Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

Na ošetřovné, mají nárok zaměstnanci (pro OSVČ a u dohody DPP a DPČ, nárok není). Maximální doba na OČR je v roce 2024 jenom 9 dní (16 dní u samoživitelů/samoživitelek). Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy.

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné epidemie COVID (zavřené školy, školky, online výuka). To ale platily jiné podmínky (krizové ošetřovné). Podmínky, za kterých je nárok na OČR v běžných situacích (klasické ošetřovné), rozhodně nejsou tak „benevolentní“, jako během epidemie.

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2024?

Epidemie COVID již skončila (potvrdila to i WHO), a pro ošetřovné platí jen běžné podmínky (podle zákona o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).

V roce 2024, není nárok na OČR tak „plošný“, jako v minulých letech:

  • Na ošetřovné může mít nárok pouze zaměstnanec (pracovní nebo služební poměr)
  • Na ošetřovné není nárok u podnikatelů (OSVČ)
  • Na ošetřovné není nárok u dohody DPP a DPČ (připravuje se ale novela zákona, aby byl nárok na OČR i u dohody)
  • Ošetřovné je pouze krátkodobé – jen 9 kalendářních dní (nebo 16 kalendářních dní u osamělých rodičů (samoživitelé/samoživitelky)
  • Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu, vychází podobně jako nemocenská při neschopence od 15 dne)

Pro podnikatele (OSVČ) a dohodáře (DPP, DPČ) se ale plánuje změna – během roku 2024, se bude projednávat změna zákona o nemocenském pojištění, a na ošetřovné budou mít nárok i živnostníci, nebo ti kdo pracují na dohodu.  Nárok na ošetřovné, ale bude asi až od začátku  roku 2025 (v návrhu na změnu zákona se předpokládá účinnost od 1. 1. 2025).

Kalkulačka OČR 2024: Výpočet kolik je ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

Pro výpočet všech nemocenských dávek (nemocenská během neschopenky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), otcovská, krátkodobé ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné), se používá vyměřovací základ za posledních 12 měsíců.

Vyměřovací základ se odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání. Při průměrné nebo nižší hrubé mzdě, je to přibližně 90% z hrubého platu. Při vyšší mzdě je to méně (vyměřovací základ se redukuje). Výsledné ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Klasické ošetřovné během OČR je pouze 9 dní (16 dní jen u samoživitelů/samoživitelek). Pouze dlouhodobé ošetřovné (jiné podmínky), je až 90 dní.

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2024?

Na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci (nárok není u OSVČ, ani u dohody DPP a DPČ). Nárok je jen v době trvání pracovního poměru (není žádná ochranná lhůta pro nárok na OČR po skončení zaměstnání, jako je u nemocenské nebo mateřské).

Na ošetřovné je nárok:

  • U zdravých dětí do 10 roků, pokud je zavřená škola nebo škola (tj. pokud je to neplánované uzavření, havárie nebo epidemie; během letních prázdnin na OČR nárok není)
  • U nemocných dětí do 10 roků
  • U nemocných dětí nad 10 roků (pokud jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby – o nutnosti péče rozhoduje lékař)
  • U dalších členů rodiny (vztahuje se i na širší rodinu, není podmínkou společná domácnost (stejné trvalé bydliště); zdravotní stav ošetřované osoby musí vyžadovat péči jiné osoby)
  • U členů společné domácnosti (u osob, které sdílí společnou domácnost, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav

Nárok na ošetřovné, když není společná domácnost (odlišné trvalé bydliště)

Na ošetřovné je nárok, i když ošetřovaná osoba a ošetřující osoba nesdílí společnou domácnost. Typicky se může jednat o situace, kdy bude mít zaměstnaná babička, „paragraf“ v zaměstnání na nemocnou vnučku nebo vnuka.

U všech osob, které spadají do širší rodiny, je nárok na ošetřovné, i když nemají společnou domácnost (bydlí jinde, mají odlišné trvalé bydliště, atd.). Nárok na OČR, je u z členů společné domácnosti, i když nejsou příbuzní.

Ze zákona je nárok na OČR, u příbuzných v přímé linii (rodiče, děti, babička, dědeček, sourozenci, atd.), včetně registrovaných partnerů, nebo rodičů manžela/manželky či registrovaného partnera partnery.

