Zrušení trvalého pobytu bez souhlasu spolubydlícího

Dobrý den,

mam dotaz, zda mohu zrušit trvalý pobyt mému bývalému strýci, který bydlí společně se mnou v mém byte, nemáme žádnou písemnou dohodu.

Zrušit to chci ohledně jeho hrubého a agresivního chování.

Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: Hana V., 25.04.2017 14:58
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 26.04.2017 13:07 napsal/a:

Dobrý den,

Ve vašem dotazu trochu nerozumím formulaci „mému bývalému strýci“. Mám za to, že pokud se jedná o strýce v příbuzenském slova smysl (tedy bratr vašeho otce nebo vaší matky), tak ten nemůže být „bývalý“. Takže si nejsem jistá, zda to nebylo myšleno tak, že strýc je váš bývalý spolubydlící? Pokusím se tedy odpovědět, tak jak váš dotaz chápu já. Případně jej prosím ještě upřesněte,

Co se týká zrušení trvalého pobytu, tak to je za určitých podmínek možné i bez souhlasu dotyčné osoby. A to především v případě, že daná osoba nemá žádné užívací právo na byt (nebo toto užívací právo zaniklo). A také pokud se daná osoba v bytě již nezdržuje, nevyužívá jej k bydlení. Podmínky pro zrušení trvalého pobytu jsou upraveny příslušným zákonem. Jedná se o zákon číslo 133/200 Sb., Zákon o evidenci obyvatel, konkrétně pak paragraf 12:

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

V případě že váš strýc nemá/neměl uzavřenou žádnou dohodu o nájmu nebo podnájmu, pak nemá žádná užívací práva na tento byt. Tedy ke zřízení trvalého pobytu musel potřebovat souhlas majitele bytu nebo jiné osoby. Nepíšete, jestli se jedná o byt v osobním vlastnictví nebo užívaný na základě nájemní smlouvy. Každopádně ale mám za to, že váš strýc ke zřízení pobytu potřeboval buď souhlas od vás, nebo případně od majitele bytu pokud by se jednalo o nájemní byt.

U bytu v osobním vlastnictví jste jedinou oprávněnou osobou vy. U nájemního bytu je opravnou osobou buď majitel bytu, nebo i vy (na základě platné nájemní smlouvy).

Svou roli zde pak bude hrát i to, zda strýc v daném bytě žije nebo ne. Pokud v tomto bytě nežije, pak se stačí obrátit na místní městský/obecní úřad, oddělení evidence obyvatel a tam požadovat zrušení trvalého pobytu. Musíte pak doložit, že daná osoba již byt nevyužívá – vaše čestní prohlášení, svědectví sousedů apod.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Nárok na příspěvek na bydlení a trvalé bydliště na Obecním úřadě

-

Dobrý den, v současné době mám trvalý pobyt na Obecním úřadě. Mám nárok na příspěvek na bydlení? V případě, že půjdu bydlet do pronájmu  a majitel nebude souhlasit s přinášením k trvalému pobytu v jeho bytě, jak se mám zachovat? Děkuji

Zobrazit odpověď

Jak vystěhovat bývalou přítelkyni

-

Dobrý den mám dotaz: Jsem vlastník bytu a našel jsem si přítelkyni, která se ke mě nastěhovala, trvalou adresu má u rodičů. A jelikož nám to přestalo klapat jsem ji slušnou formou vyzval, aby si našla nějaký byteček, nebo prostě se vrátila zase zpět k rodičům, což odmítá. Každopádně jsem ji vyzval, aby šla pryč a […]

Zobrazit odpověď

Odhlášení trvalého bydliště rodiči

-

Dobrý den Chtěl jsem se zeptat, nedávno mi bylo čerstvě 18 a matka s nevlastním otcem (majitel domu) začali řešit otázku trvalého bysliště. Chtějí abych si ho odhlásil. Domů nejezdím nijak často, jsem na internátu. Všichni v rodině mi říkají, ať to nedělám, že to ani bez mého souhlasu nejde. Jak to ve skutečnosti je, […]

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení, jsem vdaná – počítá se příjem muže?

-

Dobrý den, chtěla jsem se informovat, zda když jsem vdaná, ale v bytě hlášená pouze já a děti, zda se bude počítat do příspěvku na bydlení i příjem mého muže. O dávku jsem žádala, ale příjmy manžela po mně nikdo nechtěl, díky za info..

Zobrazit odpověď