlivní výši příspěvku na živobytí to, že žadatel o příspěvek bydlí v bytě v osobním vlastnictví, který by dostal darem? Doposud totiž bydlí na ubytovně.

Dále ještě, zda byt v osobním vlastnictví, který by žadatel vlastnil a zároveň i v něm bydlel, / žadatel je na rodičovské dovolené, pobírá všechny dávky, kromě hmotné nouze -doplatku na bydlení /, má vliv na přiznání zbývajících sociálních dávek.

Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Líba P., 24.4.2017 11:04
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 25.4.2017 17:12 napsal/a:

Dobrý den,

V případě posuzování nároku na dávky pomoci ve hmotné nouzi, kam spadá i příspěvek na živobytí se posuzuje celková majetková a sociální situace žadatele. Zatímco u většiny jiných sociálních dávek (například třeba porodné nebo přídavky na dítě) se hodnotí čistě výše příjmu za dané období, u dávek pomoci ve hmotné nouzi se kromě samotného příjmu může posuzovat i majetek žadatele.

Posuzuje se tedy mimo jiné to, zda osoba ve hmotné nouzi nemá nějaký majetek, který by případně bylo možné prodat a tím zvýšit příjem dané osoby. Viz zákon o hmotné nouzi, zákon 111/2006:

§ 11 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním

(1) Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení se zjišťuje, s výjimkami uvedenými v odstavcích 4 a 5, zda mají osoba a společně s ní posuzované osoby možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. 

(2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

a) řádným uplatněním nároků a pohledávek,

b) prodejem nebo jiným využitím majetku.

(4) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u

a) nemovitosti nebo bytu, které osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení; orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu zejména s přihlédnutím k jeho formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním poměrům dotčené osoby a osob s ní společně posuzovaných,

Je tedy pochopitelné, že nikdo nebude nutit osobu, aby prodávala byt, ve kterém sama bydlí. Ani to, že osoba dostane darem byt, se nedá z pohledu nároku na sociální dávky považovat za nějaký „příjem“. Zvláště v případě, kdy tento byt bude daná osoba využívat pro vlastní bydlení.

Jiná situace by byla, kdyby se jednalo o osobu, která je dlouhodobě ve hmotné nouzi, má vlastní byt a nyní dostane darem druhý byt. Pak by to již mohlo být posuzováno jako určitý „příjem“ resp. majetek, jehož zpeněžením si daná osoba může zvýšit svou životní úroveň, ale to myslím není předmětem vašeho dotazu.

To, že se daná osoba z ubytovny přestěhuje do vlastního bytu, určitě nějaký vliv má. Minimálně už jen v tom, že pokud bude daná osoba bydlet v bytě v osobním vlastnictví, tak si může podat žádost o příspěvek na bydlení (na ten na ubytovně není nárok). Tím se může změnit posuzování i ve vztahu k dávkám pomoci ve hmotné nouzi. Může tak vzniknout nárok na příspěvek na bydlení a zaniknout třeba nárok na doplatek na bydlení. Obecně tím ale nárok na sociální dávky nijak nezaniká.

Získáním vlastního bytu by se (předpokládám), nijak nezměnila příjmová situace. Domnívám se tedy, že i nárok na příspěvek na živobytí by byl posuzován podobně, jako v případě bydlení na ubytovně.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Příspěvek na bydlení a nezkolaudovaný byt

-

Dobrý den, moje matka bydlí v domě, který je v katastru nemovitostí evidovaný jako rodinný dům a byly v něm při rekonstrukci vybudované byty. Ona tam má pronajatý byt, na který má smlouvu. Chtěla si zažádat o příspěvek na bydlení, ale bylo jí řečeno, že byty nejsou zkolaudované, tudíž příspěvek nemůže dostat. Chtěla bych se […]

Zobrazit odpověď

Situace po vyčerpání podpůrčí doby

-

Situace: Jsem invalidní dle § 39 odst. 1 zák. č. 155/95   1 stupeň invalidity. Je mi přiznán nárok na průkaz osoby zvlášť tělesně postižené.  Diagnóza- těžká progredující  vestibulopatie,  s podezřením na neurodegenerativní vývoj postižení, hrubá porucha stability stoje, (ID 3 doporučeno, neurologem, psychologem  a specialistou doc MUDr. CSc.). Od roku 2016 jsem mimo pracovní proces. […]

Zobrazit odpověď

Na jaké sociální dávky mám nárok?

-

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, na které sociální dávky mám nárok? Bydlím se synem (v říjnu mu budou 4 roky) a přítelem v nájemním bytě. Já a syn zde máme trvalý pobyt. Přítel není uveden v nájemní smlouvě ani nikde hlášen, že s námi bydlí. Momentálně se nahlásil na úřad práce a nemá nárok […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení v nájemním bytě a doplatek na bydlení

-

Dobrý den, prosím chci se zeptat. V současné době jsme společně s dcerou a přítelem přestěhováni do nájemního bytu, který bohužel i s elektřinou stojí měsíčně 11 000 Kč. Já jsem nezaměstnaná a beru podporu jen cca  8 500 Kč. A přítel má plat pouze 10 073 Kč čistého. Samozřejmě si zažádáme o příspěvek na bydlení. Ale […]

Zobrazit odpověď