Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (od 15 dne platí nemocenské dávky stát). Výpočet neschopenky od zaměstnavatele se provádí z průměrného hrubého hodinového výdělku. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice. Na placenou neschopenku je nárok i ve zkušební době.

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ.

Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence.

Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024

Během neschopenky, má obvykle velká většina zaměstnanců, nárok na nemocenskou. Prvních 14 dní platí firma, od 15 dne platí nemocenskou stát. Na placenou neschopenku je nárok i ve zkušební době – hned od prvního dne v novém zaměstnání.

Na náhradu mzdy za nemoc, je nárok i ve výpovědní době. Ale jenom do skončení pracovního poměru. Pokud někdo onemocní až po skončení zaměstnání, tak už na nemocenskou od zaměstnavatele nárok není (může ale být nárok na nemocenské dávky od státu – od 15 dne).

Základní podmínky, pro nárok na nemocenskou (náhradu mzdy za nemoc) se v roce 2024 nijak nemění. I v roce 2024, bude neschopenka placená hned od prvního dne (během roku 2023 se objevily úvahy, o obnovení neplacené neschopenky za první 3 dny, to ale nakonec nebylo schváleno).

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc. Pro některé zaměstnance, to bude znamenat vyšší nemocenskou (rozdíl ale bude jenom malý, zaměstnanci s nižší/podprůměrnou mzdou to ani nepoznají).

Kalkulačka: Výpočet neschopenky od zaměstnavatele od 1. 1. 2024

Prvních 14 dní platí za neschopenku firma. Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je placena za neodpracované hodiny. Ne nemocenskou je tedy nárok jenom za pracovní dny.

Za víkend (sobotu nebo neděli) nebo za státní svátek, může být nárok na nemocenskou, jen pokud by na tento den připadala pracovní směna.

Pro výpočet neschopenky od zaměstnavatele, je rozhodující hrubá mzda – resp. průměrný hrubý hodinový výdělek. Průměr se vypočítá z předchozího kalendářního čtvrtletí.

U zaměstnanců ve zkušební době (nebo i v dalších případech), se někdy může použít pro výpočet neschopenky pravděpodobný výdělek (pokud je odpracováno méně než 21 dní, tak se nedá vypočítat průměrný výdělek).

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele – průměrný výdělek pro náhradu mzdy

Náhrada mzdy za nemoc, se vypočítá z průměrného výdělku. To platí i pro další náhrady (za dovolenou, za svátek, apod.).

Průměrný výdělek, ale není „průměrná mzda“. Není to jenom matematický průměr, který by se vypočítal z výplaty za poslední 3 měsíce. Potup výpočtu je jiný.

Průměrný výdělek se vypočítá 4x za rok (na začátku ledna, na začátku dubna, na začátku července a na začátku října). Takže když bude někdo nemocný hned na začátku ledna 2024, tak se mu bude nemocenská počítat z měsíců říjen až prosinec 2023.

Průměrný výdělek, se vypočítá z hrubé mzdy. Zahrnují se i příplatky za práci v noci, příplatek za práci o víkendu, příplatek za práci ve svátek, příplatky za práci přesčas, nebo i další části mzdy, které souvisí s odvedenou prací. Nezahrnuje se náhrada mzdy za nemoc nebo náhrada mzdy za dovolenou.

Hrubá mzda (za předchozí 3 měsíce, resp. za předchozí kalendářní čtvrtletí) se vydělí počtem odpracovaných hodin (včetně přesčasových hodin). Výsledkem výpočtu je průměrný hrubý hodinový výdělek.

Výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele 2024

Průměrný hrubý hodinový výdělek, se pro výpočet nemocenské redukuje. Zvláště u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou, se pro nemocenskou zohlední jen část. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice:

  • do 256,55 Kč se pro náhradu mzdy za nemoc započítá 90%
  • do 384,83 Kč se pro náhradu mzdy za nemoc započítá 60%
  • do 769,48 Kč se pro náhradu mzdy za nemoc započítá 30%

Výsledná nemocenská od zaměstnavatele je 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku.

Příklad výpočtu: Náhrada mzdy za nemoc v roce 2024

Pro názornost si můžeme uvést příklad, kolik bude nemocenská za prvních 14 dní na neschopence v roce 2024, u zaměstnance s průměrnou hrubou mzdou. Pan Novák, bude mít týdenní pracovní dobu 40 hodin. Bude na neschopence 14 dní. Jeho průměrná hrubá mzda bude 42 000 Kč.

