Práce ve svátky a krátká dovolená

Dobrý den,

pracuji ve směnném provozu krátký a dlouhý týden. Kdykoli padne v týdnu svátek máme tam volno, tak jako normálně by mělo být, i kdyby nebyl svátek, a víkend pracujeme. A co se týče blížících Vánoc 24 práce 25 nařízená dovolená a 26 už normálně tedy práce.

A to nemluvím, 2 týdny dovolené v létě, to nikdo skoro nedostane max. týden. Má na to zaměstnavatel právo?

Děkuji (já tedy odcházím, když jsem tohle poznal, ale jedná se mi o zacházení s kolegy)

Dotaz poslal/a: JIRKA Š, 28.11.2016 23:07
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Bárta 29.11.2016 20:16 napsal/a:

Dobrý den,

Podmínky toho, kdy může zaměstnavatel nařídit práci i o víkendu nebo ve státní svátky, jsou upraveny příslušným zákonem – zde se jedná o zákon číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce. Ten zaměstnavateli umožňuje v určitých případech nařídit pracovní směnu i v tyto dny – nemělo by se jednat ale o „zcela běžnou“ pracovní směnu, ale jen o specificky vyjmenované činnosti (odstavec 3, paragraf 91) nebo pokud se jedná o práci v nepřetržitém provozu či práci jako ostraha objektů zaměstnavatele. Více viz paragraf 91:

 (1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky23).             

(2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.              

(3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: 

a) naléhavé opravné práce,

b) nakládací a vykládací práce,

c) inventurní a závěrkové práce,

d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,

f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,

g) práce v dopravě,

h) krmení a ošetřování zvířat.

(4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

(5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací uvedených v odstavcích 3 a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

(6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.

Co se týká čerpání dovolené, kdy píšete, že vám zaměstnavatel neumožňuje letní dovolenou delší než 1 týden. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost, poskytnout vám alespoň jednou za rok dovolenou v délce 2 týdny vcelku. Ale to neznamená, že by vám musel tyto dva týdny poskytnout právě v létě. Zákon zaměstnavateli pouze udává povinnost, aby to bylo v průběhu roku. Takže pokud vám zaměstnavatel neumožní v letních měsících delší dovolenou než jeden týden, je to dle zákona v pořádku, pokud vám dvou týdenní dovolenou umožní v jiné části roku – viz paragraf 217:

(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

 

 

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Pracovní právo a mzdy:

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné vyplacené před rokem

-

Dobrý den, v květnu 2021 jsem na 3 letech věku dítěte byla pro nadbytečnost propuštěna ze zaměstnání a bylo mi vyplaceno odstupné. Do května 2022 jsem ještě na rodičovské dovolené a pobírám příspěvek. V květnu 2022 se půjdu pravděpodobně registrovat na úřad práce a žádat o podporu. Bude mi podpora vyplácena hned od prvního dne […]

Zobrazit odpověď

Nárok na dávky v nezaměstnanosti v roce 2022 – smlouva na dobu určitou

-

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud bych nepodepsala další prodloužení smlouvy na dobu určitou, nebo pokud by mi ji naopak nechtěli prodloužit oni. Ve firmě pracuji cca od poloviny roku 2020. Nejdříve jsem měla smlouvu jen na půl roku. Loni v lednu jsme podepsali prodloužení na jeden rok. […]

Zobrazit odpověď

Nemocenská a mateřská – pracovní smlouva na dobu určitou

-

Dobrý den, mám spoustu otázek,ale bohužel mi na ně nikdo nedokáže odpovědět, tudíž se obracím na Vás. Nedávno jsem zjistila radostnou zprávu,že jsem těhotná. S tím bohužel souvisí mnoho zapeklitostí, co se týče peněz. Bohužel nepracuji ještě ani rok a na konci února 2015 mi končí smlouva na dobu určitou. Má šéfová mi na rovinu […]

Zobrazit odpověď

Výpověď dohodou po skončení nemocenské – můžu skončit ihned bez výpovědí doby?

-

Dobrý den, chci se zeptat, zda mohu ihned (v ten den nebo na druhý den) po ukončení „nemocenské“ podat výpověď dohodou nebo zda je tam nějaká časová prodleva (výpovědní doba)? Jsem teď momentálně už třetí měsíc na neschopence. Naskytla se mi ale možnost, jít pracovat do jiné firmy, za lepší peníze. Takže bych chtěl ukončit […]

Zobrazit odpověď