Zahraniční studijní pobyt – sociální + zdravotní pojištění

Dobrý den,

jedu na rok na zahraniční studijní pobyt do Asie a zajímalo by mne, jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním. Studium nemám přes svou VŠ tady v ČR, budu ji kvůli tomu muset přerušovat, takže zde prakticky nebudu studentem.

Vím o možnosti podat si žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, ale nejsem si jista tím, jestli formulář projde, tudíž s touto variantou nepočítám.

Pokud si zaplatím pojištění do ciziny a odhlásím na rok zdravotní pojištění zde v ČR, chápu dobře, že se vytrácí povinnost jej platit?

A co sociální pojištění? Je to tak, že nemám povinnost jej po ten rok platit?

Předem děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Martina J., 14.10.2018 23:01
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 16.010.2018 napsal/a:

Dobrý den,

Obecně platí, že placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona. Pokud ho za vás neplatí zaměstnavatel, nebo pokud ho za vás neplatí stát, tak si jej musíte platit sám (vysvětlím dále). Pro sociální pojištění to ale neplatí. To za vás platí buď zaměstnavatel, nebo máte povinnost si jej platit sám jako OSVČ. Jinak ale sociální pojištění nemusíte „řešit“ (opět vysvětlím dále).

Nejprve tedy to jednoduší – sociální pojištění. V době, kdy jste student (nezaopatřené dítě do 26 roků), za vás stát hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění ale za vás nikdo neplatí. Z toho důvodu se pak doba studia nezapočítává do doby nároku na důchod. Je zde možnost platit si dobrovolné důchodové pojištění, ale myslím, že to nemá valný smysl. Takže mám za to, že sociální pojištění vás opravdu nemusí trápit.

Trochu něco jiného je zdravotní pojištění. Tam je povinnost platit. V době kdy jste student, za vás platí zdravotní pojištění stát (maximálně ale do 26 roků, po překročení této věkové hranice byste již měl povinnost platit si zdravotní pojištění sám).

V případě, že budete dlouhodobě pobývat mimo ČR (déle než 6 měsíců), můžete tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně. Ke dni, který nahlásíte (nejdříve ale následující den po doručení příslušného formuláře), vám zanikne povinnost platit v ČR zdravotní pojištění. Povinnost platit zdravotní pojištění pak bude obnovena ke dni návratu do ČR.

Viz informace od VZP (ostatní zdravotní pojišťovny to budou mít srovnatelné):

Pojištěnec není povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině. Povinnost platit pojistné zaniká dnem, který pojištěnec uvedl v Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině (dále jen Prohlášení), ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto Prohlášení doručeno pracovišti VZP. Do osmi dnů po zahájení dlouhodobého pobytu v zahraničí je pojištěnec povinen vrátit na pracoviště VZP průkaz pojištěnce.

Pro účely zdravotního pojištění se o dlouhodobý pobyt v cizině jedná, pokud pojištěnec splní následující podmínky.

  • Nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců.
  • Pojištěnec učinil písemné Prohlášení a po návratu, současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny, dodatečně předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží tento doklad, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; od 1. září 2015 se za takové období nevymáhá penále.
  • Od 1. září 2015 se nevymáhá penále ani v případě, kdy pojištěnec neučinil před odjezdem do ciziny písemné Prohlášení, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby, pokud dodatečně předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině. Začátek doby dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě počítá ode dne uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o uzavření zdravotního pojištění v cizině.
  • Od 1. září 2015 je umožněno postupovat podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině i v případě, kdy nebyl doložen doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině po celou dobu pobytu.  Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá.

Více informací třeba zde: https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/1-5-dlouhodoby-pobyt-v-cizine

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Daně:

Sociální pojištění – práce na dohodu o provedení práce (DPP)

-

Dobrý den, mám dotaz – pracuji na dohodu provedení práce. Vydělala jsem si 7100 Kč. Kdo za mě hradí sociální pojištění? Musím to hradit já? Jak to je, se v tom vůbec nevyznám.

Zobrazit odpověď

Více dohod DPP souběžně u osoby pečující o dítě

-

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mohu mít více DPP u různých zaměstnavatelů? A mění se pak výše možného přivýdělku? (např. u 1 zaměstnavatele 10tis., u při  2 DPP více?) Jsem vedená jako osoba pečující o 2 děti do 15 let. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověď

Sleva na manželku 2024 – jak se prokazuje sleva na manželku?

-

Dobrý den, Manželce na konci ledna 2024 skončila rodičovská dovolená. A od února 2024 nastoupila zpět do zaměstnání. Zajímalo by mě, jak je to s nárokem na slevu za manželku v daňovém přiznání 2024? Četl jsem, že se nějak měnily podmínky, a že bude nárok na slevu jenom během rodičovské. Platí to, i když rodičovská skončila až […]

Zobrazit odpověď

Péče o děti do 15 let – kolik si mohu přivydělat na DPP nebo DPČ?

-

Dobrý den, manželka je nahlášena na péči o dítě a teď řešíme kolik si muže v roce 2024 přivydělat na DPP a DPČ. Je to stejné jako u stejné otázky z roku 2022. Děkuji

Zobrazit odpověď