Paušální režim OSVČ

Kompenzace pro OSVČ při paušálním režimu

V roce 2021 jsem byl v režimu paušální daně z příjmu. Mám nárok na kompenzaci?

Zobrazit