Těhotenství a zdravotní pojištění

Dobrý den, mám dotaz a zkusím ho napsat srozumitelně.

Jsem nyní doma se synem po ukončení rodičovské dovolené, kterou jsem měla na tři roky.

Nevzali ale syna do školky, zůstala jsem tedy s ním doma, byla nějakou dobu na pracovním úřadu, jelikož jsem měla nárok na některé dávky,

Po vybrání dávek mi poradily, ať se nahlásím na VZP jako matka pečující o dítě do 4let věku. V září nastupuje do školky a v říjnu mu budou 4 roky.

Nevím jak to je, s nástupem do školky ztrácím možnost placení zdravotního pojištění?

A další a podstatná věc je, že jsem těhotná, ale termín budu mít až leden 2018, jak je to po celou tuto dobu se zdravotním pojištěním?

Kde se mám hlásit? Nebo jak to vlastně funguje?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Katka V., 01.06.2017 10:44
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 02.06.2017 17:38 napsal/a:

Dobrý den,

V zásadě jsou zde 3 různé možnosti:

Za prvé: můžete nahlásit na zdravotní pojišťovnu, že jste osoba pečující o dítě do 7 roků. V takovém případě za vás bude i nadále zdravotní pojištění platit stát. Má to ale několik omezení. V případě, že byste byla vedená jako osoba pečující o dítě o 7 roků, pak nesmíte dávat dítě (o které takto pečujete) do státní školky na dobu delší než 4 hodiny denně.

A také současně nesmíte mít žádný zdanitelný příjem. Což znamená, že sice můžete mít nějakou brigádu/přivýdělek formou DPP nebo DPČ, ale jen do určité výše příjmu. U práce na DPP (dohoda o provedení práce) je to do 10.000 Kč měsíčně, u práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) nemůže být sjednán měsíční příjem vyšší než 2.500 Kč.

Viz zákon o veřejném zdravotním pištění, zákon číslo 48/1997 Sb., paragraf 7, odstavec 1:

k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

Za druhé: Pokud byste chtěla, aby bylo dítě ve školce delší dobu (více než 4 hodiny denně), ale současně jste neměla žádné zdanitelné příjmy (tedy nepracovala byste v zaměstnání, maximálně na DPP nebo DPČ do výše uvedeného limitu), pak oznámíte své zdravotní pojišťovně, že jste osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pak vám ale vzniká povinnost platit si minimální zdravotní pojištění, což je v roce 2017 částka 1485 Kč měsíčně.

Za třetí: Nastoupíte do zaměstnání nebo budete mít zdanitelný příjem z práce na DPP nebo DPČ, pak za vás platí zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Pokud jste nyní nezaměstnaná, pak s největší pravděpodobností nebudete mít u druhého dítěte nárok na „mateřskou“ (PPM, peněžitou pomoc v mateřství). U té je podmínka, abyste v době jejího zahájení (6 – 8 týdnů před porodem) byla zaměstnaná nebo alespoň v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (od skončení poslední činnosti, ze které bylo odváděno nemocenské pojištění). A dále pak, aby v době zahájení PPM byla splněna podmínka minimální doby účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní za poslední 2 roky.

Pokud byste neměla nárok na „mateřskou“, pak budete mít k datu narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek. O ten si požádáte v době narození dítěte na Úřadu práce. Jakmile budete dostávat rodičovský příspěvek na druhé dítě, pak to oznámíte zdravotní pojišťovně a zase za vás zdravotní pojištění bude platit stát.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Mateřská a rodičovská:

Pracovní doba v těhotenství – zkrácení dlouhých směn

-

Dobrý den, jsem zaměstnaná jako prodavačka s nepravidelnou pracovní dobou. Většinou pracujeme v 11 hodinových směnách několik dní po sobě, ale momentálně jsem těhotná a je to pro mě vyčerpávající. Chtěla bych se proto zeptat, jestli mám nárok na zkrácení pracovní doby nebo jestli je nějak omezeno, kolik dnů po sobě jdoucích mohu pracovat. Děkuji […]

Zobrazit odpověď

Z čeho se vypočítává podpora po skončení rodičovské

-

Dobrý den, synovi budou 1. 12. 2020 čtyři roky, před jeho narozením jsem byla zaměstnaná. Ve třech letech jsem se nemohla vrátit do práce z důvodu, že jsem neměla školku pro syna, tak jsem rozvázala pracovní poměr dohodou a byla jsem na RD do čtyř let dítěte. Na úřad práce musím do 3 dnů od […]

Zobrazit odpověď

Nárok na finanční příspěvek před rodičovskou

-

Dobrý den, chtěla bych poradit, jestli v mém případě vzniká nárok na nějakou sociální dávku před RD. Minulý týden jsem konečně zjistila, že jsem těhotná. Smlouvu na DPČ mám do 31. 12. 2020. Rozsah práce od 8h do 13h, ale prakticky každý den jsem tam cca do 15h. Protože mám 5 leté dítě, se kterým […]

Zobrazit odpověď

Neplacené volno po skončení rodičovské a nárok na mateřskou na druhé dítě

-

Dobrý den, mám dotaz: synovi 17. ledna 2021 budou tři roky, tudíž bych k 18. lednu 2021 měla nastoupit do práce. Rodičovský příspěvek jsem si prodloužila o půl roku, jelikož se navyšoval. A také kvůli hlídání syna. V práci jsem se tedy chtěla dohodnout na nástupu v červenci. Smlouvu mám na neurčito. Teď jsem zjistila, […]

Zobrazit odpověď