Nárok na ošetřovné je u příbuzných vzájemně. Ošetřovné si může vzít jak babička na nemocnou vnučku, tak i dospělá vnučka na nemocnou babičku. Možností, a vzájemných kombinací, je mnoho.

Nárok na ošetřovné během rodičovské

U dětí, na které je čerpán rodičovský příspěvek, může být nárok na ošetřovné jen výjimečně.

Za běžných podmínek nárok na OČR není (ani během rodičovské dovolené, ani u dětí, na které je vyplácen rodičovský příspěvek) – výjimkou je situace, kdy onemocní, nebo je hospitalizována osoba, která o dítě během rodičovské pečuje.

Typicky se může jednat o situaci, kdy je maminka na rodičovské v porodnici s druhým dítětem a někdo se musí postarat o první dítě.

V kombinaci s rodičovským příspěvek, jen nárok na OČR i po skončení rodičovské dovolené. Pokud se žena vrátí zpět do zaměstnání, a dále pobírá rodičovský příspěvek (což je možné), tak může mít nárok i na OČR (pouze ale ona, manžel nebo jiná osoba by nárok zatím neměl – do skončení rodičovského příspěvku má nárok pouze příjemce této dávky).

Nárok na ošetřovné během letních prázdnin, když je zavřená školka

U menších dětí (do 10 roků), je nárok na ošetřovné, i když jsou zdravé. Platí to pro případy, kdy je zavřená škola nebo škola, z nějakého neplánovaného důvodu – havárie, z rozhodnutí hygieny, během epidemie, pokud by byly např. „uhelné prázdniny“ a další neočekávatelné důvody.

Pokud je to ale plánovaná uzavírka školy/školy – například během jarních, letních nebo podzimních prázdnin, tak nárok na ošetřovné u zdravých dětí nevzniká.

Nárok na ošetřovné u dohody DPP a DPČ

Lidé, kteří pracují jen na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), měli nárok na ošetřovné jen v době epidemie COVID.

Za běžných podmínek u dohody není nárok na OČR. To by se ale mělo v roce 2024 měnit. Připravuje se změna zákona o nemocenském pojištění.  Jednou z plánovaných změn, je i nárok na ošetřovné (OČR).

Podmínky pro dohody, by byly podobné, jako u ostatních zaměstnanců. Změna zákona ale zatím nebyla schválena, takže nárok bude nejdříve během roku 2024 (pravděpodobněji ale až od 1. 1. 2025).

U dohody DPP a DPČ, ale již nyní může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (odlišné podmínky, nárok je až 90 dní)

Nárok na ošetřovné pro živnostníky (OSVČ)

Na ošetřovné nemají nárok ani podnikatelé (OSVČ, živnostníci). Mohou mít sice nárok na nemocenskou nebo mateřskou (pokud si platí nemocenské pojištění), na ošetřovné nárok není.

I pro OSVČ se bude v roce 2024 schvalovat nárok na ošetřovné (stejně jako pro dohodáře). Od 1. 1. 2025, by mohlo mít i živnostníci nárok na „paragraf na dítě“. Pouze ale za předpokladu, že si budou platit nemocenské pojištění (stejně jako pro nárok na placenou neschopenku).

Podnikatelé, ale mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné (odlišné podmínky, nárok je až 90 dní)

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní

Kromě „klasického“ krátkodobého OČR (9 nebo 16 dní), může být v některých případech nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Podmínky jsou ale odlišné – předpokladem pro nárok na tuto dávku nemocenského pojištění, je hospitalizace ošetřovné osoby v nemocnici (alespoň 3 dny) a současně předpoklad, že bude potřeba o ni dále pečovat (alespoň 30 dní).

Pro uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné, je potřeba potvrzení od lékaře (z nemocnice, kde byla daná osoba hospitalizována). Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ) nebo lidé s dohodou DPP a DPČ.

Maximální doba je až 90 dní. Výpočet dlouhodobého ošetřovného je stejný, jako u klasického OČR. I zde je to „jenom“ 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Dlouhodobé ošetřovné se ani nezvyšuje (jako je to u nemocenských dávek, kde je od 31 dne nárok na 66% a od 61 dne na 72%).

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací