Rodičovská dovolená na 3 roky v roce 2017?

Dobrý den,

je možné vyčerpat rodičovský příspěvek během tří let?

Nebo stále platí na 4 roky?

Nikde jsem se nedočetla, jestli je tato změna už aktuální.

Mám termín porodu v červenci.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Simona M., 17.05.2017 15:03
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 18.05.2017 15:36 napsal/a:

Dobrý den,

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, která je vyplácena v celkové výši 220 000 Kč, maximálně do věku 4 let dítěte. Jakmile je vyčerpána celá částka (tedy celých 220 tisíc korun), nebo jakmile má dítě 4 roky, pak nárok na rodičovský příspěvek zaniká. Stejně tak jako když se vám narodí druhé dítě (nebo začněte pobírat PPM na druhé dítě),

Základní varianta rodičovského příspěvku je na dobu 4 let, kdy je prvních 9 měsíců vyplácena částka 7600 Kč a zbytek doby pak 3800 Kč. V případě, že splňujete příslušné podmínky, což je především minimální výše vyměřovacího základu, pak si můžete zvolit i rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Maximální výše měsíční platby je 11500 Kč. V takovém případě je pak rodičovský příspěvek vyčerpán již do 2 roků věku dítěte.

Aby bylo možné volit jinou (kratší) variantu rodičovského příspěvku, musí být možné stanovit (k datu narození dítěte), alespoň u jednoho z rodičů vyměřovací základ. Ten je stejný, jaký se používá při posuzování nároku na „mateřskou“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství).

Podmínky možnosti volby rodičovského příspěvku jsou upraveny příslušným zákonem – zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, paragraf 30:

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle odstavců 3 a 4 je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

(3) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč až do částky 11500 Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ podle věty první, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší.

(4) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7600 Kč měsíčně, jestliže

a) lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7600 Kč,

b) ke dni narození nejmladšího dítěte, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě;

odstavec 3 věta druhá platí i zde.

(5) Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ podle odstavců 3 a 4, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Tyto podmínky pro volbu rodičovského příspěvku platí již delší dobu.

Aktuálně je připravována novela zákona, kterým by se tyto podmínky měli změnit a to tak, že při splnění podmínek (výše vyměřovacího základu), bude možné celý rodičovský příspěvek vyčerpat už za 6 měsíců. I ti, kdo mají dnes nárok jen na základní variantu (na 4 roky), by pak měli mít možnost volby kratší varianty.

Tato změna zákona zatím není definitivně schválena, a i vzhledem k aktuální politické situaci je velmi pravděpodobné, že nenabude účinnosti dříve než od 1. 1. 2018. Původně se zdálo, že by mohla začít platit již v průběhu roky 2017, ale zatím se tomu tak nestalo.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Zvýšení rodičovského příspěvku nad 10 000 Kč měsíčně

-

Dobrý den, manželka bude od ledna 2022, pobírat rodičovský příspěvek 10 000 Kč. My jsme chtěli navýšit měsíční splátky. Na úřadu práce nám řekly ano, musím donést od sociálky denní vyměřovací základ. Na sociálce mě to paní odmítla napsat, protože já nejsem účastník na nemocenském pojištění. Chtěl bych vás zeptat – co mam dělat??

Zobrazit odpověď

Pozdní žádost o RP – bude mi nakonec vyplacena celá rodičovská?

-

V dubnu 2021 se nám narodil syn. Do srpna jsem pobírala mateřskou. Až teď v lednu 2022 jsem požádala o rodičovský příspěvek. Bude mi nakonec vyplaceno celých 300 000 Kč nebo ne? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Docházka do školky a rodičovský příspěvek

-

Dobrý den, prosím o radu: Pobírám rodičovský příspěvek, dcera má 3 roky (nar. 12/2018). RD mám až do 08/2022, naskytla se mi však nyní možnost umístit dceru do MŠ a tedy bych mohla také hledat práci. Jak to bude s RD, budu ji nadále pobírat nebo jsou nějaká omezení pro dceru ve školce či pro […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď