Rodičovský příspěvek po návratu ze zahraničí a možnost volby

Já i manžel jsme nezaměstnaní po návratu z tříletého pobytu v zahraničí mimo EU. Já jsem těhotná a termínem porodu koncem června.

Nemám nárok na mateřskou a budu muset rovnou čerpat rodičovský příspěvek. Nyní spadám do kategorie rodičovského příspěvku na 4 roky. Chci tuto skutečnost ovlivnit. Vím, že to souvisí s nutností platit nemocenské pojištění. Vzhledem k tomu, že nejsem zaměstnaná, jedinou možností, jak si platit nemocenskou je stát se OSVČ.

Dotaz č. 1:

Dne 15. 4. 2017 požádám o živnostenský list, čímž se stanu OSVČ. Ode dne 15. 4. 2017 podám přihlášku k nemocenskému pojištění. Na ČSSZ zaplatím rovnou 3 zálohy předem, tedy na měsíc duben, květen, červen. Porodím 28. 6. 2017. Mohu před porodem nastoupit na nemocenskou a po 6 týdnech po porodu začít čerpat rodičovský příspěvek, jehož délku si již budu moci volit? Vznikne mi díky pobírání nemocenské vyměřovací základ, který jsem nezískala mateřskou? Nebudu tudíž automaticky odsouzena ke čtyřletému čerpání rodičovského příspěvku?

Dotaz č. 2:

Porodem získám nárok na rodičovský příspěvek ve 4 leté formě. Manžel začne pracovat a bude hradit nemocenské pojištění 270 dnů. Můžeme potom požádat o změnu délky rodičovského příspěvku?

Děkuji.

Dotaz poslal/a: Ema S., 07.04.2017 20:38
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 08.04.2017 12:11 napsal/a:

Dobrý den,

To, co popisujete ve svém dotazu číslo 1, je sice hezká myšlenka, ale bohužel je v tomto případě zákon proti vám.

Možnost volby rodičovského příspěvku máte v případě, že je u vás k datu narození dítě možné stanovit denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30:

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle odstavců 3 a 4 je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

(3) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč až do částky 11500 Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ podle věty první, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší.

Aby u vás, jako u OSVČ bylo možné stanovit vyměřovací základ, pak byste si musela nemocenské pojištění platit nejméně po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech a z toho by pak nejméně 180 dní muselo být v posledním roce.

A to nesplňujete a nemáte možnost plnit, ani když se nyní stanete OSVČ a začnete si platit nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění se nedá doplatit zpětně.

Nemůžete pak ani nastoupit na nemocenskou před porodem.  Nárok na nemocenské dávky u OSVČ vzniká až poté co máte alespoň 3 měsíce účasti na nemocenském pojištění.

§ 24

Podmínkou nároku na nemocenské z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je dále účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo dni, od něhož je nařízena karanténa. Ustanovení věty první platí přiměřeně pro zahraničního zaměstnance.

To, že zaplatíte nemocenské pojištění v dubnu, neznamená, že vaše účast na pojištění trvá celý duben. Nemocenské pojištění OSVČ vzniká dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána a ne dříve než dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Pokud byste měla 6 týdnů před porodem nastoupit na nemocenskou v souvislosti s porodem, pak byste měla cca 1 měsíc účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky by tedy nevznikl

Co se týká dotazu číslo dva, tak odpověď na něj naleznete ve výše citovaném odstavci 3, kde je podstatná formulace „jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte“. Tedy, i když manžel začne pracovat a bude hradit nemocenské pojištění, už to na volbu RP vliv mít nebude, rozhoduje stav k datu narození dítěte.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Zvýšení rodičovského příspěvku nad 10 000 Kč měsíčně

-

Dobrý den, manželka bude od ledna 2022, pobírat rodičovský příspěvek 10 000 Kč. My jsme chtěli navýšit měsíční splátky. Na úřadu práce nám řekly ano, musím donést od sociálky denní vyměřovací základ. Na sociálce mě to paní odmítla napsat, protože já nejsem účastník na nemocenském pojištění. Chtěl bych vás zeptat – co mam dělat??

Zobrazit odpověď

Pozdní žádost o RP – bude mi nakonec vyplacena celá rodičovská?

-

V dubnu 2021 se nám narodil syn. Do srpna jsem pobírala mateřskou. Až teď v lednu 2022 jsem požádala o rodičovský příspěvek. Bude mi nakonec vyplaceno celých 300 000 Kč nebo ne? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Docházka do školky a rodičovský příspěvek

-

Dobrý den, prosím o radu: Pobírám rodičovský příspěvek, dcera má 3 roky (nar. 12/2018). RD mám až do 08/2022, naskytla se mi však nyní možnost umístit dceru do MŠ a tedy bych mohla také hledat práci. Jak to bude s RD, budu ji nadále pobírat nebo jsou nějaká omezení pro dceru ve školce či pro […]

Zobrazit odpověď

Těhotná bez práce – na co mám nárok?

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký peněžitý příspěvek. Jsem v 6 měsíci těhotenství a bez práce. Bydlím teď s přítelem, ale na všechny poplatky nám jeho výplata nestačí. Děkuji

Zobrazit odpověď