Znovu přihlášení na ÚP

Dobrý den,

byla jsem zaregistrovaná na ÚP, potom jsem si našla práci, ale po 3 měsících jsem z práce odešla.

Když se půjdu na ÚP znovu zaregistrovat, musím s sebou mít zápočtový list nebo něco jiného?

Doma jsem již 3 týdny, za tu dobu si budu muset zaplatit zdravotní pojištění sama?

Děkuji

Dotaz poslal/a: Věra S., 16.03.2016 15:56
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 17.03.2016 17:51 napsal/a:

Dobrý den,

Nejprve co se týká onoho zdravotního pojištění. Pokud nejste zaměstnaná (kdy za Vás ZP hradí zaměstnavatel), nebo nejste podnikatel (který si ZP hradí sám) a ani nespadáte do některé skupiny, za kterou hradí ZP stát (tedy třeba nezaměstnaná v evidenci ÚP, student, důchodce, rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené), tak si musíte zdravotní pojištění hradit sama.

Jako osoba bez zdanitelných příjmů máte aktuálně (rok 2016), povinnost hradit Vaší zdravotní pojišťovně 1337 Kč měsíčně, tedy cca 45 Kč denně. Tuto „povinnost“ se určitě nevyplatí podceňovat. Za každý den, kdy nepracujete a ani nejste v evidenci UP, Vám u pojišťovny vzniká „dluh“. Ano, většina zdravotních pojišťoven takto malé částky nevymáhá, ale k samotné dlužné částce se připisují úroky a do budoucna z toho může být i několika tisícová částka.

Osobně bych Vám tedy doporučila zajít na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění za zmíněné 3 týdny doplatit.

Další věc pak je evidence na úřadu práce. K zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání budete určitě potřebovat osobní doklady (občanský průkaz) a dále pak nějaký doklad o ukončení pracovního poměru.

Co se týká nároku na podporu v nezaměstnanosti – zde záleží na tom, jestli jete při předchozí evidenci na ÚP vyčerpala celou dobou nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud ano, pak nárok na podporu v nezaměstnanosti máte až poté, co odpracujete nejméně 6 měsíců. Pokud ne, tak pokud jste odpracovala zmíněné 3 měsíce, pak byste nárok na podporu mít mohla:

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu3 v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Podpora 2016:

Evidence na UP nebo osoba pečující o dítě?

-

Dobrý den, prosím o radu, zda je pro mě výhodnější po skončení rodičovské dovolené a podání výpovědi v zaměstnání se nahlásit na ÚP, protože dítě nemá školku a tudíž se o něj musím starat nebo na VZP, jako osoba pečující o dítě do 7 let věku. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Můžu se i […]

Zobrazit odpověď

Mám nárok na přídavky na bydlení?

-

Dobrý den, letos jsem dostudovala VŠ (je mi 24 a již mám pouze matku, která žije z vdovského důchodu) a nastoupila do první práce, kde jsem ale ve tříměsíční výpovědní lhůtě na vlastní žádost pracovní poměr ukončila. Mezitím jsem si ale stihla v bytě, ve kterém jsem v nájmu zřídit trvalé bydliště. Takže když teď […]

Zobrazit odpověď

OSVČ – nárok na podporu v nezaměstnanosti, nárok na PPM a RP

-

Dobrý den, mám dotaz ohledně své momentální situace. V současné době jsem OSVČ a zároveň jsem těhotná. Každý měsíc (již od roku 2013) si hradím dobrovolné nemocenské pojištění – tím pádem bych měla mít nárok na PPM a RP. Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 1)V případě, že se rozhodnu ukončit SVČ a zaregistruji […]

Zobrazit odpověď

Podpora z úřadu práce

-

Byla jsem na podpoře úřadu práce 8 měsíců. Pak jsem nastoupila do práce a chci dát po 6 měsících výpověď. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Zobrazit odpověď