Výpočet neschopenky 2024:

  • Průměrný výdělek při hrubé mzdě 42 000 Kč bude vycházet na cca 252 Kč (v ideálním případě, v reálném životě bude záležet na více faktorech, průměrný výdělek může být v každém čtvrtletí mírně odlišný)
  • Z průměrného výdělku 252 Kč/hod se započítá 90% = 226,80 Kč
  • Náhrada mzdy za nemoc za 1 hodinu bude 60% = 136,08 Kč
  • Za jeden den (8 hodin) bude nemocenská vycházet na 1088,64 Kč
  • Za prvních 14 dní (80 hodin) bude nemocenská vycházet na 10 887 Kč

Náhradu mzdy za nemoc, platí zaměstnavatel společně s výplatou za předchozí měsíc, v běžný výplatní termín. Z náhrady mzdy za nemoc, se neplatí sociální nebo zdravotní pojištění, ani daně. Je to tedy čistý příjem.

Nárok na nemocenskou ve zkušební době

Na nemocenskou může být nárok i ve zkušební době. U zaměstnanců, vzniká účast na nemocenském pojištění, hned od prvního dne v nové práci. Ihned po nástupu do nového zaměstnání a zahájení výkonu práce, už tedy může být nárok na placenou neschopenku.

Ve zkušební době, nesmí zaměstnavatel propustit zaměstnance, během prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. Od 15 dne, pokud by byl zaměstnanec i nadále v pracovní neschopnosti, je už ale ve zkušební době možné zrušení pracovního poměru.

Nárok na nemocenskou od zaměstnavatele po skončení pracovního poměru

Zaměstnavatel platí za neschopenku jenom v době, kdy pro něj zaměstnanec pracuje. Po skončení zaměstnání, už tedy není nárok na náhradu mzdy za nemoc.

Pokud má někdo například pracovní poměr na dobu určitou, a onemocní jen krátce před skončením zaměstnání, pak může nastat situace, kdy je po skončení pracovního poměru sice v pracovní neschopnosti, ale už bez nároku na nemocenskou.

I po skončení zaměstnání, ale může být nárok na nemocenské dávky od státu (od 15 dne). Pokud neschopenka započne ještě během pracovního poměru, nebo maximálně do 7 kalendářních dní od výpovědi, tak je nárok na nemocenské dávky od 15 dne.

Nárok na nemocenskou od zaměstnavatele u dohody DPP a DPČ

Na placenou neschopenku mohou mít nárok i dohodáři (ti kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ). Ale jenom někdy. Rozhoduje o tom měsíční hrubý příjem:

  • U dohody o provedení práce (DPP), vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud je příjem nad 10 000 Kč (hrubého za měsíc)
  • U dohody o pracovní činnosti (DPČ), vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud je příjem od 4 000 Kč (hrubého za měsíc)

Prvních 14 dní na neschopence – na kontrolu může přijít i zaměstnavatel

Během prvních 14 dní (kdy jen nárok na nemocenskou od firmy), může přijít kontrola i od zaměstnavatele. Zaměstnanec má povinnost, aby se po dobu neschopenky zdržoval na adrese, kterou uvedl na začátku neschopenky.

Mimo domov, může být jen v době, kdy má povolené vycházky. O vycházkách rozhoduje lékař, a není na ně nárok „automaticky“ – záleží na zdravotním stavu.

Vycházky mohou být jenom na maximálně 6 hodin za den, a jenom v době od 7:00 do 19:00 (pouze ve velmi výjimečných případech je možné povolit i „neomezené“ vycházky – bez pevného časového omezení).

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Další užitečné informace:

Osobní bankrot 2024 – kalkulačka pro výpočet splátek během insolvence

-

Osobní bankrot, je laické označení pro situaci, když je někdo v insolvenci – resp. kdy se jedná o případ oddlužení fyzické osoby u soudu. Lidé s velkými dluhy, které už nezvládají splácet, mají možnost obrátit se na soud, a podat žádost o zahájení insolvenčního řízení. Podmínkou jsou minimálně 2 dluhy po splatnosti (nebo dluhy, kde akutně hrozí […]

Více informací

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

-

Při ztrátě zaměstnání (nebo při ukončení či přerušení podnikání), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. Nárok na podporu je 5 až 11 měsíců (podle věku) a její výše se vypočítá, jako 65% až 45% z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (nebo z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ). Pro nárok na podporu […]

Více informací

Výpočet příspěvku na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, změny

-

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a […]

Více informací

Výpočet neschopenky od zaměstnavatele 2024 – kalkulačka náhrada mzdy za nemoc

-

Zaměstnancům platí nemocenskou prvních 14 dní jejich zaměstnavatel. Nárok na placenou neschopenku, může být i při práci na dohodu DPP a DPČ. Podnikatelé (živnostnici), ale mají prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnost „smůlu“. OSVČ může mít na nemocenskou nárok, až do 15 dne na neschopence. Nemocenská od zaměstnavatele – náhrada mzdy za nemoc 2024 Během […]

Více informací

Online kalkulačka PPM 2024: Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

-

Během mateřské dovolené máte zpravidla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na této stránce najdete aktuální online kalkulačku, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství v roce 2024. Můžete si tedy sami spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. V doprovodném textu se podíváme na to, jak se provádí výpočet PPM, jaké jsou podmínky a kdo má […]

Více informací

Výpočet OČR 2024 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

-

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné […]

Více informací