Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

Při oddlužení splátkovým kalendářem, se musí platit minimálně 2178 Kč měsíčně. Výpočet splátek při osobním bankrotu je stejný, jako výpočet exekuce z důvodu přednostní pohledávky. Je nárok na nezabavitelné minimum + 1/3 ze zbytku mzdy.
Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu.

Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí nesplácení).

Při oddlužení se prodává majetek dlužníka (pokud nějaký má, přičemž řada věcí mu musí zůstat), a současně jsou prováděny splátky ze mzdy (nebo z důchodu). Obvykle po dobu 5 roků – mohou to ale být i jenom 3 roky (nebo i kratší doba – viz dále).

Na začátku roku 2024, se mění podmínky pro výpočet splátek během oddlužení. Od ledna se mění nezabavitelná částka, pro výpočet insolvenčních srážek ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších příjmů.

Kalkulačka insolvence 2024 – výpočet splátek při oddlužení

Při oddlužení, může soud stanovit i nižší splátky. Maximální částka, ale nesmí být více, než kolik jsou srážky ze mzdy z důvodu přednostní pohledávky (maximální srážky při insolvenci jsou stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky).

Pro výpočet srážek, zadejte svoji čistou mzdu, nebo kolik je váš důchod, nebo případně kolik je váš jiný pravidelný příjem.

Při insolvenci je nárok na nezabavitelnou částku (která se zvýší za každou další vyživovanou osobu – tj. za manželku, za manžela nebo i za každé dítě, ke kterému trvá vyživovací povinnost, s výjimkou dětí, u kterých jsou dluhy na alimentech).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2024

Během oddlužení, když se provádí srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z některých dalších příjmů. Přitom, je nárok na nezabavitelné minimum. A dále je nárok i na jednu třetinu, ze zbylé části výplaty.

Nezabavitelná částka se vypočítá z toho, kolik je životní minimum pro jednotlivce (v roce 2024 je to 4 860 Kč) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (v roce 2024 je to 14 197 Kč):

 • Základní nezabavitelné minimum jsou dvě třetiny
 • Za další vyživované osoby základní částka zvýší o jednu čtvrtinu

Nezabavitelná částka se mění od 1. 1. 2024:

 • Nezabavitelné minimum je 12 704,67 Kč
 • Za další vyživované osoby je to 3 176,17 Kč

Kolik je minimální splátka dluhů při osobním bankrotu v roce 2024?

Během oddlužení, musí být každý měsíc zaplacena alespoň minimální splátka:

 • Pokud by někdo nemohl platit ani toto minimum, tak mu soud vůbec neschválí návrh na zahájení insolvence
 • Pokud by nebyla placena alespoň minimální splátka déle než 3 měsíce, tak by soud mohl zrušit i probíhající oddlužení

Minimální splátka dluhů při osobním bankrotu vychází z toho, jaké jsou náklady insolvenčního správce. Minimální splátka je stanovena na dvojnásobek nákladů:

 • Minimální splátka insolvence 2024 = 2 178 Kč (1800 Kč bez DPH)
 • Při společném oddlužení manželů je to minimálně 3 267 Kč (2700 Kč bez DPH)

Jak dlouho trvá osobní bankrot v roce 2024? Kdy končí insolvence?

Při osobním bankrotu, se dluhy splácí obvykle minimálně 5 roků. Neplatí to ale vždy. Pro některé lidi, je schválena zkrácená doba oddlužení:

 • Oddlužení na 3 roky pro starobní důchodce
 • Oddlužení na 3 roky pro invalidní důchodce
 • Oddlužení na 3 roky pro lidi, co mají většinu dluhů z doby před 18 rokem

Pro většinu ostatních dlužníků, ale v roce 2024 zatím platí, že budou splácet minimálně 5 roků. Může to ale být i méně:

 • Oddlužení na 3 roky, pokud je zaplaceno 60% z dluhů
 • Kratší doba insolvence, pokud je zaplaceno 100% z dluhů

Novela insolvenčního zákona – zkrácení oddlužení na 3 roky

Během roku 2024, se bude v Parlamentu projednávat novela insolvenčního zákona (návrh zákona schválila vláda už v roce 2023, nyní se návrhem zabývají poslanci).

Novela insolvenčního zákona, obsahuje několik změn. Řeší se možnost plošného zkrácení oddlužení jen na 3 roky pro všechny dlužníky. A měnily by se i další podmínky.

Návrh na změnu podmínek u insolvence, ale zatím není schválený. Takže může začít platit až někdy během roku (například od července 2024), nebo dost možná až v příštím roce (například od 1. 1. 2025).

Jaké jsou podmínky pro osobní bankrot (oddlužení u soudu) v roce 2024?

Aby bylo možné řešit dluhy u soudu, pak musí být splněno několik základních podmínek:

 • Musí být podán insolvenční návrh k soudu (návrh musí podat oprávněná osoba)
 • Dlužník musí mít dluhy alespoň u dvou různých věřitelů a není je schopný splácet (podmínkou jsou tedy alespoň dva dluhy po splatnosti, nebo u nich hrozí nesplácení)
 • Dlužník musí mít dostatečný příjem – musí být schopen splácet minimálně 2178 Kč měsíčně
 • Dlužník nesmí mít zamítnutou insolvenci během posledních 5 roků
 • Dlužník nesmí mít schválenou insolvenci během posledních 10 roků
 • Dlužník nesměl být v posledních 5 letech trestán pro majetkovou nebo hospodářkou trestnou činnost
 • Dlužník nesmí sledovat nepoctivý záměr (nesmí docházet k převodu majetku na třetí osobu; nesmí být uzavírány nové dluhy na poslední chvíli, před začátkem insolvence, apod.)

Pokud soud schválí návrh na zahájení insolvence, tak se tím automaticky zastaví (přeruší) i všechny probíhající exekuce. Dlužníkovi bude přidělen insolvenční správce, který bude dohlížet na průběh oddlužení.

A pak už to bude chtít jenom zatnout zuby, a vydržet to celých 5 roků (nebo případně jenom 3 roky). Na konci pak soud zbytek dluhů odpustí (pokud budou splněny všechny náležitosti).

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací