Ukončení evidence na úřadu práce

Dobrý den,

od prosince jsem byla na úřadu práce. Od 26. 2. 2016 jsem nastoupila do nového zaměstnání.

Do jaké doby musím nahlásit UP změnu. Nevím, jestli tady budu dále pracovat. Zaměstnavatel zatajil, že bude asi prodejnu zavírat. Můžu se pak zaregistrovat na UP znovu.

Mám ještě jeden dotaz. Pokud se zaregistruji na UP znovu třeba za měsíc a pak si najdu jinou práci bude mít můj nový zaměstnavatel nárok na dotace

Děkuji

Dotaz poslal/a: Dagmar K., 01.03.2016 16:36
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 09.03.2016 18:40 napsal/a:

Dobrý den,

Co se týká nahlášení změny, která se týká toho, že jste nastoupila do nového zaměstnání, tak dle příslušného zákona máte povinnost tuto změnu nahlásit osobně nebo písemně do 8 kalendářních dní.

Viz zákon o zaměstnanosti, paragraf 27:

(2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání krajské pobočce Úřadu práce; změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce.

Co se týká nároku na podporu v nezaměstnanosti, pokud byste někdy v blízké době toto zaměstnání zase ukončila:

Zde bude záležet především na tom, jak dlouho budete toto zaměstnání vykonávat.

Pokud byste pracovala dobu kratší než 3 měsíce, tak sice můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale v takovém případě se to bude brát jako „pokračování“ předchozí podpory. Pokud byste tedy měla nárok třeba na 5 měsíců (neznám věk, nevím, na jakou dobu podpory máte případně nárok), podpory, a před tímto zaměstnáním pobírala podporu v rozsahu 3 měsíce, tak byste měla nárok již jen na „zbývající“ 3 měsíce:

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

Pokud byste pracovala dobu delší než 3 měsíce, a současně při předchozí podpoře nevyčerpala celou dobu, tak byste měla mát nárok na podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu.

Pokud byste ale při předchozí podpoře v nezaměstnanosti vyčerpala celých 5 měsíců, tak na další podporu v nezaměstnanosti pak máte nárok až po tom, co byste pracovala alespoň 6 měsíců

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise36) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2016:

Evidence na UP nebo osoba pečující o dítě?

-

Dobrý den, prosím o radu, zda je pro mě výhodnější po skončení rodičovské dovolené a podání výpovědi v zaměstnání se nahlásit na ÚP, protože dítě nemá školku a tudíž se o něj musím starat nebo na VZP, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Můžu se i […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na přídavky na bydlení?

-

Dobrý den, letos jsem dostudovala VŠ (je mi 24 a již mám pouze matku, která žije z vdovského důchodu) a nastoupila do první práce, kde jsem ale ve tříměsíční výpovědní lhůtě na vlastní žádost pracovní poměr ukončila. Mezitím jsem si ale stihla v bytě, ve kterém jsem v nájmu zřídit trvalé bydliště. Takže když teď […]

Zobrazit odpověď

OSVČ – nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM a RP

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně své momentální situace. V současné době jsem OSVČ a zároveň jsem těhotná. Každý měsíc (již od roku 2013) si hradím dobrovolné nemocenské pojištění – tím pádem bych měla mít nárok na PPM a RP. Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 1)V případě, že se rozhodnu ukončit SVČ a zaregistruji […]

Zobrazit odpověď

Podpora z úřadu práce

-

Byla jsem na podpoře úřadu práce 8 měsíců. Pak jsem nastoupila do práce a chci dát po 6 měsících výpověď. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Zobrazit odpověď