Zrušení trvalého pobytu bez souhlasu spolubydlícího

Dobrý den,

mam dotaz, zda mohu zrušit trvalý pobyt mému bývalému strýci, který bydlí společně se mnou v mém byte, nemáme žádnou písemnou dohodu.

Zrušit to chci ohledně jeho hrubého a agresivního chování.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Hana V., 25.04.2017 14:58
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 26.04.2017 13:07 napsal/a:

Dobrý den,

Ve vašem dotazu trochu nerozumím formulaci „mému bývalému strýci“. Mám za to, že pokud se jedná o strýce v příbuzenském slova smysl (tedy bratr vašeho otce nebo vaší matky), tak ten nemůže být „bývalý“. Takže si nejsem jistá, zda to nebylo myšleno tak, že strýc je váš bývalý spolubydlící? Pokusím se tedy odpovědět, tak jak váš dotaz chápu já. Případně jej prosím ještě upřesněte,

Co se týká zrušení trvalého pobytu, tak to je za určitých podmínek možné i bez souhlasu dotyčné osoby. A to především v případě, že daná osoba nemá žádné užívací právo na byt (nebo toto užívací právo zaniklo). A také pokud se daná osoba v bytě již nezdržuje, nevyužívá jej k bydlení. Podmínky pro zrušení trvalého pobytu jsou upraveny příslušným zákonem. Jedná se o zákon číslo 133/200 Sb., Zákon o evidenci obyvatel, konkrétně pak paragraf 12:

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

V případě že váš strýc nemá/neměl uzavřenou žádnou dohodu o nájmu nebo podnájmu, pak nemá žádná užívací práva na tento byt. Tedy ke zřízení trvalého pobytu musel potřebovat souhlas majitele bytu nebo jiné osoby. Nepíšete, jestli se jedná o byt v osobním vlastnictví nebo užívaný na základě nájemní smlouvy. Každopádně ale mám za to, že váš strýc ke zřízení pobytu potřeboval buď souhlas od vás, nebo případně od majitele bytu pokud by se jednalo o nájemní byt.

U bytu v osobním vlastnictví jste jedinou oprávněnou osobou vy. U nájemního bytu je opravnou osobou buď majitel bytu, nebo i vy (na základě platné nájemní smlouvy).

Svou roli zde pak bude hrát i to, zda strýc v daném bytě žije nebo ne. Pokud v tomto bytě nežije, pak se stačí obrátit na místní městský/obecní úřad, oddělení evidence obyvatel a tam požadovat zrušení trvalého pobytu. Musíte pak doložit, že daná osoba již byt nevyužívá – vaše čestní prohlášení, svědectví sousedů apod.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Změna trvalého pobytu během neschopenky

-

Dobrý den, mám dotaz na změnu trvalého pobytu. Žila jsem v bytě, který mi pronajímala známá, ve kterém mám i trvalý pobyt. Teď během prosince jsem se nastěhovala do nového většího bytu a to v době, kdy jsem měla a stále mám pracovní neschopnost. Adresu při pracovní neschopnosti mám nahlášenou už na nové adrese, kde […]

Zobrazit odpověď

Vystěhování bývalé přítelkyně – trvalý pobyt

-

Dobrý den, bydlím v rodinném domě, který je mým výlučným vlastnictvím. Měl jsem dlouhodobější vztah s přítelkyní (nebyli jsme manželé). V poslední době nám to hodně neklape a v podstatě se rozcházíme. Chci, aby se moje přítelkyně odstěhovala, ale ona to odmítá. Tvrdí, že nemá kam jít, a že ji nemohu vystěhovat, protože tam má trvalé bydliště. Zajímalo by mě, […]

Zobrazit odpověď

Vlastním nemovitost, kde nebydlím – musím platit poplatek za popelnici?

-

Dobrý den, nedávno jsem koupila nemovitost, kterou opravuji a ještě v ní nebydlím, tudíž trvalý pobyt mám stále jinde. Jaké povinnosti mám vůči MÚ/Obecnímu Úřadu? Popelnici zatím nepotřebuji, musím ji i tak přihlásit?

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení pro důchodce v rodinném domě

-

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli dva lidé v důchodu, (jsou rozvedení), bydlí spolu v přízemí v rodinném domě, trvalý pobyt mají nahlášený. Mají nárok na příspěvek na bydlení? Jejich měsíční důchod je cca 8 000Kč, druhý cca 12 000Kč. V domě, který má stejné číslo popisné, bydlí další rodina v patře, která hospodaří […]

Zobrazit odpověď