Příspěvek na živobytí v roce 2017 a byt v osobním vlastnictví

Dobrý den,

ještě mám prosím Vás jeden dotaz. Ovlivní výši příspěvku na živobytí to, že žadatel o příspěvek bydlí v bytě v osobním vlastnictví, který by dostal darem? Doposud totiž bydlí na ubytovně.

Dále ještě, zda byt v osobním vlastnictví, který by žadatel vlastnil a zároveň i v něm bydlel, / žadatel je na rodičovské dovolené, pobírá všechny dávky, kromě hmotné nouze -doplatku na bydlení /, má vliv na přiznání zbývajících sociálních dávek.

Moc děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Líba P., 24.4.2017 11:04
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 25.4.2017 17:12 napsal/a:

Dobrý den,

V případě posuzování nároku na dávky pomoci ve hmotné nouzi, kam spadá i příspěvek na živobytí se posuzuje celková majetková a sociální situace žadatele. Zatímco u většiny jiných sociálních dávek (například třeba porodné nebo přídavky na dítě) se hodnotí čistě výše příjmu za dané období, u dávek pomoci ve hmotné nouzi se kromě samotného příjmu může posuzovat i majetek žadatele.

Posuzuje se tedy mimo jiné to, zda osoba ve hmotné nouzi nemá nějaký majetek, který by případně bylo možné prodat a tím zvýšit příjem dané osoby. Viz zákon o hmotné nouzi, zákon 111/2006:

§ 11 Zvýšení příjmu vlastním přičiněním

(1) Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení se zjišťuje, s výjimkami uvedenými v odstavcích 4 a 5, zda mají osoba a společně s ní posuzované osoby možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. 

(2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

a) řádným uplatněním nároků a pohledávek,

b) prodejem nebo jiným využitím majetku.

(4) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u

a) nemovitosti nebo bytu, které osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení; orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu zejména s přihlédnutím k jeho formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním poměrům dotčené osoby a osob s ní společně posuzovaných,

Je tedy pochopitelné, že nikdo nebude nutit osobu, aby prodávala byt, ve kterém sama bydlí. Ani to, že osoba dostane darem byt, se nedá z pohledu nároku na sociální dávky považovat za nějaký „příjem“. Zvláště v případě, kdy tento byt bude daná osoba využívat pro vlastní bydlení.

Jiná situace by byla, kdyby se jednalo o osobu, která je dlouhodobě ve hmotné nouzi, má vlastní byt a nyní dostane darem druhý byt. Pak by to již mohlo být posuzováno jako určitý „příjem“ resp. majetek, jehož zpeněžením si daná osoba může zvýšit svou životní úroveň, ale to myslím není předmětem vašeho dotazu.

To, že se daná osoba z ubytovny přestěhuje do vlastního bytu, určitě nějaký vliv má. Minimálně už jen v tom, že pokud bude daná osoba bydlet v bytě v osobním vlastnictví, tak si může podat žádost o příspěvek na bydlení (na ten na ubytovně není nárok). Tím se může změnit posuzování i ve vztahu k dávkám pomoci ve hmotné nouzi. Může tak vzniknout nárok na příspěvek na bydlení a zaniknout třeba nárok na doplatek na bydlení. Obecně tím ale nárok na sociální dávky nijak nezaniká.

Získáním vlastního bytu by se (předpokládám), nijak nezměnila příjmová situace. Domnívám se tedy, že i nárok na příspěvek na živobytí by byl posuzován podobně, jako v případě bydlení na ubytovně.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Hmotná nouze:

Nárok na příspěvek pro OSVČ s onemocněním COVID

-

Dobrý den, měla bych prosím dotaz ohledně svého bratra. Pracuje jako OSVČ –  instalatér, topenář. V současné době je už 14 dní nemocný, má COVID a je v domácím ošetření. Bude mít nějaký nárok na finanční podporu? Děkuji.

Zobrazit odpověď

Pomoc samoživitelce při ztrátě zaměstnání

-

Dobrý den, díky koronaviru jsem přišla před měsícem o práci den ze dne. Jsem hlášena na UP, ale na dávky nemám nárok, protože mám odpracováno jen 6 měsíců (předtím jsem pracovala jen brigádně). Práci jsem si hledala a našla, ale do toho zavřely školy. Mám doma prvňáčka! Jsem samoživitelka!! O dítě se starám jen sama. […]

Zobrazit odpověď

Samoživitelka a koronavirová krize

-

Dobrý den, dobrý jsem se do neřešitelné situace kvůli koronavirové krizi. Přišla jsem o práci a nyní jsem na pracovním úřadu. Nemohu najít práci a celou situaci velmi komplikuje, že jsem samoživitelka se sedmiletou dcerou, která má zavřenou školu. Nemám pro ni hlídání a ještě musíme zvládat distanční výuku. Takže nemohu ani na brigádu. Pokud […]

Zobrazit odpověď

Hmotná nouze po skončení podpory v nezaměstnanosti

-

Dobrý den, prosím o radu, na co budu mít nárok po tom, co mi skončí podpora v nezaměstnanosti. Jsem samoživitelka se sedmiletou dcerou, na kterou otec platí 5000,- Kč alimenty. A žiji v jedné domácnosti s přítelem. Nemohu zůstat úplně bez příjmu. Mohu žádat např. o pomoc v hmotné nouzi či podobně.

Zobrazit odpověď