Podmínky používání poradny

  1. Uživatel této poradny bere na vědomí, že všechny informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Mají tedy pouze základní, orientační charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, například právní, účetní, daňové, technické apod., které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případ.
  2. Uživatel této poradny bere na vědomí, že je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.
  3. Uživatel této poradny bere na vědomí, že všechny jím odeslané informace (s výjimkou osobních údajů jako je emailová adresa nebo další osobní údaje mimo uživatelského jména) mohou být zveřejněny na tomto (nebo jiném) webu a být tak veřejné pro všechny návštěvníky. Uživatel si je také vědom, že všechny osobní údaje, které uvede jako součást dotazu – např. informace o jeho sociální situaci, majetkových poměrech nebo jiné osobní a citlivé informace mohou být zveřejněny na tomto webu a bát tak veřejně dostupné
  4. Uživatel této poradny bere na vědomí, že text jím položeného dotazu může být redakčně upraven a to především z důvodu odstranění případných překlepů, nevhodných výrazů nebo za účelem korektury
  5. Uživatel této poradny bere na vědomí, že vložením dotazu mu nevzniká nárok na odpověď. Vzhledem ke kapacitním důvodům některé dotazy nemusí být vůbec zveřejněny nebo zodpovězeny. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vložení dotazu nebo odpovědi pro konkrétního uživatele, pro konkrétní IP adresu nebo i další omezení.
  6. Uživatel této poradny bere na vědomí, že jeho dotaz může být rozdělen do více samostatných otázek – zvlášť v případech kdy jeden dotaz zasahuje do více různých oblastí.
  7. Provozovatel webu si vyhrazuje právo odmítnout zpětné odstranění již vloženého dotazu
  8. Nakládání s obsahem diskusního fóra, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva podle autorského zákona k veškerým informacím a dalšímu obsahu, jehož původcem je provozovatel či jeho zaměstnanci nebo spolupracovníci, zejména redaktoři serveru. Případné převzetí či další šíření tohoto obsahu není bez souhlasu provozovatele dovoleno.