Výpověď ve zkušební době – nárok na dávky z úřadu práce?

Dobrý den,

chci dát výpověď ve zkušební době, mám nárok na dávky z úřadu práce?

Nikdy jsem nebyla evidována.

Děkuji

Dotaz poslal/a: Jana L., 16.04.2018 13:01
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 17.04.2018 03:24 napsal/a:

Dobrý den,

Základním předpokladem, abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti je to, že v době, kdy si o ni budete žádat, budete splňovat minimální „odpracovanou“ dobu (doba účasti na důchodovém pojištění), v délce nejméně 12 kalendářních měsíců za poslední dva roky.

Pokud je splněna tato základní podmínka, tak byste na podporu v nezaměstnanosti měla mít nárok. To jestli je pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou nebo okamžitým ukončením pracovního poměru ve zkušební době, nemá na samotný nárok na podporu v nezaměstnanosti vliv.

To, jak byl pracovní poměr ukončen, hraje roli jen ve vztahu k výši podpory v nezaměstnanosti. Pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele, nebo pokud je pracovní poměr ukončen z vaší strany výpovědí nebo dohodou na základě nějakého vážného důvodu, pak je nárok na podporu ve výši 65% za první dva měsíce, 50% za druhé dva měsíčně a na 45% za zbytek doby.

To samé platí i pro okamžité ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Ve zkušební době obvykle nedáváte „klasickou“ výpověď, ale máte možnost okamžitě ukončit pracovní poměr (stejnou možnost má i zaměstnavatel), kdy může být pracovní poměr ukončen v podstatě „ihned“. Stačí jen zaměstnavateli předat písemně informaci, že pracovní poměr ukončujete.

Pokud je pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je po celou dobu nárok jen na 45%. Vážné důvodu pro ukončení pracovního poměru jsou důvody spočívající v

  • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,
  • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem při zprostředkování zaměstnání, nebo
  • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Co se týká nároku na nějaké jiné sociální dávky – tak zde vždy záleží na splnění konkrétních podmínek. Můžete mít nárok třeba na příspěvek na bydlení nebo i jiné sociální dávky. U nich zpravidla rozhoduje výše vašeho příjmu v předchozím období a také splnění podmínek u té které sociální dávky. To je příliš obecný dotaz, než abych vám na něj dokázala nějak konkrétně odpovědět.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2018:

Nárok na podporu po rodičovské dovolené

-

Dobrý den, mé kamarádce teď ve čtvrtek 17. 5. končila tříletá rodičovská dovolená. Rodičovský příspěvek si posunula do konce srpna, od září malá nastoupí do školky. Jenže v práci jí nechtěli dát neplacené volno, takže v pátek 18. 5. nastoupila do práce. Malou jí do září měla hlídat babička. Jenže babičce se v sobotu udělalo […]

Zobrazit odpověď

Nárok na podporu po skončení rodičovské dovolené

-

Dobrý den, syn bude mít v půlce června 3 roky. Do školky ho nevezmou (mají plno), tudíž až v září. Práci nemám. Otázka zní: mám nárok na nějaké peníze, když nemohu nastoupit do práce z důvodu starání o syna? Na přídavky na dítě nárok nemáme. Moc děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Výpočet podpory v nezaměstnanosti při ukončení zaměstnání ve zkušební době

-

Dobrý den, můj pracovní vztah se současným zaměstnavatelem skončí posledním pracovním dnem měsíce května výpovědí z mé strany. Mám sjednané jiné zaměstnání a můj dotaz je následující: z čeho a v jaké procentní výši se vypočítá podpora v nezaměstnanosti, když se ukáže, že pro nového zaměstnavatele nejsem tím co očekával a po měsíční zkušební době […]

Zobrazit odpověď

Nárok na podporu v nezaměstnanosti při běžící rodičovské dovolené

-

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se mé rodičovské dovolené a nároku na podporu v nezaměstnanosti. V srpnu minulého roku 2017 mi byl ukončen pracovní poměr z důvodu ukončení činnosti mého zaměstnavatele a bylo mi vyplaceno odstupné. Jsem pátým rokem na rodičovské dovolené, kdy mi vyplácení skončí v červenci tohoto roku (nastavila […]

Zobrazit odpověď