Rodičovský příspěvek – žádost a podpis otce dítěte

Dobry den,

musí byt na žádosti o rodičovský příspěvek podpis manžela/otce dítěte/? Otec dítěte je cizinec, žili jsme společně ve VB, po narození dítěte nás opustil, a odjel zpět do Indie. Nevím, kde se přesně nachází ani jak ho kontaktovat. Děkuji.

Dotaz poslal/a: Lenka P., 07.10.2014 12:40
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 07.10.2014 18:37 napsal/a:

Dobrý den, co se týká vašeho dotazu tak nejprve pár paragrafů.

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek poskytovaných v rámci státní sociální péče. Jednotlivé dávky jsou pak upraveny zákonem o státní sociální podpoře - č. 117/1995 Sb., rodičovskému příspěvku se věnuje především § 30 - § 31, zde je pak konkrétně uvedeno:

§31 (1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4 a odst. 6 až 11. Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky být splněna jen u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.

Podle odkazovaného paragrafu 7 pak:

§7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba.

(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

....c) manželé, partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b)

co je ale důležité:

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce.

Každopádně ale, na rodičovský příspěvek vám vzniká nárok z titulu celodenní péče o dítě. Příjmy (vaše, ani otce dítěte/manžela) nehrají roli. Na druhého z rodičů dítěte se bere ohled pouze v případě, kdy u žadatelky (matky dítěte) není možné stanovit vyměřovací základ a výše/délka rodičovského příspěvku se pak odvíjí od vyměřovacího základu otce.

Myslím, že vzhledem k vaší situaci byste neměla mít potíže získat rodičovský příspěvek i bez podpisu otce dítěte.

Každopádně ale ve věci podání žádosti o rodičovský příspěvek se obracejte rovnou na místní pobočku Úřadu práce (dle místa vašeho trvalého pobytu), kde si můžete jak vyřídit tuto žádost, tak by vám měli být schopni poradit se vším potřebným.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Rodičovský příspěvek (RP):

RP na starší dítě, PPM na mladší dítě

-

Dobrý den, Čekáme druhé dítě, jelikož nemám aktivní žádnou pracovní smlouvu, nebudu mít nárok na mateřskou dovolenou a PPM. O PPM na druhé dítě bude žádat partner. Je možné, abych já dobírala RP na starší dítě a partner zároveň bral PPM na mladší narozené dítě? Nebo musím k datu narození druhého dítěte ukončit RP na […]

Zobrazit odpověď

Souběh rodičovského příspěvku (RP) a peněžité pomoci v mateřství (PPM)

-

Dobrý den, zajímalo by mě, zda mám nárok na vyplacení poměrné části rodičovského příspěvku v případě, že mám v jednom měsíci souběh RP a PPM. Pobírám RP na první dítě ve výši 29.000,- a zároveň mi 26.5. začal nárok na PPM kvůli narození druhého dítěte. Za měsíc květen mi byla vyplacena poměrná část PPM za […]

Zobrazit odpověď

Rodičovský příspěvek po návratu ze zahraničí

-

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na rodičovský příspěvek po návratu ze země EU. A pokud ano, jaké dokumenty budu potřebovat k vyřízení. Mám dvou a půl letého syna, který se narodil v zahraničí ale již od narození má i české občanství a rodný list. V zahraničí nepobírám žádné příspěvky na dítě. […]

Zobrazit odpověď

Kompenzační bonus 25 000 Kč při rodičovské

-

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené (na kterou jsem šla z pozice zaměstnance firmy, kam bych se měla od podzimu vrátit). Mimo to jsem před více než rokem začala pracovat jako OSVČ na vedlejší činnost. Od poloviny března mám však jako OSVČ nulové příjmy. Mohu si zažádat o kompenzační bonus? Jde mi o to, jestli […]

Zobrazit odpověď